Tehniskās specifikācijas sagatavošana un tehnisko piedāvājumu vērtēšana

Vebinārs, 08.08.2024 plkst. 10.00-13.00

Pieteikšanās termiņš:  07.08.2024 

Praksē konstatējams, ka tehniskās specifikācijas joprojām tiek sagatavotas nepietiekami kvalitatīvi. Pasūtītāju prasības bieži vien nav skaidri formulētas, tajās nav norādīti iepirkuma priekšmeta būtiski elementi, prasības ir ļoti minimālas vai arī pārāk detalizētas. Tādejādi pretendenti ne vien nespēj sagatavot kvalitatīvu piedāvājumu, nespēj aprēķināt savas izmaksas, bet arī pārprot iepirkuma priekšmetam izvirzītās prasības.

Satura apraksts:

  • Kā praksē notiek tehniskās specifikācijas sagatavošana?
  • No kādiem avotiem pasūtītāji iegūst informāciju, lai sagatavotu tehnisko specifikāciju?
  • Pēc kādiem principiem tiek noteiktas tehniskās specifikācijas prasības?
  • Kā sagatavot tehnisko piedāvājumu?
  • Kā notiek tehnisko piedāvājumu vērtēšana un salīdzināšana?
Una Skrastiņa

Vebināru vada
Una Skrastiņa

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Iepirkumu pārvaldes vadītāja.

Zvērināta advokāte. Doktora zinātniskais grāds Juridiskajā zinātnē Valsts tiesību apakšnozarē. 

Ilggadēja pieredze Rīgas pilsētas pašvaldībā publisko iepirkumu veikšanā, kontrolē un uzraudzībā, piedaloties vairāk kā 2000 iepirkumu komisijās.

Daudzu starptautisku zinātnisku konferenču dalībniece un starptautisku zinātnisku publikāciju autore. Monogrāfijas “Publiskie iepirkumi. Piedāvājuma izvēles kritēriji un vērtēšana publiskajā iepirkumā” autore.

Dalība vebinārā

Vebinārs notiks Zoom platformā.

Cena: € 57.37 + PVN (cenā iekļauta lekcija un izdales materiāli elektroniskā veidā). 

Vietu vebinārā nodrošinām dalībniekiem, kas veikuši pilnu apmaksu vai sagatavojuši garantijas vēstuli pēcapmaksai. Veicot apmaksu 1-2 dienas pirms vebināra, lūgums nosūtīt maksājuma uzdevumu uz akademija@iepirkumi.lv
Atsaucot savu dalību vebinārā piecas dienas pirms vebināra (ieskaitot), tiek atgriezta dalības maksa, ieturot kompensāciju 50% apmērā. Ja pieteikums tiek atcelts īsi pirms vebināra norises, maksa netiek atmaksāta. Neparedzētu apstākļu gadījumā, kad vebināru nav iespējams apmeklēt, vietā drīkst piedalīties cita persona, par to iepriekš rakstiski informējot uz akademija@iepirkumi.lv. Maksa netiek atgriezta, ja dalībnieks nav piedalījies apmācībās.


Cita informācija:
Ieteikums sazināties ar sava uzņēmuma/iestādes sistēmas administratoru, lai pārliecinātos, ka esat autorizēts izmantot Zoom programmu. Nepieciešamais tehniskais nodrošinājums: dators vai telefons ar interneta pieslēgumu, “austiņas” vai cita audio iekārta un mikrofons.
Vebinārā būs iespēja saņemt atbildes uz jautājumiem, kas saistīti ar vebināra tēmu. Noklausoties kursu, e-pastā tiek nosūtīta elektroniski sagatavota apliecība par dalību. Paturam tiesības mainīt programmu un atcelt vebināru (iepriekš informējot).


Sīkāka informācija pa tālruni: 27798887

Apmācību kalendārs