Personāllietvedība jaunajiem personāla speciālistiem

Praktikums, 26.07.2024 plkst. 10.00-15.30

Pieteikšanās termiņš:  18.07.2024 

Apmācību mērķis: sniegt profesionālas zināšanas un attīstīt praktiskās iemaņas personāla lietvedības pārvaldībā.

Apmācībās būs praktiski uzdevumi, dažādu darba tiesisko attiecību situāciju modelēšana, kas attīstīs stratēģisku un radošu izaicinājumu risinājumu tehnikas. Iespēja iegūt zināšanas un prasmes personāla dokumentu izstrādāšanā, normatīvo aktu prasībām attiecībā uz to noformējumu un saglabāšanu, analizēt praktiskus piemērus un dokumentu paraugus.

Apmācību programmma:

 • Personāllietvedību reglamentējošie normatīvie akti;
 • Dokumenta juridiskais spēks;
 • Personālsastāva dokumenti;
 • Personālsastāva dokumentu glabāšanas termiņi;
 • Personas lieta, obligātie, vēlamie un liekie dokumenti;
 • Darba līgums, obligātie nosacījumi;
 • Amata apraksts, tā nozīme darba tiesiskajās attiecībās;
 • Vienošanās par grozījumiem darba līgumā;
 • Rīkojumu dokumenti, to nepieciešamība vai pamatojums;
 • Datu aizsardzības regula un personāla dokumenti;
 • Personāla atlases dokumenti, to glabāšanas nosacījumi;
 • Dokumentu reģistri;
 • E-dokumenti;
 • Darbinieku iepazīstināšana ar personāla dokumentiem;
 • Dokumentu iznīcināšana.

Apmācību ieguvumi:

 • Zināšanas un izpratne par dokumentiem darba tiesisko attiecību vadībā;
 • Prasme sagatavot nepieciešamos personālvadības pamatojuma dokumentus;
 • Zināšanas par dokumentu noformēšanas un saglabāšanu atbilstoši Latvijas Republikas prasībām;
 • Izpratne par dokumentu digitalizāciju.

Mērķauditorija: jaunie personāla speciālisti. 

Gundega Dambe

Praktikumu vada
Gundega Dambe

Latvijas Personāla vadīšanas asociācijas valdes locekle.

Lektore un personāla vadītāja ar vairāk kā 20 gadu pieredzi. 

Dalība praktikumā

Norises vieta: Iepirkumi.lv birojs, Rīga, Kr. Valdemāra 106-183

Cena: € 157.00 + PVN (cenā iekļauti mācību materiāli drukātā veidā, tējas/kafijas pauzes, pusdienas, autostāvvieta)

Vietu apmācībās nodrošinām dalībniekiem, kas veikuši pilnu apmaksu vai sagatavojuši garantijas vēstuli pēcapmaksai. Atsaucot savu dalību seminārā piecas dienas pirms apmācībām (ieskaitot), tiek atgriezta dalības maksa, ieturot kompensāciju 50% apmērā. Ja pieteikums tiek atcelts īsi pirms semināra norises, maksa netiek atmaksāta. Neparedzētu apstākļu gadījumā, kad semināru nav iespējams apmeklēt, vietā drīkst piedalīties cita persona, par to iepriekš rakstiski informējot uz akademija@iepirkumi.lv. Maksa netiek atgriezta, ja dalībnieks nav piedalījies apmācībās. Paturam tiesības mainīt programmu un atcelt apmācības (iepriekš informējot).


Sīkāka informācija pa tālruni: 27798887

Apmācību kalendārs