Vertikālas vienošanās un konkurences tiesības - no kā uzmanīties?

Vebinārs, 04.09.2024 plkst. 10.00-12.00

Pieteikšanās termiņš:  03.09.2024 

Bieži vien, runājot par konkurences tiesībām un, konkrēti, aizliegtām vienošanām, tiek uzsvērtas horizontālas vienošanās - vienošanās starp konkurentiem jeb karteļi. Taču Konkurences likumā noteiktais vienošanās aizliegums attiecas arī uz vertikālām vienošanām, t.i. vienošanām, kas noslēgtas starp piegādātāju un pircēju. Nezinot to, pastāv risks, ka tirgus dalībnieki savos vertikālajos līgumos iekļauj nosacījumus, kas pārkāpj minēto vienošanās aizliegumu. Attiecīgi, tirgus dalībniekiem ir svarīgi saprast - kādas vertikālās vienošanās ir atļautas, savukārt no kādiem vertikāliem ierobežojumiem ir jāuzmanās. Piemēram, nereti izplatīšanas līgumos tiek pievienots saraksts ar produkta vai pakalpojuma rekomendējošām tālāk pārdošanas cenām, kas nav aizliegts. Tomēr ir situācijas, kad, piemēram, vairumtirgotājs piemēro mazumtirgotājam sankcijas par “rekomendējošo” cenu neievērošanu (piemēram, preces vai pakalpojuma turpmāka piegāde uz neizdevīgākiem nosacījumiem vai līguma laušana u.c.). Attiecīgi, darbojas piespiedu mehānisms mazumtirgotājam ievērot noteiktās vairumtirgotāja cenas un zūd iespēja mazumtirgotājam tirgū darboties neatkarīgi, kas ir stingri aizliegts saskaņā ar Konkurences likumu.

Vebināra mērķis: izglītot tirgus dalībniekus par vertikālu vienošanos, t.i. vienošanos, kas noslēgtas starp piegādātāju un pircēju, vērtējumu konkurences tiesībās - kas šāda veida attiecībās un noslēgtajos līgumos ir atļauts un aizliegts saskaņā ar Konkurences likumu un Eiropas konkurences tiesībās iedibinātajiem principiem, minot piemērus.

Satura apraksts: 

  • Kas ir aizliegtas vienošanās Konkurences likuma izpratnē - to veidi un formāti kā tās var izpausties?
  • Kas ir vertikālas aizliegtas vienošanās - kādi ir visbiežāk sastopamie vertikālu vienošanos veidi un galvenie principi tajos? 
  • Kas ir visbiežāk sastopamie ierobežojumi vertikālajos līgumos, kas var nonākt pretrunā ar Konkurences likumu un ir aizliegti? 
  • Kādi ierobežojumi vertikālajos nolīgumos ir atļauti un pie kādiem priekšnosacījumiem? 
  • Kādos gadījumos un kā vērsties pie Konkurences padomes uz konsultāciju? 
  • Kā rīkoties, ja ir aizdomas par pārkāpumu sava vai cita uzņēmuma darbībās? 

Mērķauditorija: uzņēmumi, kas ne tikai aktīvi piedalās iepirkumos, bet arī nodarbojas ar preču vai pakalpojumu pārdošanu, pirkšanu un tālākpārdošanu. 

Nora Vilisone

Vebināru vada
Nora Vilisone

Konkurences padomes Aizliegtu vienošanos departamenta galvenais eksperts.

Maija Buša

Vebināru vada
Maija Buša

Konkurences padomes Aizliegtu vienošanos departamenta vecākais eksperts.

Dalība vebinārā

Vebinārs notiks Zoom platformā.

Cena: € 39.87 + PVN (cenā iekļauta lekcija un izdales materiāli elektroniskā veidā). 

Vietu vebinārā nodrošinām dalībniekiem, kas veikuši pilnu apmaksu vai sagatavojuši garantijas vēstuli pēcapmaksai. Veicot apmaksu 1-2 dienas pirms vebināra, lūgums nosūtīt maksājuma uzdevumu uz akademija@iepirkumi.lv
Atsaucot savu dalību vebinārā piecas dienas pirms vebināra (ieskaitot), tiek atgriezta dalības maksa, ieturot kompensāciju 50% apmērā. Ja pieteikums tiek atcelts īsi pirms vebināra norises, maksa netiek atmaksāta. Neparedzētu apstākļu gadījumā, kad vebināru nav iespējams apmeklēt, vietā drīkst piedalīties cita persona, par to iepriekš rakstiski informējot uz akademija@iepirkumi.lv. Maksa netiek atgriezta, ja dalībnieks nav piedalījies apmācībās.


Cita informācija:
Ieteikums sazināties ar sava uzņēmuma/iestādes sistēmas administratoru, lai pārliecinātos, ka esat autorizēts izmantot Zoom programmu. Nepieciešamais tehniskais nodrošinājums: dators vai telefons ar interneta pieslēgumu, “austiņas” vai cita audio iekārta un mikrofons.
Vebinārā būs iespēja saņemt atbildes uz jautājumiem, kas saistīti ar vebināra tēmu. Noklausoties kursu, e-pastā tiek nosūtīta elektroniski sagatavota apliecība par dalību. Paturam tiesības mainīt programmu un atcelt vebināru (iepriekš informējot).


Sīkāka informācija pa tālruni: 27798887

Apmācību kalendārs