Aktualitātes arhitektūras projektēšanas iepirkumos

Vebinārs, 25.07.2024 plkst. 10.00-13.00

Pieteikšanās termiņš:  24.07.2024  (atlikušas 7 dienas)

No 2023. gada daudzos ES fondu iepirkumos ir jāizpilda Jaunā Eiropas Bauhaus un sociāli atbildīga iepirkuma horizontālie kritēriji. Tāpat, publiskā iepirkumā no 01.01.2023. ir uzkrāta zināma pieredze saimnieciski izdevīgākos vērtēšanas kritēriju pielietošanā, IUB publicētas vadlīnijas 09.2023. Apskatīsim šos aspektus kopainā ar arhitektūras kvalitātes mērķiem. 

Vebināra mērķis: sniegt skaidrojumu un piemērus, kā arhitektūras projektēšanas iepirkumos strādāt ar Jaunā Eiropas Bauhaus kritērijiem un sociāli atbildīga iepirkuma nosacījumiem. 

Satura apraksts: 

Jaunā Eiropas Bauhaus kritēriji ES programmās

 • ES programmas, kritēriji, CFLA vērtēšanas ietvars; 
 • Kritēriju apskats;
 • Piemēri un skaidrojumi;
 • Kā pareizi iekļaut kritērijus iepirkuma sagatavošanā un realizācijā;

Latvijas Arhitektu savienības vadlīnijas (IUB publikācijā)

 • Saimnieciski izdevīgākos vērtēšanas kritēriju pielietošana; 
 • Tirgus izpēte, Cenu un pretendentu aptauja;
 • Labās prakses piemēri;
 • Latvijas Arhitektu savienības konsultatīvais atbalsts;

Sociāli atbildīgs iepirkums arhitektūras projektēšanā

 • Ieguvums pasūtītājam, atbildīga speciālistu iesaiste;
 • Līdzvērtīgs un sabalansēts līgums – termiņi, maksājumu grafiki, un rezultāta kvalitāte;
 • Drošības aspekti datu apmaiņā, un legālu datorprogrammu nodrošināšanā;
 • Labās prakses piemēri.

Mērķauditorija: valsts un pašvaldību iepirkumu komisiju un procedūras vadītāji, projektu vadītāji, tehniskās specifikācijas sagatavošanas speciālisti. 

Anda Kursiša

Vebināru vada
Anda Kursiša

Latvijas Arhitektu savienības Valdes locekle, sertificēta arhitekte un eksperte.

Vairāk kā 20 gadu pieredze projektēšanā un dalībā iepirkumos, pēdējos 10 gados dalība būvniecības likumdošanas iniciatīvu izstrādē. IUB vadlīniju autore saimnieciski izdevīgākā iepirkuma kritēriju pielietošanā projektēšanā. No 2024. gada Kultūras ministrijas deleģējumā LAS Juanā Eiropas Bauhaus kontaktpunkta vadītāja. Lektora pieredze no 2010. gada. 

Dalība vebinārā

Vebinārs notiks Zoom platformā.

Cena: € 57.37 + PVN (cenā iekļauta lekcija un izdales materiāli elektroniskā veidā). 

Vietu vebinārā nodrošinām dalībniekiem, kas veikuši pilnu apmaksu vai sagatavojuši garantijas vēstuli pēcapmaksai. Veicot apmaksu 1-2 dienas pirms vebināra, lūgums nosūtīt maksājuma uzdevumu uz akademija@iepirkumi.lv
Atsaucot savu dalību vebinārā piecas dienas pirms vebināra (ieskaitot), tiek atgriezta dalības maksa, ieturot kompensāciju 50% apmērā. Ja pieteikums tiek atcelts īsi pirms vebināra norises, maksa netiek atmaksāta. Neparedzētu apstākļu gadījumā, kad vebināru nav iespējams apmeklēt, vietā drīkst piedalīties cita persona, par to iepriekš rakstiski informējot uz akademija@iepirkumi.lv. Maksa netiek atgriezta, ja dalībnieks nav piedalījies apmācībās.


Cita informācija:
Ieteikums sazināties ar sava uzņēmuma/iestādes sistēmas administratoru, lai pārliecinātos, ka esat autorizēts izmantot Zoom programmu. Nepieciešamais tehniskais nodrošinājums: dators vai telefons ar interneta pieslēgumu, “austiņas” vai cita audio iekārta un mikrofons.
Vebinārā būs iespēja saņemt atbildes uz jautājumiem, kas saistīti ar vebināra tēmu. Noklausoties kursu, e-pastā tiek nosūtīta elektroniski sagatavota apliecība par dalību. Paturam tiesības mainīt programmu un atcelt vebināru (iepriekš informējot).


Sīkāka informācija pa tālruni: 27798887

Apmācību kalendārs