Senāta atziņas par darba attiecību izbeigšanu 2022./2023. gada spriedumos

Vebinārs, 01.12.2023 plkst. 10.00-13.00

Pieteikšanās termiņš:  30.11.2023 

Satura apraksts: 

 • Darbinieku skaita samazināšana;
 • Uzteikums personai, kura nespēj veikt nolīgto darbu veselības stāvokļa dēļ;
 • Darba tiesisko attiecību izbeigšana, ja darbinieks ir arodbiedrības biedrs;
 • Alkohola lietošanas ietekme uz dienesta pienākumu izpildi;
 • Darba devēja paziņojuma Valsts ieņēmuma dienestam tiesiskā daba;
 • Pušu saskanīgas gribas izteikuma nepieciešamība izbeidzot darba tiesiskās attiecības uz Darba likuma 114. panta pamata;
 • Atbrīvošanas patiesā iemesla nozīme strīda izšķiršanā;
 • Darba kārtības un darba kārtības noteikumu pārkāpšana;
 • Situācija, kad darbinieks bez attaisnojoša iemesla būtiski pārkāpis darba līgumu vai noteikto darba kārtību;
 • Uzteikuma pamata norādīšana uzteikumā;
 • Darba līguma vai noteiktās darba kārtības pārkāpuma būtiskuma novērtēšana;
 • Darba devēja rīcība, ja darbinieks ir pieļāvis pārkāpumu ārpus darba pienākumu izpildes;
 • Atlīdzības par darba piespiedu kavējuma laiku noteikšana dažādās situācijās;
 • Neizmantotā atvaļinājuma kompensācija valdes loceklim izbeidzot attiecības.
Kaspars Rācenājs

Vebināru vada
Kaspars Rācenājs

Jurists, konsultants darba tiesību jautājumos.

Vairāk kā 15 gadu pieredze Latvijas Brīvo arodbiedrību savienībā darba tiesību jautājumos. Piedalās Darba likuma grozījumu izstrādē, gatavo prasības pieteikumus un pārstāv darbiniekus tiesā, pēta tiesu praksi un ir līdzautors vairākām grāmatām.

Dalība vebinārā

Vebinārs notiks Zoom platformā.

Cena: € 57.37 + PVN (cenā iekļauta lekcija un izdales materiāli elektroniskā veidā). 

Vietu vebinārā nodrošinām dalībniekiem, kas veikuši pilnu apmaksu vai sagatavojuši garantijas vēstuli pēcapmaksai. Veicot apmaksu 1-2 dienas pirms vebināra, lūgums nosūtīt maksājuma uzdevumu uz akademija@iepirkumi.lv
Atsaucot savu dalību vebinārā piecas dienas pirms vebināra (ieskaitot), tiek atgriezta dalības maksa, ieturot kompensāciju 50% apmērā. Ja pieteikums tiek atcelts īsi pirms vebināra norises, maksa netiek atmaksāta. Neparedzētu apstākļu gadījumā, kad vebināru nav iespējams apmeklēt, vietā drīkst piedalīties cita persona, par to iepriekš rakstiski informējot uz akademija@iepirkumi.lv. Maksa netiek atgriezta, ja dalībnieks nav piedalījies apmācībās.


Cita informācija:
Ieteikums sazināties ar sava uzņēmuma/iestādes sistēmas administratoru, lai pārliecinātos, ka esat autorizēts izmantot Zoom programmu. Nepieciešamais tehniskais nodrošinājums: dators vai telefons ar interneta pieslēgumu, “austiņas” vai cita audio iekārta un mikrofons.
Vebinārā būs iespēja saņemt atbildes uz jautājumiem, kas saistīti ar vebināra tēmu. Noklausoties kursu, e-pastā tiek nosūtīta elektroniski sagatavota apliecība par dalību. Paturam tiesības mainīt programmu un atcelt vebināru (iepriekš informējot).


Sīkāka informācija pa tālruni: 27798887

Apmācību kalendārs