Konkurences padomes pieredze un prakse jauno PIL grozījumu kontekstā

Vebinārs, 11.01.2024 plkst. 10.00-13.00

Pieteikšanās termiņš:  10.01.2024 

Seminārā tiks apskatīti jautājumi, kas šobrīd ir ļoti aktuāli pasūtītājiem. Ko paredz jaunie Publiskā iepirkuma likuma izslēgšanas nosacījumi un kāda ir Konkurences padomes (KP) loma? Kādi ir KP atzinumi, secinājumi un ko ir norādījuši pasūtītāji – būtiskākās pazīmes iepirkumu dokumentācijā. Tāpat tiks izskatīti pamatjautājumi – kas ir aizliegtas vienošanās, kāda ir pasūtītāju loma tajā? Signālsaraksts - kas var būt šīs pārliecinošas pazīmes? Konkurences padomes prakse - pēdējie konstatētie karteļu gadījumi, mācības un secinājumi (Autobusu pārvadātāju kartelis, Ceļu būves kartelis, kartelis LVM iepirkumos).

Satura apraksts:

  • Jaunie PIL izslēgšanas nosacījumi konkurences pārkāpumu gadījumā;
  • KP loma PIL grozījumu kontekstā (atzinumu sniegšana) – līdzšinējā pieredze/secinājumi;
  • Sigālsaraksts jeb kas tad ir pārliecinošās pazīmes par kurām jāziņo KP;
  • KP pēdējā prakse un pieņemtie lēmumi (karteļi publiskajos iepirkumos) – mācības /secinājumi.
Ieva Šmite

Vebināru vada
Ieva Šmite

Mg. iur. Konkurences padomes Aizliegtu vienošanos departamenta direktore.

Konkurences tiesību jomā kopumā darbojas 16 gadus un nu jau vairāk kā 9 gadus nodrošina un koordinē Aizliegtu vienošanos departamenta darbu, kas saistīts ar Konkurences likumu pārkāpumu izpētēm.

Lietu izpētes, kas saistītas ar Karteļu vienošanām ir smagākais no Konkurences likuma pārkāpumiem. Tās ir vienošanās, kas slēpti noslēgtas starp konkurentiem, piemēram, par dalības nosacījumiem iepirkumā, vienošanās par cenu vai tirgus sadali, ar mērķi vai sekām likvidēt vai kropļot godīgu konkurenci. Departamenta atbildībā ir vertikālie ierobežojumi, kas arī ir aizliegti, piemēram, vienošanās par tālākpārdošanas cenas noteikšanu. No departamenta izpētēm, kas ir plašāk izskanējušas, var minēt - Būvnieku kartelis, Ceļu būves kartelis un nesen konstatētais Autobusu kartelis.

Lektore aktīvi iesaistās tirgus dalībnieku (uzņēmēju), pasūtītāju, asociāciju un citu interesentu izglītošanā par Konkurences tiesību jautājumiem. Pieredze uzkrāta darbojoties arī starptautiskā līmenī dažādos ES Twining projektos, apmācot - Ukrainas, Moldovas, Ziemeļmaķedonijas, Horvātu un Bosnijas un Hercegovinas kolēģus. Paralēli viena no būtiskākajām darba prioritātēm ir sadarbības veidošana un nostiprināšana ar citām tiesību sargājošajām institūcijām (KNAB, IUB, EPPO, AFCOS tīkls), lai sasniegtu pēc iespējas labākus izpētes rezultātus.

Dalība vebinārā

Vebinārs notiks Zoom platformā.

Cena: € 57.37 + PVN (cenā iekļauta lekcija un izdales materiāli elektroniskā veidā). 

Vietu vebinārā nodrošinām dalībniekiem, kas veikuši pilnu apmaksu vai sagatavojuši garantijas vēstuli pēcapmaksai. Veicot apmaksu 1-2 dienas pirms vebināra, lūgums nosūtīt maksājuma uzdevumu uz akademija@iepirkumi.lv
Atsaucot savu dalību vebinārā piecas dienas pirms vebināra (ieskaitot), tiek atgriezta dalības maksa, ieturot kompensāciju 50% apmērā. Ja pieteikums tiek atcelts īsi pirms vebināra norises, maksa netiek atmaksāta. Neparedzētu apstākļu gadījumā, kad vebināru nav iespējams apmeklēt, vietā drīkst piedalīties cita persona, par to iepriekš rakstiski informējot uz akademija@iepirkumi.lv. Maksa netiek atgriezta, ja dalībnieks nav piedalījies apmācībās.


Cita informācija:
Ieteikums sazināties ar sava uzņēmuma/iestādes sistēmas administratoru, lai pārliecinātos, ka esat autorizēts izmantot Zoom programmu. Nepieciešamais tehniskais nodrošinājums: dators vai telefons ar interneta pieslēgumu, “austiņas” vai cita audio iekārta un mikrofons.
Vebinārā būs iespēja saņemt atbildes uz jautājumiem, kas saistīti ar vebināra tēmu. Noklausoties kursu, e-pastā tiek nosūtīta elektroniski sagatavota apliecība par dalību. Paturam tiesības mainīt programmu un atcelt vebināru (iepriekš informējot).


Sīkāka informācija pa tālruni: 27798887

Apmācību kalendārs