Nepamatoti lēta piedāvājuma aspekti publiskajos iepirkumos

Vebinārs, 22.11.2023 plkst. 10.00-13.00

Pieteikšanās termiņš:  21.11.2023 

Tā kā visai bieži publiskajos iepirkumos saimnieciski vizizdevīgākā piedāvājuma noteikšanai izvirzītie kritēriji ir cena un izmaksas, komersanti meklē dažādas iespējas, kā nodrošināt zemāku cenu un samazināt izmaksas, saglabājot arī galveno komercdarbības aspektu: peļņa vai apzināti investējot pieredzes, kas arvien svarīgs atlase posmā, uzkrāšanā. Tomēr šādā konkurencē klātesošs ir nepamatoti lēta piedāvājuma risks, kas var būt pamats piedāvājuma noraidīšanai.

Nepamatoti lēta piedāvājuma jēdziens nav definēts, bet normatīvie akti paredz noteiktu rīcību iepirkuma organizētajiem gadījumos, ja rodas šaubas par iespējami nepamatoti lētu piedāvājumu. Tomēr ir jāsecina, ka, lai gan judikatūrā, kurai pakārtoti izveidota arī Iepirkumu uzraudzības biroja prakse, nostiprinātas atziņas, kas piemērojamas nepamatoti lēta piedāvājuma konstatēšanai, pie līdzīgiem apstākļiem, pasūtītāju rīcība un cenas pamatojuma izvērtēšana ir dažāda.

Satura apraksts: 

  • Kādas ir nepamatoti lēta piedāvājuma pazīmes?
  • Vai un kā piedāvājumā ietvert informāciju par izmaksām, kas ir zemākas par tirgū piedāvātajām?
  • Kas jāņem vērā, piemērojot inter partes procedūru?
  • Kā pasūtītājam formulēt pieprasījumu un kā pārbaudīt cenas pamatotību? 
  • Kā piegādātājam sniegt paskaidrojumus un pamatot piedāvāto cenu?
  • Kādus riskus jāņem vērā, akceptējot iespējami nepamatotu lētu cenu?
  • Kādi riski pastāv, ja piedāvājums tiek noraidīts kā nepamatoti lēts?
  • Kā samazināt vai kontrolēt nepamatoti lētas cenas riskus?
  • Lektores gūtās mācības un atziņas par nepamatoti lētas cenas institūtu.

Mērķauditorija: piegādātāju vadītāji, tāmētāji, pārdošanas speciālisti, kas ceno piedāvājumus, publisko iepirkumu organizētāji, iepirkumu komisijas locekļi un publisko iepirkumu konsultanti, eksperti. 

Ieva Lācenberga-Rocēna

Vebināru vada
Ieva Lācenberga-Rocēna

Juriste, publisko iepirkumu eksperte.

Darbojas kā attīstības vadītāja Latvijas Valsts Mežzinātnes institūtā "Silava" ar kompetenci iepirkumu plānošanā un organizēšanā. Iepriekš vadījusi Juridisko un iepirkumu daļu Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūtā. Papildus kā iepirkumu eksperts projektā Pumpurs nodrošina iepirkumu procesu organizēšanu un konsultē iepirkumu organizētājus, gatavo atzinumus par dažādiem iepirkuma jautājumiem.

Dalība vebinārā

Vebinārs notiks Zoom platformā.

Cena: € 57.37 + PVN (cenā iekļauta lekcija un izdales materiāli elektroniskā veidā). 

Vietu vebinārā nodrošinām dalībniekiem, kas veikuši pilnu apmaksu vai sagatavojuši garantijas vēstuli pēcapmaksai. Veicot apmaksu 1-2 dienas pirms vebināra, lūgums nosūtīt maksājuma uzdevumu uz akademija@iepirkumi.lv
Atsaucot savu dalību vebinārā piecas dienas pirms vebināra (ieskaitot), tiek atgriezta dalības maksa, ieturot kompensāciju 50% apmērā. Ja pieteikums tiek atcelts īsi pirms vebināra norises, maksa netiek atmaksāta. Neparedzētu apstākļu gadījumā, kad vebināru nav iespējams apmeklēt, vietā drīkst piedalīties cita persona, par to iepriekš rakstiski informējot uz akademija@iepirkumi.lv. Maksa netiek atgriezta, ja dalībnieks nav piedalījies apmācībās.


Cita informācija:
Ieteikums sazināties ar sava uzņēmuma/iestādes sistēmas administratoru, lai pārliecinātos, ka esat autorizēts izmantot Zoom programmu. Nepieciešamais tehniskais nodrošinājums: dators vai telefons ar interneta pieslēgumu, “austiņas” vai cita audio iekārta un mikrofons.
Vebinārā būs iespēja saņemt atbildes uz jautājumiem, kas saistīti ar vebināra tēmu. Noklausoties kursu, e-pastā tiek nosūtīta elektroniski sagatavota apliecība par dalību. Paturam tiesības mainīt programmu un atcelt vebināru (iepriekš informējot).


Sīkāka informācija pa tālruni: 27798887

Apmācību kalendārs