Izslēgšanas iemesli iepirkumos - soli pa solim

Vebinārs, 25.04.2024 plkst. 10.00-13.00

Pieteikšanās termiņš:  24.04.2024 

Publiskos iepirkumus regulējošie normatīvie akti paredz kandidātu un pretendentu izslēgšanu no dalības iepirkumos gadījumā, ja iestājas kāds no likumā paredzētajiem kandidātu un pretendentu izslēgšanas iemesliem. Regulējums paredz konkrētus gadījumus, kārtību, kādā veicama pārbauda, nosaka pārbaudāmās personas, izņēmumus izslēgšanas noteikumu piemērošanai, tajā skaitā piegādātājs var veikt uzticamības atjaunošanu. Tāpat atšķiras izslēgšanas iemeslu pārbaude dažādās iepirkuma procedūrās, kā arī ir nianses pārbaudei līguma izpildes posmā. 

Satura apraksts: 

  • Izslēgšanas noteikumu pamatprincipi;
  • Publisko iepirkumu likumā un Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā paredzētie kandidātu un pretendentu izslēgšanas iemesli (obligātie un pasūtītāja izvēles);
  • Izņēmumi izslēgšanas iemeslu piemērošanai;
  • Pārbaudāmās personas;
  • Pārbaudes veikšanas atšķirības dažādos iepirkuma posmos;
  • Informācijas par izslēgšanas iemesliem iegūšanas kārtība;
  • Uzticamības atjaunošana;
  • Praksē saņemtie jautājumi, aktualitātes par izslēgšanas iemesliem.
Monta Drebeiniece

Vebināru vada
Monta Drebeiniece

IUB Tiesību aktu piemērošanas departamenta direktore.

Publisko iepirkumu jomā darbojas 18 gadus, no kuriem 13 gadus pieredzi guvusi arī IUB iesniegumu izskatīšanas komisijas darbā. Tāpat pieredzi guvusi, vadot seminārus publisko iepirkumu jautājumos, piedaloties publisko iepirkumu jomas normatīvo aktu izstrādes procesā, kā arī organizējot un veicot normatīvajos aktos paredzētos centralizētos iepirkumus.

Dalība vebinārā

Vebinārs notiks Zoom platformā.

Cena: € 57.37 + PVN (cenā iekļauta lekcija un izdales materiāli elektroniskā veidā). 

Vietu vebinārā nodrošinām dalībniekiem, kas veikuši pilnu apmaksu vai sagatavojuši garantijas vēstuli pēcapmaksai. Veicot apmaksu 1-2 dienas pirms vebināra, lūgums nosūtīt maksājuma uzdevumu uz akademija@iepirkumi.lv
Atsaucot savu dalību vebinārā piecas dienas pirms vebināra (ieskaitot), tiek atgriezta dalības maksa, ieturot kompensāciju 50% apmērā. Ja pieteikums tiek atcelts īsi pirms vebināra norises, maksa netiek atmaksāta. Neparedzētu apstākļu gadījumā, kad vebināru nav iespējams apmeklēt, vietā drīkst piedalīties cita persona, par to iepriekš rakstiski informējot uz akademija@iepirkumi.lv. Maksa netiek atgriezta, ja dalībnieks nav piedalījies apmācībās.


Cita informācija:
Ieteikums sazināties ar sava uzņēmuma/iestādes sistēmas administratoru, lai pārliecinātos, ka esat autorizēts izmantot Zoom programmu. Nepieciešamais tehniskais nodrošinājums: dators vai telefons ar interneta pieslēgumu, “austiņas” vai cita audio iekārta un mikrofons.
Vebinārā būs iespēja saņemt atbildes uz jautājumiem, kas saistīti ar vebināra tēmu. Noklausoties kursu, e-pastā tiek nosūtīta elektroniski sagatavota apliecība par dalību. Paturam tiesības mainīt programmu un atcelt vebināru (iepriekš informējot).


Sīkāka informācija pa tālruni: 27798887

Apmācību kalendārs