Zemsliekšņu iepirkumi: tirgus izpētes, cenu aptaujas un citi "ārpus regulējuma" iepirkumi

Vebinārs, 18.07.2024 plkst. 10.00-13.00

Pieteikšanās termiņš:  17.07.2024 

Iepirkumu jomā sastopami dažādi jēdzieni, t.sk. tirgus izpētes, cenu aptaujas, zemsliekšņu iepirkumi, u.c., kas ir iepirkumu jomas neregulētā daļa, līdz ar to arī nozarē nav vienotas koncepcijas un izpratnes, kādos gadījumos un kas vispār būtu jādokumentē, kādi ir būtiskākie šādas dokumentēšanas mērķi, kas būtu jānodrošina, vienlaikus neveicot liekas darbības un neradot lieku administratīvo slogu. Īpaši tas būtiski pašlaik, kad svarīgi domāt par resursu optimizāciju un efektivitātes paaugstināšanu, vienlaikus arī novēršot riskus, kas saistāmi par šādu neregulēto iepirkumu veikšanu.

Satura apraksts: 

  • Tirgus izpēte, priekšizpēte, līgumcenas noteikšana, cenu aptauja, u.c. jēdzieni – ko nozīmē minētie jēdzieni, kas un kādos gadījumos piemērojams;
  • Ko un kādos gadījumos nepieciešams dokumentēt; 
  • Kā integrēt “ārpus regulējuma” iepirkumus iepirkumu plānā, lai pēcāk nebūtu nevajadzīgi jāpiemēro „lielās” procedūras;
  • Interešu konflikts zemsliekšņu u.c. “ārpus regulējuma” iepirkumos;
  • Kā nodrošināt efektīvu “ārpus regulējuma” iepirkumu kontroli, neradot lieku administratīvo slogu;
  • Jaunākās aktualitātes un prakse zemsliekšņu iepirkumu organizēšanā. 
Līga Avena

Vebināru vada
Līga Avena

Publisko iepirkumu eksperte.

Pārzin Komerctiesības un Publiskās tiesības, būvniecības jomas normatīvos regulējumus. Eksperte zinātniskos pētījumos, ES finansējuma piesaistē un investīciju projektu novērtēšanā, stratēģiskajā plānošanā, kā arī projektu ieviešanas vadībā. Pēdējo 10 gadu laikā izstrādātas un realizētas vairāk nekā 600 publisko iepirkumu procedūras.

Dalība vebinārā

Vebinārs notiks Zoom platformā.

Cena: € 57.37 + PVN (cenā iekļauta lekcija un izdales materiāli elektroniskā veidā). 

Vietu vebinārā nodrošinām dalībniekiem, kas veikuši pilnu apmaksu vai sagatavojuši garantijas vēstuli pēcapmaksai. Veicot apmaksu 1-2 dienas pirms vebināra, lūgums nosūtīt maksājuma uzdevumu uz akademija@iepirkumi.lv
Atsaucot savu dalību vebinārā piecas dienas pirms vebināra (ieskaitot), tiek atgriezta dalības maksa, ieturot kompensāciju 50% apmērā. Ja pieteikums tiek atcelts īsi pirms vebināra norises, maksa netiek atmaksāta. Neparedzētu apstākļu gadījumā, kad vebināru nav iespējams apmeklēt, vietā drīkst piedalīties cita persona, par to iepriekš rakstiski informējot uz akademija@iepirkumi.lv. Maksa netiek atgriezta, ja dalībnieks nav piedalījies apmācībās.


Cita informācija:
Ieteikums sazināties ar sava uzņēmuma/iestādes sistēmas administratoru, lai pārliecinātos, ka esat autorizēts izmantot Zoom programmu. Nepieciešamais tehniskais nodrošinājums: dators vai telefons ar interneta pieslēgumu, “austiņas” vai cita audio iekārta un mikrofons.
Vebinārā būs iespēja saņemt atbildes uz jautājumiem, kas saistīti ar vebināra tēmu. Noklausoties kursu, e-pastā tiek nosūtīta elektroniski sagatavota apliecība par dalību. Paturam tiesības mainīt programmu un atcelt vebināru (iepriekš informējot).


Sīkāka informācija pa tālruni: 27798887

Apmācību kalendārs