Piegādātāju apvienošanās dalībai iepirkumā

Vebinārs, 10.05.2024 plkst. 10.00-13.00

Pieteikšanās termiņš:  08.05.2024 

Publisko iepirkumu regulējums pieļauj piegādātājiem apvienoties vai atsaukties uz citas personas spējām, lai izpildītu iepirkumā izvirzītās prasības. Pasūtītāji aicina piegādātājus izmantot šo iespēju, pamatojot izvirzīto prasību izpildi. Kamēr likumdevēja formulējums ir vispārīgi atļaujošs, publisko iepirkumu strīdu prakses un judikatūra veido stingrākus noteikumus tam, kas piegādātājiem jāņem vērā, ja tie atsaucas uz citas personas spējām vai apvienojas. Pasūtītājiem, kuru iepirkumos piedalās piegādātāji, kas atsaucas uz apakšuzņēmējiem, vai apvienojas apvienībās, ir jāspēj novērtēt iesniegtos pierādījumus kontekstā ar līguma izpildes kavējuma, kvalitātes, nepamatotu izdevumu un citiem riskiem. 

Vebināra mērķis: analizēt normatīvos nosacījumus un praksē pieredzētās situācijas attiecībā uz piegādātāju apvienošanos, formulēt galvenās atziņas - ieteikumus pasūtītājiem un piegādātājiem.

Satura apraksts:

  • Kādas ir galvenās piegādātāju dalības formas, saturs un tiesiskās atšķirības?
  • Vai piegādātāju apvienošanās prasību izpilde nesatur konkurences tiesību pārkāpumu riskus? 
  • Kā pasūtītājam definēt prasības tā, lai nodrošinātu piegādātāju tiesības apvienoties un samazinātu līguma izpildes riskus?
  • Kā pasūtītājam paredzēt, ka prasības izpilde ar iesniedzamajiem dokumentiem apliecinās piegādātāji dažādās dalības formās? 
  • Kā piegādātājam novērtēt izvirzīto prasību pamatotību un izpildes iespējas?
  • Kādi tiesiskie instrumenti ir pieejami, lai paskaidrotu vai noskaidrotu aspektus veiksmīgai dalībai?
  • Kas jāņem vērā vērtējot iesniegtos pierādījumus un lemjot par līguma izpildes tiesību piešķiršanu piegādātāju apvienībai? 

Mērķauditorija: pasūtītāja pusē strādājoši publisko iepirkumu speciālisti (iepirkumu dokumentācijas sagatavotāji, pasūtītāju pārstāvji, iepirkumu komisijas locekļi, juristi), piegādātāja pusē strādājošie (tie, kas gatavo un iesniedz piedāvājumus, piedalās piedāvājumu skaidrošanā), publiskajos iepirkumos konsultējošie eksperti un citi interesenti.

Ieva Lācenberga-Rocēna

Vebināru vada
Ieva Lācenberga-Rocēna

Juriste, publisko iepirkumu eksperte.

Attīstības vadītāja Latvijas Valsts Mežzinātnes institūtā "Silava" ar kompetenci iepirkumu plānošanā, procesu organizēšanā, līgumu izpildes uzraudzībā un atskaitēs projektos. Papildus kā iepirkumu eksperts vairākos projektos piedalās iepirkumu procesu organizēšanā, līgumu izpildes jautājumu risināšanā un tiesvedībās strīdos par publisko iepirkumu. 

Iepriekš vadījusi Juridisko un iepirkumu daļu Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūtā un kopumā publisko iepirkumu jomā strādā jau 20 gadus.Dalība vebinārā

Vebinārs notiks Zoom platformā.

Cena: € 57.37 + PVN (cenā iekļauta lekcija un izdales materiāli elektroniskā veidā). 

Vietu vebinārā nodrošinām dalībniekiem, kas veikuši pilnu apmaksu vai sagatavojuši garantijas vēstuli pēcapmaksai. Veicot apmaksu 1-2 dienas pirms vebināra, lūgums nosūtīt maksājuma uzdevumu uz akademija@iepirkumi.lv
Atsaucot savu dalību vebinārā piecas dienas pirms vebināra (ieskaitot), tiek atgriezta dalības maksa, ieturot kompensāciju 50% apmērā. Ja pieteikums tiek atcelts īsi pirms vebināra norises, maksa netiek atmaksāta. Neparedzētu apstākļu gadījumā, kad vebināru nav iespējams apmeklēt, vietā drīkst piedalīties cita persona, par to iepriekš rakstiski informējot uz akademija@iepirkumi.lv. Maksa netiek atgriezta, ja dalībnieks nav piedalījies apmācībās.


Cita informācija:
Ieteikums sazināties ar sava uzņēmuma/iestādes sistēmas administratoru, lai pārliecinātos, ka esat autorizēts izmantot Zoom programmu. Nepieciešamais tehniskais nodrošinājums: dators vai telefons ar interneta pieslēgumu, “austiņas” vai cita audio iekārta un mikrofons.
Vebinārā būs iespēja saņemt atbildes uz jautājumiem, kas saistīti ar vebināra tēmu. Noklausoties kursu, e-pastā tiek nosūtīta elektroniski sagatavota apliecība par dalību. Paturam tiesības mainīt programmu un atcelt vebināru (iepriekš informējot).


Sīkāka informācija pa tālruni: 27798887

Apmācību kalendārs