Jaunie obligātie zaļā publiskā iepirkuma kritēriji trešās grupas ēkām - grozījumi MK not. nr. 353 no 01.01.2024.

Vebinārs, 15.02.2024 plkst. 10.00-13.00

Pieteikšanās termiņš:  14.02.2024 

Veicot būvdarbu iepirkumus, iepirkumu speciālisti un projektu vadītāji saskaras ar nopietniem izaicinājumiem, īstenojot jaunās zaļā publiskā iepirkuma kritērijus. No 2024. gada 1. janvāra stājās spēkā būtiski grozījumi Ministru kabineta noteikumos Nr. 353 "Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un to piemērošanas kārtība". Šie grozījumi ievieš paplašinātus un detalizētus zaļā publiskā iepirkuma kritērijus būvdarbiem, kas prasa no nozares pārstāvjiem jaunas zināšanas un pieejas. Problēma slēpjas jauno kritēriju piemērošanā, nodrošinot gan vides ilgtspējību, gan ekonomisko efektivitāti.

Satura apraksts: 

 • “Zaļā kursa” mērķi un plānotās darbības. Zaļais iepirkums viens no instrumentiem mērķu sasniegšanā; 
 • Zaļais publiskais iepirkums Eiropā, tā attīstības tendences; 
 • Zaļā publiskā iepirkuma normatīvais regulējums Latvijā un aktualitātes;
 • Grozījumi MK not. nr. 353 “Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un to piemērošanas kārtība”;  
 • Grozījumi iekštelpu un ielu apgaismojuma zaļā publiskā iepirkuma kritērijos;
 • Grozījumi būvdarbu vadītaja kvalifikācijas prasībām; 
 • Grozījumi ZPI kritēriji Trešās grupas ēku jauna būvniecībai, pārbūvei, projektēšanai un nojaukšanai; 
 • 13 minimāli obligāti piemērojamie ZPI kritēriji būvdarbiem.
 • Projektēšanai:
 • A1. Primārās enerģijas patēriņa novērtējums;
 • A2. Velosipēdu un mikromobilitātes transportlīdzekļu novietne;
 • A3. Atkārtoti izmantojamu vai pārstrādājamu atkritumu uzglabāšana;
 • A4. Ūdens taupīšanas ietaises;
 • A5. Vizuālais kontakts ar ārtelpu;
 • A6. Ventilācija un gaisa kvalitāte;
 • A7. Izbūves un apdares materiālu izvēle;
 • A8. Pasīvie iekštelpu klimata regulēšanas risinājumi;
 • A9. Atkārtoti izmantotu vai viegli pārstrādājamu materiālu izmantošana.
 • Būvdarbiem: 
 • B1. Likumīgas izcelsmes kokmateriāli;
 • B2. Būvgružu šķirošana un nodošana;
 • B3. Izbūves un apdares materiālu ietekme uz iekštelpu gaisa kvalitāti;
 • Likvidēšanas un nojaukšanas kritēriji';
 • C1. Būvgružu šķirošana un nodošana speciālos poligonos.
 • Zaļā publiskā iepirkuma kritēriji Izlietnes krāni, dušas uzgaļi un to aprīkojums;
 • Saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma piemērošana ar aprites cikla izmaksām;  
 • Jautājumi par zaļā publiskā iepirkuma piemērošanu; 
 • Ieteikumi veicot zaļo publisko iepirkumu; 
 • Pieejamie resursi par zaļo publisko iepirkumu un tā ieviešanu praksē. 
Inese Pelša

Vebināru vada
Inese Pelša

Latvijas Ilgtspējīgu iepirkumu asociācijas valdes priekšsēdētāja.

No 2014.gada līdz 2023.gadam strādāja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā ar zaļā publiskā iepirkuma jautājumiem, izstrādājot normatīvo regulējumu, konsultējot iepirkumu speciālistus par zaļā publiskā iepirkuma jautājumiem. 2020.gadā Izstrādājusi grozījumus 2017.gada Ministru kabineta noeteikumos Nr. 353 “Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un to piemērošanas kārtība”. Šobrīd notiek izstrāde pie MK not. nr. 353 grozījumu veikšanas, pārskatot zaļā iepirkuma kritērijus vairākām preču un pakalpojumu grupām. Darbojas Eiropas Komisijas «Zaļā publiskā iepirkuma vadības grupā» (Green public procurement Advirosy Board). 

Doktorante un pētniece Latvijas Universitātē, Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātē. Promocijas darba tēma saistīta ar zaļā publiskā iepirkuma ietekmi uz tautsaimniecību. Inese Pelša ir piedalījusies 15 starptautiskās zinātniskās konferencēs 8 valstīs (Vācija, Lielbritānija, Čehija, Spānija, Lietuva, Taizeme, Horvātija, Latvija) un izstrādājusi 10 zinātniskās publikācijas, kuras ir indeksētas (Web of Science, Scopus datubāzēs). 

Dalība vebinārā

Vebinārs notiks Zoom platformā.

Cena: € 57.37 + PVN (cenā iekļauta lekcija un izdales materiāli elektroniskā veidā). 

Vietu vebinārā nodrošinām dalībniekiem, kas veikuši pilnu apmaksu vai sagatavojuši garantijas vēstuli pēcapmaksai. Veicot apmaksu 1-2 dienas pirms vebināra, lūgums nosūtīt maksājuma uzdevumu uz akademija@iepirkumi.lv
Atsaucot savu dalību vebinārā piecas dienas pirms vebināra (ieskaitot), tiek atgriezta dalības maksa, ieturot kompensāciju 50% apmērā. Ja pieteikums tiek atcelts īsi pirms vebināra norises, maksa netiek atmaksāta. Neparedzētu apstākļu gadījumā, kad vebināru nav iespējams apmeklēt, vietā drīkst piedalīties cita persona, par to iepriekš rakstiski informējot uz akademija@iepirkumi.lv. Maksa netiek atgriezta, ja dalībnieks nav piedalījies apmācībās.


Cita informācija:
Ieteikums sazināties ar sava uzņēmuma/iestādes sistēmas administratoru, lai pārliecinātos, ka esat autorizēts izmantot Zoom programmu. Nepieciešamais tehniskais nodrošinājums: dators vai telefons ar interneta pieslēgumu, “austiņas” vai cita audio iekārta un mikrofons.
Vebinārā būs iespēja saņemt atbildes uz jautājumiem, kas saistīti ar vebināra tēmu. Noklausoties kursu, e-pastā tiek nosūtīta elektroniski sagatavota apliecība par dalību. Paturam tiesības mainīt programmu un atcelt vebināru (iepriekš informējot).


Sīkāka informācija pa tālruni: 27798887

Apmācību kalendārs