Aktuālie jautājumi regulējumā, IUB un tiesu praksē publisko iepirkumu lietās

Vebinārs, 07.03.2024 plkst. 10.00-13.00

Pieteikšanās termiņš:  06.03.2024  (atlikušas 6 dienas)

Nemitīgi pilnveidojas un mainās Iepirkumu uzraudzības biroja (turpmāk – IUB), IUB iesniegumu izskatīšanas komisijas un tiesu prakse, tajā skaitā Eiropas Savienības Tiesas prakse. Vienlaikus tiek veikti grozījumi publiskos iepirkumus regulējošajos normatīvajos aktos, kas nozīmē arī prakses izmaiņas. Ņemot vērā minēto, seminārā apskatīsim aktuālākos prakses (arī tiesu prakses) jautājumus, biežāk uzdotos jautājumus, aktuālās iepirkumu normatīvo aktu izmaiņas, kuras jāņem vērā gan pasūtītājiem, gan arī piegādātājiem. Seminārā saliksim akcentus par pašu aktuālāko iepirkuma dzīvescikla soļu veidā.

Satura apraksts:

  • Aktualitātes līgumcenu robežvērtību izmaiņās, kā arī citi aktuālie normatīvo aktu izmaiņu jautājumi;
  • Tiesu un IUB prakses jaunākās aktualitātes dažādos jautājumos, tajā skaitā saistībā ar aktuālajiem grozījumiem iepirkumu regulējumā;
  • Kādas ir prakses aktualitātes uzdoto jautājumu un regulējuma kontekstā attiecībā uz:
  • Likuma piemērošanas izņēmumiem;
  • Apspriedi ar piegādātājiem;
  • “mazo iepirkumu” aktuālie jautājumi;
  • Piedāvājumu vērtēšanu;
  • Izslēgšanas iemeslu aktuālākie prakses jautājumi, pārbaudes daudzpusējo attīstības banku sarakstos;
  • Līguma grozījumiem u.c.
Monta Drebeiniece

Vebināru vada
Monta Drebeiniece

IUB Tiesību aktu piemērošanas departamenta direktore.

Publisko iepirkumu jomā darbojas 18 gadus, no kuriem 13 gadus pieredzi guvusi arī IUB iesniegumu izskatīšanas komisijas darbā. Tāpat pieredzi guvusi, vadot seminārus publisko iepirkumu jautājumos, piedaloties publisko iepirkumu jomas normatīvo aktu izstrādes procesā, kā arī organizējot un veicot normatīvajos aktos paredzētos centralizētos iepirkumus.

Dalība vebinārā

Vebinārs notiks Zoom platformā.

Cena: € 57.37 + PVN (cenā iekļauta lekcija un izdales materiāli elektroniskā veidā). 

Vietu vebinārā nodrošinām dalībniekiem, kas veikuši pilnu apmaksu vai sagatavojuši garantijas vēstuli pēcapmaksai. Veicot apmaksu 1-2 dienas pirms vebināra, lūgums nosūtīt maksājuma uzdevumu uz akademija@iepirkumi.lv
Atsaucot savu dalību vebinārā piecas dienas pirms vebināra (ieskaitot), tiek atgriezta dalības maksa, ieturot kompensāciju 50% apmērā. Ja pieteikums tiek atcelts īsi pirms vebināra norises, maksa netiek atmaksāta. Neparedzētu apstākļu gadījumā, kad vebināru nav iespējams apmeklēt, vietā drīkst piedalīties cita persona, par to iepriekš rakstiski informējot uz akademija@iepirkumi.lv. Maksa netiek atgriezta, ja dalībnieks nav piedalījies apmācībās.


Cita informācija:
Ieteikums sazināties ar sava uzņēmuma/iestādes sistēmas administratoru, lai pārliecinātos, ka esat autorizēts izmantot Zoom programmu. Nepieciešamais tehniskais nodrošinājums: dators vai telefons ar interneta pieslēgumu, “austiņas” vai cita audio iekārta un mikrofons.
Vebinārā būs iespēja saņemt atbildes uz jautājumiem, kas saistīti ar vebināra tēmu. Noklausoties kursu, e-pastā tiek nosūtīta elektroniski sagatavota apliecība par dalību. Paturam tiesības mainīt programmu un atcelt vebināru (iepriekš informējot).


Sīkāka informācija pa tālruni: 27798887

Apmācību kalendārs