Aizliegtas vienošanās iepirkumos

Vebinārs, 29.05.2024 plkst. 10.00-13.00

Pieteikšanās termiņš:  28.05.2024  (atlikušas 2 dienas)

2023. gadā Konkurences padome (KP) konstatēja trīs karteļus - visi konstatēti iepirkumu ietvaros, ietekmējot pasažieru pārvadājumu nozari, ceļu būves un koksnes pārvadājumu jomu. Kopā par minētajiem karteļiem piemērojot 6 590 2023,78 eiro naudas sodu. Ņemot vērā minēto, karteļu izskaušana vēljoprojām ir viena no KP būtiskākajām prioritātēm un joprojām karteļi iepirkumos ir būtiskākā godīgas konkurences galvenā problēma, tāpēc tikpat aktuāls ir jautājums par pasūtītāju izpratni - kas ir aizliegtas vienošanās un kā tās atpazīt, tāpat tikpat būtiska ir pasūtītāju līdzdalību šādu pārkāpumu atklāšanā un novēršanā. Vēl jo vairāk, šobrīd ir aktuāls jautājums arī saistībā ar PIL 42.panta piemērošanas nosacījumiem, kad pasūtītājs pats var izslēgt pretendentus no tālākas dalības iepirkumos - saskatot pārliecinošas norādes par saskaņotu pretendentu rīcību.

Vebināra mērķis: izglītot pasūtītājus atpazīt aizliegtas vienošanās pazīmes iepirkumos. Dalīties ar pieredzi un praksi no konstatētajiem pārkāpumiem un sniegtajiem atzinumiem par pretendentu izslēgšanas gadījumiem. Pārrunāt ar pasūtītājiem veicamās preventīvās darbības, lai mazinātu pārkāpumu risku.

Satura apraksts: 

  • Aizliegtas vienošanās - kā tās izpaužas, sekas;
  • Aizliegtas vienošanās pazīmes iepirkumā - kā tās atpazīt, signālsaraksts;
  • Pasūtītāja loma - vai pasūtītājs var būt arī karteļa dalībnieks?;
  • Piemēri no KP prakses (pēdējā KP lēmuma prakse);
  • PIL grozījumi par pretendentu izslēgšanu - ko tie paredz, kāda ir KP loma, KP atzinums - līdzšinējā prakse un piemēri;
  • Prevencija - kādi rīki ir pasūtītāja rīcībā?
Ieva Šmite

Vebināru vada
Ieva Šmite

Mg. iur. Konkurences padomes Aizliegtu vienošanos departamenta direktore.

Konkurences tiesību jomā kopumā darbojas 16 gadus un nu jau vairāk kā 9 gadus nodrošina un koordinē Aizliegtu vienošanos departamenta darbu, kas saistīts ar Konkurences likumu pārkāpumu izpētēm.

Lietu izpētes, kas saistītas ar Karteļu vienošanām ir smagākais no Konkurences likuma pārkāpumiem. Tās ir vienošanās, kas slēpti noslēgtas starp konkurentiem, piemēram, par dalības nosacījumiem iepirkumā, vienošanās par cenu vai tirgus sadali, ar mērķi vai sekām likvidēt vai kropļot godīgu konkurenci. Departamenta atbildībā ir vertikālie ierobežojumi, kas arī ir aizliegti, piemēram, vienošanās par tālākpārdošanas cenas noteikšanu. No departamenta izpētēm, kas ir plašāk izskanējušas, var minēt - Būvnieku kartelis, Ceļu būves kartelis un nesen konstatētais Autobusu kartelis.

Lektore aktīvi iesaistās tirgus dalībnieku (uzņēmēju), pasūtītāju, asociāciju un citu interesentu izglītošanā par Konkurences tiesību jautājumiem. Pieredze uzkrāta darbojoties arī starptautiskā līmenī dažādos ES Twining projektos, apmācot - Ukrainas, Moldovas, Ziemeļmaķedonijas, Horvātu un Bosnijas un Hercegovinas kolēģus. Paralēli viena no būtiskākajām darba prioritātēm ir sadarbības veidošana un nostiprināšana ar citām tiesību sargājošajām institūcijām (KNAB, IUB, EPPO, AFCOS tīkls), lai sasniegtu pēc iespējas labākus izpētes rezultātus.

Dalība vebinārā

Vebinārs notiks Zoom platformā.

Cena: € 57.37 + PVN (cenā iekļauta lekcija un izdales materiāli elektroniskā veidā). 

Vietu vebinārā nodrošinām dalībniekiem, kas veikuši pilnu apmaksu vai sagatavojuši garantijas vēstuli pēcapmaksai. Veicot apmaksu 1-2 dienas pirms vebināra, lūgums nosūtīt maksājuma uzdevumu uz akademija@iepirkumi.lv
Atsaucot savu dalību vebinārā piecas dienas pirms vebināra (ieskaitot), tiek atgriezta dalības maksa, ieturot kompensāciju 50% apmērā. Ja pieteikums tiek atcelts īsi pirms vebināra norises, maksa netiek atmaksāta. Neparedzētu apstākļu gadījumā, kad vebināru nav iespējams apmeklēt, vietā drīkst piedalīties cita persona, par to iepriekš rakstiski informējot uz akademija@iepirkumi.lv. Maksa netiek atgriezta, ja dalībnieks nav piedalījies apmācībās.


Cita informācija:
Ieteikums sazināties ar sava uzņēmuma/iestādes sistēmas administratoru, lai pārliecinātos, ka esat autorizēts izmantot Zoom programmu. Nepieciešamais tehniskais nodrošinājums: dators vai telefons ar interneta pieslēgumu, “austiņas” vai cita audio iekārta un mikrofons.
Vebinārā būs iespēja saņemt atbildes uz jautājumiem, kas saistīti ar vebināra tēmu. Noklausoties kursu, e-pastā tiek nosūtīta elektroniski sagatavota apliecība par dalību. Paturam tiesības mainīt programmu un atcelt vebināru (iepriekš informējot).


Sīkāka informācija pa tālruni: 27798887

Apmācību kalendārs