Tehnisko un finanšu piedāvājumu vērtēšana iepirkumos, IUB un tiesu prakse

Vebinārs, 13.06.2024 plkst. 10.00-13.00

Pieteikšanās termiņš:  12.06.2024 

Pretendenta tehnisko un finanšu piedāvājumu atbilstoša sagatavošana ir priekšnosacījums veiksmīgai dalībai iepirkuma procedūrā, savukārt pasūtītājiem svarīgi zināt prakses aktualitātes, kā izvērtēt piedāvājumus. 

Ņemot vērā prakses izmaiņas, tajā skaitā IUB un tiesu skatījumu dažādos prakses jautājumos, būtiski, kā iepirkuma procedūras gaitā gan pasūtītājam, gan piegādātājam rīkoties dažādās situācijās - prasību noteikšanā, piedāvājuma sagatavošanā, kā arī piedāvājumu vērtēšanas gaitā. Būtiski zināt, ka tehnisko un finanšu piedāvājumu vērtēšanas aspekti atšķiras no piegādātāja kvalifikācijas izvērtēšanas.

Satura apraksts: 

  • IUB un tiesu prakses aktualitātes tehnisko un finanšu piedāvājumu vērtēšanā;
  • Tiesības pieprasīt izskaidrot tehnisko un finanšu piedāvājumu;
  • Kādas tehnisko piedāvājumu precizēšanas pieļaujamās robežas norādītas tiesu praksē?
  • Piedāvājuma pārbaude dabā, iesniegto paraugu pārbaude;
  • Ražotāja sniegtās informācijas vērtēšana;
  • Aritmētisko kļūdu labošana;
  • Piedāvātās cenas pamatotības vērtēšana (nepamatoti lēta piedāvājuma jautājums);
  • Piedāvājuma izvēle, ja novērtējums ir vienāds – izšķirošais kritērijs.
Monta Drebeiniece

Vebināru vada
Monta Drebeiniece

IUB Tiesību aktu piemērošanas departamenta direktore.

Publisko iepirkumu jomā darbojas 18 gadus, no kuriem 13 gadus pieredzi guvusi arī IUB iesniegumu izskatīšanas komisijas darbā. Tāpat pieredzi guvusi, vadot seminārus publisko iepirkumu jautājumos, piedaloties publisko iepirkumu jomas normatīvo aktu izstrādes procesā, kā arī organizējot un veicot normatīvajos aktos paredzētos centralizētos iepirkumus.

Dalība vebinārā

Vebinārs notiks Zoom platformā.

Cena: € 57.37 + PVN (cenā iekļauta lekcija un izdales materiāli elektroniskā veidā). 

Vietu vebinārā nodrošinām dalībniekiem, kas veikuši pilnu apmaksu vai sagatavojuši garantijas vēstuli pēcapmaksai. Veicot apmaksu 1-2 dienas pirms vebināra, lūgums nosūtīt maksājuma uzdevumu uz akademija@iepirkumi.lv
Atsaucot savu dalību vebinārā piecas dienas pirms vebināra (ieskaitot), tiek atgriezta dalības maksa, ieturot kompensāciju 50% apmērā. Ja pieteikums tiek atcelts īsi pirms vebināra norises, maksa netiek atmaksāta. Neparedzētu apstākļu gadījumā, kad vebināru nav iespējams apmeklēt, vietā drīkst piedalīties cita persona, par to iepriekš rakstiski informējot uz akademija@iepirkumi.lv. Maksa netiek atgriezta, ja dalībnieks nav piedalījies apmācībās.


Cita informācija:
Ieteikums sazināties ar sava uzņēmuma/iestādes sistēmas administratoru, lai pārliecinātos, ka esat autorizēts izmantot Zoom programmu. Nepieciešamais tehniskais nodrošinājums: dators vai telefons ar interneta pieslēgumu, “austiņas” vai cita audio iekārta un mikrofons.
Vebinārā būs iespēja saņemt atbildes uz jautājumiem, kas saistīti ar vebināra tēmu. Noklausoties kursu, e-pastā tiek nosūtīta elektroniski sagatavota apliecība par dalību. Paturam tiesības mainīt programmu un atcelt vebināru (iepriekš informējot).


Sīkāka informācija pa tālruni: 27798887

Apmācību kalendārs