Publiskie iepirkumi un Elektronisko iepirkumu sistēma (pasutītājiem)

Praktikums pasūtītājiem, 20.08-21.08 plkst. 10.00-15.30

Pieteikšanās termiņš:  13.08.2024 

Teorija un praktikums

Apmācību mērķis: sniegt ievadu publisko iepirkumu regulējumā, izprast publiskā iepirkuma galvenos principus, iepirkumu plānošanas principus, iepirkumu veidus, iepirkuma procedūras norisi, iepirkuma dokumentācijas sagatavošanas principus, izskatīt biežāk pieļautās kļūdas iepirkumos, gūt prasmes izveidot iepirkuma platformu, pareizi sastrukturēt iepirkuma dokumentus un prasības atbilstoši Publisko iepirkumu likumam, kā arī prast tos ievietot e-konkursa vidē atbilstoši tās funkcionalitātei.

Mērķauditorija: iepirkumu dalībnieki ar nelielu pieredzi iepirkumos.

Publiskais iepirkums (1. diena)

 • Kas ir publiskais iepirkums?
 • Kādi normatīvie akti regulē publiskos iepirkumus?
 • Kādi ir publiskā iepirkuma regulējuma piemērošanas sliekšņi?
 • Kādi ir publisko iepirkumu galvenie principi?
 • Kāda ir “mazo iepirkumu” piemērošanas kārtība?
 • Kas atšķirīgs un kopīgs dažādām iepirkuma procedūrām? 
 • Kad kādu iepirkuma procedūru piemērot?
 • Kādi ir publisko iepirkumu regulējuma piemērošanas izņēmumi?
 • Kādi ir iepirkuma komisijas izveidošanas un darbības principi?
 • Kas ir interešu konflikts?
 • Kādi principi jāievēro, plānojot iepirkumus?
 • Kad preču iegādei izmantojama Elektronisko iepirkumu sistēma?
 • Iepirkuma dokumentācijas sagatavošana – kas jāiekļauj nolikumā?
 • Kādas ir biežākās kļūdas, nosakot pretendentu kvalifikācijas prasības?
 • Kas jāievēro, sagatavojot tehnisko specifikāciju?
 • Kā norit iepirkuma procedūra?
 • Kādi ir iepirkuma procedūras posmi?
 • Kā piemērojami izslēgšanas nosacījumi?
 • Kādas ir biežākās kļūdas iepirkuma procedūras norisē?
 • Kas jāievēro, noslēdzot iepirkuma līgumu?

Praktiskā daļa - uzdevumi par iepirkuma dokumentu sagatavošanu, plānošanu, piedāvājuma vērtēšanu.

E-konkursi Elektronisko iepirkumu sistēmā (2. diena)

 • Priekšnosacījumi e-konkursa vides izmantošanai;
 • Iepirkuma komisijas funkcijas EIS;
 • Lietotāju lomas;
 • Autorizācijas iespējas EIS;
 • Iepirkumu dokumentu struktūras izveide atbilstoši e-konkursa vides platformai;
 • Iepirkuma dokumenti EIS;
 • Nolikuma saturs un tās pārstrukturēšana darbam e-konkursa vidē;
 • Prasību un dokumentu izveide e-konkursa vidē;
 • Iepirkuma norises posmu atspoguļošana e-konkursa vidē (PIL 9. panta iepirkumi un atklāts konkurss);
 • Atšķirības konkursa un 9.panta iepirkuma norises atspoguļošanā e-konkursa vidē;
 • Nolikuma apstiprināšana;
 • Iepirkuma izsludināšana;
 • Jautājumu saņemšana un atbilžu sniegšana EIS;
 • Piedāvājumu atvēršana;
 • Rezultātu un līgumu pievienošana EIS.

Praktiskā daļa - sava iepirkuma platformas izveide EIS, komisijas sastāva norādīšana, iepirkuma dokumentu un prasību izveide EIS, iepirkuma izsludināšana EIS, piedāvājumu atvēršana (ja ir iesniegti piedāvājumi), rezultātu/ līgumu pievienošana EIS.

Līga Jaunozola

Praktikumu vada
Līga Jaunozola

Iepirkumu uzraudzibas biroja Tiesību aktu piemērošanas departamenta juriste.

Ivars Vilks

Praktikumu vada
Ivars Vilks

Valsts reģionālās attīstības aģentūras sistēmu analītiķis.

Ikdienas pienākumi saistīti ar Elektronisko iepirkumu sistēmas uzturēšanu, uzlabojumu izstrādāšanu un testēšanu. 

Dalība praktikumā

Norises vieta: Iepirkumi.lv birojs, Rīga, Kr. Valdemāra 106-183

Cena: € 319.00 + PVN (cenā iekļauti mācību materiāli drukātā veidā, tējas/kafijas pauzes, pusdienas, autostāvvieta)

Vietu apmācībās nodrošinām dalībniekiem, kas veikuši pilnu apmaksu vai sagatavojuši garantijas vēstuli pēcapmaksai. Atsaucot savu dalību seminārā piecas dienas pirms apmācībām (ieskaitot), tiek atgriezta dalības maksa, ieturot kompensāciju 50% apmērā. Ja pieteikums tiek atcelts īsi pirms semināra norises, maksa netiek atmaksāta. Neparedzētu apstākļu gadījumā, kad semināru nav iespējams apmeklēt, vietā drīkst piedalīties cita persona, par to iepriekš rakstiski informējot uz akademija@iepirkumi.lv. Maksa netiek atgriezta, ja dalībnieks nav piedalījies apmācībās. Paturam tiesības mainīt programmu un atcelt apmācības (iepriekš informējot).


Sīkāka informācija pa tālruni: 27798887

Apmācību kalendārs