Risku vadība iepirkumos

Vebinārs, 30.11.2023 plkst. 10.00-13.00

Pieteikšanās termiņš:  29.11.2023 

Vebināra mērķis: sniegt zināšanas par iepirkumu risku pārvaldību un veicināt iegūto prasmju pielietošanu praksē.

Iepirkumu risku pārvaldība var nodrošināt efektīvāku iepirkumu procesu, mazinot biežāk pieļauto kļūdu varbūtību un ietekmi.

Satura apraksts: 

  • Kādi ir risku vadības pamatprincipi, lai risku vadībai būtu ieguvumi? 
  • Kādi ir iepirkumu risku vadības ierobežojumi? 
  • Vai iepirkumu risku vadība atšķiras no citu kategoriju risku vadības un, ja atšķiras, tad kādas ir atšķirības? 
  • Kas atvieglo iepirkumu risku vadību un kāpēc ir nepieciešama risku klasificēšana? 
  • Risku pārvaldības procesa sasaiste ar iepirkumu pārvaldības procesu. 
  • Kā efektīvāk organizēt risku vadību atbilstoši iepirkuma posmiem?
  • Kas ir atbildīgs par iepirkumu risku pārvaldību? 
  • Vai interešu konflikts ir saistošs privātuzņēmumiem? 
  • Kādi ir interešu konflikta risku vadības ieguvumi, vadot interešu konflikta un korupcijas riskus? 
  • Vai privātuzņēmums var mācīties no publiskiem iepirkumiem?

Mērķauditorija: iepirkumu plānošanas un iepirkumu procesa dalībnieki, risku vadītāji, struktūrvienību vadītāji un iepirkumu komisiju locekļi.

Juris Uzulāns

Vebināru vada
Juris Uzulāns

Risku vadības projektu vadītājs.

Specializējies projektu risku vadībā, guvis praktisku pieredzi valsts pārvaldē, veselības aizsardzības nozarē un pašvaldības uzņēmumā. Papildus praktiskai risku pārvaldības pieredzei ir zinātnisko publikāciju un grāmatu autors, kurš regulāri piedalās starptautiskās konferencēs.

Dalība vebinārā

Vebinārs notiks Zoom platformā.

Cena: € 57.37 + PVN (cenā iekļauta lekcija un izdales materiāli elektroniskā veidā). 

Vietu vebinārā nodrošinām dalībniekiem, kas veikuši pilnu apmaksu vai sagatavojuši garantijas vēstuli pēcapmaksai. Veicot apmaksu 1-2 dienas pirms vebināra, lūgums nosūtīt maksājuma uzdevumu uz akademija@iepirkumi.lv
Atsaucot savu dalību vebinārā piecas dienas pirms vebināra (ieskaitot), tiek atgriezta dalības maksa, ieturot kompensāciju 50% apmērā. Ja pieteikums tiek atcelts īsi pirms vebināra norises, maksa netiek atmaksāta. Neparedzētu apstākļu gadījumā, kad vebināru nav iespējams apmeklēt, vietā drīkst piedalīties cita persona, par to iepriekš rakstiski informējot uz akademija@iepirkumi.lv. Maksa netiek atgriezta, ja dalībnieks nav piedalījies apmācībās.


Cita informācija:
Ieteikums sazināties ar sava uzņēmuma/iestādes sistēmas administratoru, lai pārliecinātos, ka esat autorizēts izmantot Zoom programmu. Nepieciešamais tehniskais nodrošinājums: dators vai telefons ar interneta pieslēgumu, “austiņas” vai cita audio iekārta un mikrofons.
Vebinārā būs iespēja saņemt atbildes uz jautājumiem, kas saistīti ar vebināra tēmu. Noklausoties kursu, e-pastā tiek nosūtīta elektroniski sagatavota apliecība par dalību. Paturam tiesības mainīt programmu un atcelt vebināru (iepriekš informējot).


Sīkāka informācija pa tālruni: 27798887

Apmācību kalendārs