Zaļā iepirkuma prakse: pārtikas un ēdināšanas iepirkumu izvērtējums saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 353

Vebinārs, 15.03.2024 plkst. 10.00-13.00

Pieteikšanās termiņš:  15.03.2024 

Veicot iepirkumus pārtikas piegādes un ēdināšanas pakalpojumu jomā, iepirkumu speciālisti un projektu vadītāji saskaras ar dažādiem izaicinājumiem saistībā ar zaļā publiskā iepirkuma kritēriju piemērošanu, lai nodrošinātu gan vides aizsardzību, gan ekonomisko efektivitāti, gan konkurenci. Vebinārā apspriedīsim galvenos jautājumus un uzdevumus, kas rodas šajā procesā, sniedzot risinājumus un ieteikumus, kā veiksmīgi integrēt zaļo publisko iepirkumu pārtikas iegādes un ēdināšanas pakalpojumu jomā.

Vebināra mērķis: sniegt praktiskas zināšanas un prasmes, lai veiksmīgi piemērotu jaunos zaļā publiskā iepirkuma kritērijus pārtikas piegādes un ēdināšanas pakalpojumu iepirkumiem, saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 353.

Satura apraksts:

 • “Zaļā kursa” mērķi un plānotās darbības. Kā zaļais iepirkums ir viens no instrumentiem mērķu sasniegšanā?
 • Grozījumi MK not. nr. 353 “Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un to piemērošanas kārtība;
 • Grozījumi zaļā publiskā iepirkuma kritērijos pārtikas piegādes un ēdināšanas pakalpojumu iepirkumos;
 • Kā izvēlēties un attiecīgi pielāgot zaļā publiskā iepirkuma prasības, lai tās būtu piemērotas konkrētajam iepirkumam?
 • Kuros iepirkuma posmos un kādus zaļā publiskā iepirkuma kritērijus izmantot, lai panāktu vides un ilgtspējības mērķu sasniegšanu?
 • Kā nodrošināt, ka izvēlētie zaļā publiskā iepirkuma kritēriji tiešām atbilst pirkuma mērķiem un standartiem?
 • Verifikācija un zaļā publiskā iepirkuma kritēriju pārbaude;
 • Prakses un iepirkumu izvērtējums pārtikas iegādes un ēdināšanas pakalpojumu iepirkumos;
 • Iepirkumu dalīšanas daļās un kā tas ietekmē iepirkuma rezultātu?
 • Ko labāk izvēlēties pārtikas iegādi vai ēdināšanas pakalpojumu? 
 • Pieejamie resursi par zaļo publisko iepirkumu un tā ieviešanu praksē: kur meklēt papildu informāciju un atbalstu.

Mērķauditorija: iepirkumu speciālisti, projektu vadītāji, kuri vēlas papildināt zināšanas par zaļā publiskā iepirkuma piemērošanu pārtikas iegādes un ēdināšanas pakalpojumu iepirkumos. 

Inese Pelša

Vebināru vada
Inese Pelša

Latvijas Ilgtspējīgu iepirkumu asociācijas valdes priekšsēdētāja.

No 2014.gada līdz 2023.gadam strādāja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā ar zaļā publiskā iepirkuma jautājumiem, izstrādājot normatīvo regulējumu, konsultējot iepirkumu speciālistus par zaļā publiskā iepirkuma jautājumiem. 2020.gadā Izstrādājusi grozījumus 2017.gada Ministru kabineta noeteikumos Nr. 353 “Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un to piemērošanas kārtība”. Šobrīd notiek izstrāde pie MK not. nr. 353 grozījumu veikšanas, pārskatot zaļā iepirkuma kritērijus vairākām preču un pakalpojumu grupām. Darbojas Eiropas Komisijas «Zaļā publiskā iepirkuma vadības grupā» (Green public procurement Advirosy Board). 

Doktorante un pētniece Latvijas Universitātē, Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātē. Promocijas darba tēma saistīta ar zaļā publiskā iepirkuma ietekmi uz tautsaimniecību. Inese Pelša ir piedalījusies 15 starptautiskās zinātniskās konferencēs 8 valstīs (Vācija, Lielbritānija, Čehija, Spānija, Lietuva, Taizeme, Horvātija, Latvija) un izstrādājusi 10 zinātniskās publikācijas, kuras ir indeksētas (Web of Science, Scopus datubāzēs). 

Dalība vebinārā

Vebinārs notiks Zoom platformā.

Cena: € 57.37 + PVN (cenā iekļauta lekcija un izdales materiāli elektroniskā veidā). 

Vietu vebinārā nodrošinām dalībniekiem, kas veikuši pilnu apmaksu vai sagatavojuši garantijas vēstuli pēcapmaksai. Veicot apmaksu 1-2 dienas pirms vebināra, lūgums nosūtīt maksājuma uzdevumu uz akademija@iepirkumi.lv
Atsaucot savu dalību vebinārā piecas dienas pirms vebināra (ieskaitot), tiek atgriezta dalības maksa, ieturot kompensāciju 50% apmērā. Ja pieteikums tiek atcelts īsi pirms vebināra norises, maksa netiek atmaksāta. Neparedzētu apstākļu gadījumā, kad vebināru nav iespējams apmeklēt, vietā drīkst piedalīties cita persona, par to iepriekš rakstiski informējot uz akademija@iepirkumi.lv. Maksa netiek atgriezta, ja dalībnieks nav piedalījies apmācībās.


Cita informācija:
Ieteikums sazināties ar sava uzņēmuma/iestādes sistēmas administratoru, lai pārliecinātos, ka esat autorizēts izmantot Zoom programmu. Nepieciešamais tehniskais nodrošinājums: dators vai telefons ar interneta pieslēgumu, “austiņas” vai cita audio iekārta un mikrofons.
Vebinārā būs iespēja saņemt atbildes uz jautājumiem, kas saistīti ar vebināra tēmu. Noklausoties kursu, e-pastā tiek nosūtīta elektroniski sagatavota apliecība par dalību. Paturam tiesības mainīt programmu un atcelt vebināru (iepriekš informējot).


Sīkāka informācija pa tālruni: 27798887

Apmācību kalendārs