Aktualitātes autortiesībās un to piemērošana līgumos ar autortiesību objektu radītājiem

Vebinārs, 08.12.2023 plkst. 10.00-13.00

Pieteikšanās termiņš:  07.12.2023 

Vebinārs sniegs ieskatu Latvijas autortiesību un blakustiesību regulējumā, ietverot informāciju par aktuālajām Eiropas Savienības tiesas un Latvijas tiesu atziņām; ieteikumi par autortiesību noteikumu (t.i. autora mantisko tiesību atsavināšanas vai licencēšanas noteikumu) paredzēšana līgumos ar autortiesību objektu radītājiem, kā arī autortiesību objektu izmantošanas īpatnības digitālajā vidē un aktualitātes saistībā ar mākslīgo intelektu.

Satura apraksts: 

 • Autortiesības, autortiesību objekti un īpašnieki;
 • Blakustiesības, blakustiesību objekti un īpašnieki;
 • Personiskās tiesības, to regulēšana līgumos ar autoriem;
 • Mantiskās tiesības, to atsavināšana;
 • Licences un licences līgumi;
 • Licences līgumi ar kolektīvā pārvaldījuma organizācijām;
 • Autortiesību noteikumi autorlīgumos un pakalpojumu līgumos;
 • Autortiesību noteikumi darba līgumos;
 • Autortiesības publiskajos iepirkumos;
 • Autortiesību un blakustiesību ierobežojumi (izmantošana bez autora atļaujas);
 • Autortiesību objektu izmantošana digitālajā vidē;
 • Autortiesības un mākslīgais intelekts;
 • Gaidāmie grozījumi Autortiesību likumā par civiltiesiskās aizsardzības līdzekļiem.

Mērķauditorija: juristi un citi interesenti, kuriem jāslēdz līgumi ar autortiesību objektu radītājiem.

Ilona Pētersone

Vebināru vada
Ilona Pētersone

Kultūras ministrijas Autortiesību nodaļas vadītāja.

Vairāk nekā 10 gadu pieredze autortiesību jautājumos. Vada Kultūras ministrijas izveidoto darba grupu autortiesību normatīvā regulējuma pastāvīgai pilnveidei un izstrādā Autortiesību likuma grozījumus.

Dalība vebinārā

Vebinārs notiks Zoom platformā.

Cena: € 57.37 + PVN (cenā iekļauta lekcija un izdales materiāli elektroniskā veidā). 

Vietu vebinārā nodrošinām dalībniekiem, kas veikuši pilnu apmaksu vai sagatavojuši garantijas vēstuli pēcapmaksai. Veicot apmaksu 1-2 dienas pirms vebināra, lūgums nosūtīt maksājuma uzdevumu uz akademija@iepirkumi.lv
Atsaucot savu dalību vebinārā piecas dienas pirms vebināra (ieskaitot), tiek atgriezta dalības maksa, ieturot kompensāciju 50% apmērā. Ja pieteikums tiek atcelts īsi pirms vebināra norises, maksa netiek atmaksāta. Neparedzētu apstākļu gadījumā, kad vebināru nav iespējams apmeklēt, vietā drīkst piedalīties cita persona, par to iepriekš rakstiski informējot uz akademija@iepirkumi.lv. Maksa netiek atgriezta, ja dalībnieks nav piedalījies apmācībās.


Cita informācija:
Ieteikums sazināties ar sava uzņēmuma/iestādes sistēmas administratoru, lai pārliecinātos, ka esat autorizēts izmantot Zoom programmu. Nepieciešamais tehniskais nodrošinājums: dators vai telefons ar interneta pieslēgumu, “austiņas” vai cita audio iekārta un mikrofons.
Vebinārā būs iespēja saņemt atbildes uz jautājumiem, kas saistīti ar vebināra tēmu. Noklausoties kursu, e-pastā tiek nosūtīta elektroniski sagatavota apliecība par dalību. Paturam tiesības mainīt programmu un atcelt vebināru (iepriekš informējot).


Sīkāka informācija pa tālruni: 27798887

Apmācību kalendārs