Publiskie iepirkumi un Elektronisko iepirkumu sistēma (piegādātājiem)

Interesentus aicinām aizpildīt pieteikuma formu.

Sazināsimies ar Jums par iespējamajiem apmācību datumiem,
kad grupa tiks nokomplektēta

Teorija un praktikums

Apmācību mērķis: sniegt ievadu publiskajā iepirkumā, izprast iepirkumu veidus, iepirkuma piedāvājuma sagatavošanas principus un pretendenta tiesības, izskatīt biežāk pieļautās kļūdas iepirkumos, apgūt elektronisko iepirkumu sistēmas pamatus un tās izmantošanas iespējas, izprast piedāvājumu iesniegšanas procesu e-konkursu vidē u. c.

Mērķauditorija: preču un pakalpojumu piegādātāji un piegādātāju iepirkumu speciālisti bez priekšzināšanām publiskajā iepirkumā.

Publiskais iepirkums iesācējiem (1. diena)

 • Kāds ir iepirkuma process?
 • Kas ir publiskais iepirkums?
 • Ar ko publiskais iepirkums atšķiras no privātā iepirkuma?
 • Kad publiskos iepirkumus regulē likums un kāds ir šī regulējuma ietvars?
 • Publiskā iepirkuma veidi un cenu sliekšņi;
 • Kur meklēt informāciju par publisko iepirkumu?
 • Kā sagatavot piedāvājumu?
 • Pretendentu piedāvājumi – kvalifikācijas prasības un tehniskā specifikācija;
 • Balstīšanās uz citu pretendentu pieredzi;
 • Kādas ir pretendenta tiesības un iespējas publiskajā iepirkumā?
 • Pretendentu biežāk pieļautās kļūdas;
 • Vai un kad ir iespējams pārsūdzēt iepirkumu?
 • Kas drīkst pārsūdzēt iepirkumu un kāds ir sūdzības priekšmets?
 • Publisko iepirkumu līgums, tā grozīšana un izpilde.

Praktiskā daļa - iepirkuma piedāvājuma izskatīšana, praktiski ieteikumi piedāvājuma sagatavošanā. 

E-konkursi Elektronisko iepirkumu sistēmā (2. diena)

 • Elektronisko iepirkumu sistēma (EIS) – tās sastāvdaļas, to izmantošanas iespējas, atšķirības un sakarības starp tām;
 • Komersanta darbības plānošana atbilstoši publicētajiem iepirkumu plāniem;
 • Komersanta lietotāju pārvaldība EIS;
 • Piedāvājumu iesniegšanas process e-konkursu vidē;
 • Biežāk pieļautās kļūdas, iesniedzot piedāvājumu e-konkursu vidē.

Praktiskā daļa - piedāvājumu sagatavošana un iesniegšana e-konkursu vidē, jautājumu sagatavošana un iesniegšana iepirkuma komisijai. 

Elita Kļaviņa

Praktikumu vada
Elita Kļaviņa

Valsts reģionālās attīstības aģentūras Elektronisko iepirkumu departamenta Katalogu satura nodaļas vadītāja.

Jau vairāk kā 20 gadus guvusi pieredzi, strādājot ar iepirkumiem.

Laila Škoba

Praktikumu vada
Laila Škoba

Iepirkumu vadība un konsultācijas vadošā konsultante, juriste.

Vairāk kā 10 gadu pieredze iepirkumu piedāvājumu un dokumentācijas sagatavošanā, iepirkumu komisijas lēmumu pārsūdzēšanā un konsultēšanā kā piegādātājiem, tā arī pasūtītājiem.

Dalība praktikumā

Norises vieta: Iepirkumi.lv birojs, Rīga, Kr. Valdemāra 106-183

Cena: € 319.00 + PVN (cenā iekļauti mācību materiāli drukātā veidā, tējas/kafijas pauzes, pusdienas, autostāvvieta)

Vietu apmācībās nodrošinām dalībniekiem, kas veikuši pilnu apmaksu vai sagatavojuši garantijas vēstuli pēcapmaksai. Atsaucot savu dalību seminārā piecas dienas pirms apmācībām (ieskaitot), tiek atgriezta dalības maksa, ieturot kompensāciju 50% apmērā. Ja pieteikums tiek atcelts īsi pirms semināra norises, maksa netiek atmaksāta. Neparedzētu apstākļu gadījumā, kad semināru nav iespējams apmeklēt, vietā drīkst piedalīties cita persona, par to iepriekš rakstiski informējot uz akademija@iepirkumi.lv. Maksa netiek atgriezta, ja dalībnieks nav piedalījies apmācībās. Paturam tiesības mainīt programmu un atcelt apmācības (iepriekš informējot).


Sīkāka informācija pa tālruni: 27798887

Apmācību kalendārs