Jaunākie grozījumi nodokļu likumos 2024. gada valsts budžeta izskatīšanas un apstiprināšanas laikā

Vebinārs, 14.12.2023 plkst. 10.00-13.00

Pieteikšanās termiņš:  13.12.2023 

Saeimā notiek 2024. gada budžeta izskatīšana un apstiprināšana, un kopā ar to tiek virzīti daudzi grozījumi normatīvajos aktos, kas ietekmēs saimniecisko darbību, indivīda darbību nākamajā gadā.

Vebināra saturs var tikt mainīts atbilstoši apstiprinātajiem grozījumiem normatīvajos aktos, kas būs zināmi līdz vebināra norises dienai.

Satura apraksts: 

Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 

  • Darba devēja kompensācija par darbinieka izdevumiem saistībā ar attālināto darbu;
  • Darba devēja segtā mācību maksa par augstāko izglītību izslēgšanu no algas nodokļa bāzes u.c.

Grozījumi likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu" 

  • Iespējamais pagarinājums uz vienu gadu autoratlīdzības saņēmējiem piemērot esošo režīmu.

Grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā 

  • Slieksnis, no kura ir pienākums reģistrēties par PVN maksātāju;
  • Automašīnas uzturēšanas izdevumi;
  • Priekšnodokļa korekciju zaudētie parādi;
  • Iespējamu PVN samazinātās likmes piemērošanu noteiktiem produktiem.

Grozījumi Mikrouzņēmumu nodokļa likumā

  • Mikrouzņēmumu nodokļa likme;
  • Rīcība, ja datu atbilstības pārbaudē konstatēti pārkāpumi.
Laila  Kelmere

Vebināru vada
Laila Kelmere

Privātā sektora eksperte grāmatvedības, lietvedības un nodokļu jautājumos.

Vairāk kā 25 gadu pieredze grāmatvedībā, tai skaitā juridisko personu maksātnespējas procesos. Eksperte grāmatvedības uzskaitē, pārskatu sagatavošanā, normatīvo aktu projektu izstrādē, kā arī valsts konsolidētā gada pārskata sagatavošanā. Lektore un pasniedzēja, autore vairākiem populārzinātniskajiem rakstiem un grāmatām par grāmatvedību. 

Dalība vebinārā

Vebinārs notiks Zoom platformā.

Cena: € 57.37 + PVN (cenā iekļauta lekcija un izdales materiāli elektroniskā veidā). 

Vietu vebinārā nodrošinām dalībniekiem, kas veikuši pilnu apmaksu vai sagatavojuši garantijas vēstuli pēcapmaksai. Veicot apmaksu 1-2 dienas pirms vebināra, lūgums nosūtīt maksājuma uzdevumu uz akademija@iepirkumi.lv
Atsaucot savu dalību vebinārā piecas dienas pirms vebināra (ieskaitot), tiek atgriezta dalības maksa, ieturot kompensāciju 50% apmērā. Ja pieteikums tiek atcelts īsi pirms vebināra norises, maksa netiek atmaksāta. Neparedzētu apstākļu gadījumā, kad vebināru nav iespējams apmeklēt, vietā drīkst piedalīties cita persona, par to iepriekš rakstiski informējot uz akademija@iepirkumi.lv. Maksa netiek atgriezta, ja dalībnieks nav piedalījies apmācībās.


Cita informācija:
Ieteikums sazināties ar sava uzņēmuma/iestādes sistēmas administratoru, lai pārliecinātos, ka esat autorizēts izmantot Zoom programmu. Nepieciešamais tehniskais nodrošinājums: dators vai telefons ar interneta pieslēgumu, “austiņas” vai cita audio iekārta un mikrofons.
Vebinārā būs iespēja saņemt atbildes uz jautājumiem, kas saistīti ar vebināra tēmu. Noklausoties kursu, e-pastā tiek nosūtīta elektroniski sagatavota apliecība par dalību. Paturam tiesības mainīt programmu un atcelt vebināru (iepriekš informējot).


Sīkāka informācija pa tālruni: 27798887

Apmācību kalendārs