Iepirkumu līgumu grozījumi: Eiropas Savienības Tiesas un Senāta atziņas

Bezmaksas vebinārs, 02.07.2024 plkst. 14.00-15.00

Pieteikšanās termiņš:  01.07.2024 

Bieži viens no lielākajiem izaicinājumiem publiskā iepirkuma ciklā ir tieši situācijas, kurās nepieciešams grozīt publiskā iepirkuma rezultātā noslēgtu līgumu. No vienas puses noslēgts ir civiltiesisks līgums, bet no otras Publisko iepirkumu likums izsmeļoši paredz konkrētas situācijas, kurās grozījumus ir pieļaujams veikt. Turklāt gan Eiropas Savienības Tiesā, gan arī Senātā ir skatītas vairākas lietas, kuru atziņas ir jāņem vērā gan izstrādājot iepirkuma līguma projektu, gan arī veicot grozījumus jau noslēgtā iepirkuma līgumā.

Satura apraksts: 

  • Apskats par iepirkuma līguma grozījumu regulējumu un tā sniegtajām iespējām;
  • Būtiskas tiesu prakses atziņas, kuras ņemt vērā iepirkuma līguma izstrādes procesā;
  • Praktiski izaicinājumi un ieteikumi šo līguma grozījumu klauzulu izstrādē;
  • Būtiskas tiesu prakses atziņas, kas jāņem vērā grozot jau noslēgtus iepirkuma līgumus (piemēram, saistībā ar “būtiskuma” un “iepriekš neparedzami iemeslu” vērtēšanu).

Mērķauditorija: gan publiskā, gan privātā sektora iepirkumu veicēji - pasūtītāji un pretendenti - piegādātāji. 

Jānis Siliņš

Vebināru vada
Jānis Siliņš

Vecākais jurists, zvērināta advokāta palīgs, Eversheds Sutherland Bitāns Publisko iepirkumu prakses grupas vadītājs.

Iegūta 10 gadu pieredze specializējoties publisko iepirkumu un darba tiesību jomā, kā arī komercstrīdu un tiesvedības jautājumos. Profesionālā darbība ietver atbalsta sniegšanu klientiem publisko iepirkumu jomā sniedzot ikdienas konsultācijas, risinot strīdus Iepirkumu uzraudzības birojā un administratīvajā tiesā, pārstāvot gan pretendentus, gan pasūtītājus. Iesaistījies sarežģītās publiskā iepirkuma tiesvedībās, tostarp par pagaidu noregulējuma piemērošanu, iepirkuma līguma atzīšanu par spēkā neesošu, metu konkursa specifiku un citās. Ieguvis Master of Arts Public Procurement Regulation in the EU grādu no Kings College London.

Dalība vebinārā

Dalība vebinārā ir bez maksas.

Vebinārs notiks Zoom platformā. Pieslēgšanās saite tiks nosūtīta uz pieteikumā norādīto e-pasta adresi dienu pirms vebināra norises.


Apmācību kalendārs