Ilgtspējīgs iepirkums: kā veiksmīgi kombinēt sociāli atbildīgā un zaļā iepirkuma prasības?

Vebinārs, 16.05.2024 plkst. 10.00-13.00

Pieteikšanās termiņš:  15.05.2024 

Sociālie iepirkumi ir efektīvs līdzeklis, lai risinātu sociālās un ekonomiskās nevienlīdzības problēmas un veicinātu ilgtspējīgu attīstību, nodrošinot labklājību plašākai sabiedrības daļai. Tomēr nereti šāda veida iepirkumi tiek uzskatīti pārāk birokrātiski un sarežģīti, līdz ar to zaudē savu potenciālo būtību un ietekmi. Vebinārā tiks izklāstīta ilgtspējīga iepirkuma koncepcija, tās stratēģiskā nozīme uzņēmumu, iestāžu politikā, kā arī praktiski soļi, kas veicina sociālās un ekoloģiskās labklājības uzlabošanu.

Vebināra mērķis: sniegt praktiskas zināšanas, kā veiksmīgi iekļaut sociāli atbildīgā iepirkuma prasības un zaļā iepirkuma prasības, lai veidotu ilgtspējīgu iepirkumu, kas atbalsta gan vides aizsardzību, gan sociālo labklājību. Veicināt efektīvu sociāli atbildīgu iepirkumu praksi, kas veido ilgtspējīgu un taisnīgāku sabiedrību.

Satura apraksts:

 • Ilgtspējīgs iepirkums. Stratēģiskais iepirkums;
 • Sociāli atbildīga publiskā iepirkuma definīcija, mērķis un ieguvumi;
 • Sociālālā publiskā iepirkuma normatīvais regulējums Eiropā un Latvijā;
 • Sociālo mērķu identificēšana un izmantošana publiskajā iepirkumā;
 • Tirgus izpēte un uzņēmumu apzināšana; 
 • Kā veiksmīgāk integrēt sociālās prasības iepirkumā, kādu iepirkuma procedūru izvēlēties?
 • Sociāli atbildīgie kritēriji tehniskajā specifikācijā, piedāvājuma izvērtēšanas kritērijos un līguma izpildē; 
 • Labās prakses piemēri par sociāli atbildīga publiskā iepirkuma piemērošanu; 
 • Zaļā publiskā iepirkuma normatīvais regulējums Latvijā un aktualitātes;
 • Grozījumi MK not. nr. 353 “Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un to piemērošanas kārtība”; 
 • Kā integrēt veiksmīgi vides un sociālās prasības iepirkumā?
 • Saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma piemērošana ar aprites cikla izmaksām;  
 • Ilgtspējīgu iepirkumu piemērošana; 
 • Ieteikumi veicot ilgtspējīgu publisko iepirkumu; 
 • Pieejamie resursi par sociāli atbildīgu publisko iepirkumu, zaļo publisko iepirkumu un tā ieviešanu praksē. 
Inese Pelša

Vebināru vada
Inese Pelša

Latvijas Ilgtspējīgu iepirkumu asociācijas valdes priekšsēdētāja.

No 2014.gada līdz 2023.gadam strādāja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā ar zaļā publiskā iepirkuma jautājumiem, izstrādājot normatīvo regulējumu, konsultējot iepirkumu speciālistus par zaļā publiskā iepirkuma jautājumiem. 2020.gadā Izstrādājusi grozījumus 2017.gada Ministru kabineta noeteikumos Nr. 353 “Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un to piemērošanas kārtība”. Šobrīd notiek izstrāde pie MK not. nr. 353 grozījumu veikšanas, pārskatot zaļā iepirkuma kritērijus vairākām preču un pakalpojumu grupām. Darbojas Eiropas Komisijas «Zaļā publiskā iepirkuma vadības grupā» (Green public procurement Advirosy Board). 

Doktorante un pētniece Latvijas Universitātē, Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātē. Promocijas darba tēma saistīta ar zaļā publiskā iepirkuma ietekmi uz tautsaimniecību. Inese Pelša ir piedalījusies 15 starptautiskās zinātniskās konferencēs 8 valstīs (Vācija, Lielbritānija, Čehija, Spānija, Lietuva, Taizeme, Horvātija, Latvija) un izstrādājusi 10 zinātniskās publikācijas, kuras ir indeksētas (Web of Science, Scopus datubāzēs). 

Dalība vebinārā

Vebinārs notiks Zoom platformā.

Cena: € 57.37 + PVN (cenā iekļauta lekcija un izdales materiāli elektroniskā veidā). 

Vietu vebinārā nodrošinām dalībniekiem, kas veikuši pilnu apmaksu vai sagatavojuši garantijas vēstuli pēcapmaksai. Veicot apmaksu 1-2 dienas pirms vebināra, lūgums nosūtīt maksājuma uzdevumu uz akademija@iepirkumi.lv
Atsaucot savu dalību vebinārā piecas dienas pirms vebināra (ieskaitot), tiek atgriezta dalības maksa, ieturot kompensāciju 50% apmērā. Ja pieteikums tiek atcelts īsi pirms vebināra norises, maksa netiek atmaksāta. Neparedzētu apstākļu gadījumā, kad vebināru nav iespējams apmeklēt, vietā drīkst piedalīties cita persona, par to iepriekš rakstiski informējot uz akademija@iepirkumi.lv. Maksa netiek atgriezta, ja dalībnieks nav piedalījies apmācībās.


Cita informācija:
Ieteikums sazināties ar sava uzņēmuma/iestādes sistēmas administratoru, lai pārliecinātos, ka esat autorizēts izmantot Zoom programmu. Nepieciešamais tehniskais nodrošinājums: dators vai telefons ar interneta pieslēgumu, “austiņas” vai cita audio iekārta un mikrofons.
Vebinārā būs iespēja saņemt atbildes uz jautājumiem, kas saistīti ar vebināra tēmu. Noklausoties kursu, e-pastā tiek nosūtīta elektroniski sagatavota apliecība par dalību. Paturam tiesības mainīt programmu un atcelt vebināru (iepriekš informējot).


Sīkāka informācija pa tālruni: 27798887

Apmācību kalendārs