Būvniecības ieceres realizācija caur publisku iepirkumu

Praktikums pasūtītājiem, 28.09-29.09 plkst. 10.00-15.30

Pieteikšanās termiņš:  22.09.2023 

Satura apraksts

Katra būvniecības iepirkuma sākums ir iecere un sasniedzamais mērķis, līdz ar to vienmēr rodas jautājums, kā nopirkt pietiekami kvalitatīvus būvdarbus un ar tiem saistītos pakalpojumus, lai īstenotu Pasūtītāja ieceri vienlaikus nepamatoti neierobežojot konkurenci. 

Apmācību mērķis: nodrošināt teorētiskas un praktiskas zināšanas būvniecības procesa un publiskā iepirkuma jomā. Veicināt pasūtītājus analizēt sasniedzamos mērķus un savām vajadzībām atbilstošu institūtu resursu izmantošanu iepirkuma procesa, būvniecības procesa, tajā skaitā līguma izpildē. Praktiski modelēt un diskutēt par būvniecības ieceres realizēšanu.

Būvniecības iecere un iespējas tās realizācijai (1. diena)

 • Būvniecības procesa realizācijas metodes un raksturīgās īpatnības;
 • Būvniecības projekta realizācijas metodes;
 • Tipveida būvniecības līgumi;
 • Kā mainās procesa dalībnieku tiesības un pienākumi, atkarībā no izvēlētās metodes?
 • LVS 16310 ēku, infrastruktūras un rūpniecisko iekārtu inženiertehnisko pakalpojumu aprakstošā terminoloģija, ko ņemt vērā?
 • Standarts un tā mērķis, stadijas un to uzdevumi;
 • Projektēšanas izpratne;
 • Inženierkonsultanta institūts un pasūtītāja ieguvumi no tā;
 • Uzdevumi, ko jārisina inženierkonsultantam (pakalpojumu apjoms);
 • Pasūtītāja kompetence.

Būvniecības iepirkums un līguma vadība (2. diena)

 • Kā noteikt metodei atbilstošas kvalifikācijas prasības, ko ņemt vērā?
 • Finanšu piedāvājuma forma un tehniskā specifikācija, ko ņemt vērā?
 • "Riski" – kā izvērtēt riskus un kā novērtēt uzņēmēja spējas tos vadīt?
 • Saimnieciski izdevīgākais piedāvājums – kritēriju noformēšana.
 • Iepirkumu līguma vadības aspekti - izvirzīto prasību un līguma nosacījumu mijiedarbība;
 • Kā būvniecības procesa realizācijas metodes ietekmē līguma izpildi un būvniecības procesa dalībnieku tiesības, pienākumus un atbildību?
 • FIDIC līgumi un zelta principi;
 • FIDIC Inženiera nozīme līguma izpildē - kādus līgumus un kādā secībā jāiepērk/jānoslēdz, lai projekts tiktu sekmīgi realizēts?
 • Aspekti par līgumā grozījumiem projekta realizācijas laikā.

Mērķauditorija: būvniecības procesa realizētāji, būvniecības iepirkumu veicēji un iepirkumu komisijas locekļi.

Sabīna Bušmane

Praktikumu vada
Sabīna Bušmane

Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskā un iepirkumu departamenta Iepirkumu nodaļas vadītāja.

Pieredze publisko iepirkumu dokumentācijas izstrādē un komisijas darbā vairāk kā 7 gadus. Apvienojot juridiskās zināšanas un iegūto ekonomista kvalifikāciju būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšanā īstenojusi vairāk kā 200 publisko iepirkumu procedūras. Specializējusies būvniecības un ar to saistīto pakalpojumu iepirkumu organizēšanā, kā arī izstrādājusi pētniecības darbus par piedāvājumu vērtēšanas problemātiku, kā arī par saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma vērtēšanas praksi. Ir pieredze darbā ar ES fondu finansētiem objektiem, gan iepirkumu organizēšanā, gan projekta realizācijas komandā risinot juridiskus jautājumus līgumu izpildē. 

Jānis Uzulēns

Praktikumu vada
Jānis Uzulēns

Jurists, JURISCONSULTUS vadītājs un “Būves nākotnei” līdzdibinātājs.

Jurists ar vairāk kā 14 gadu pieredzi būvniecības procesa un tiesību jomā. Publikāciju par būvniecības procesu un FIDIC autors. Baltijas valstu un post-padomju reģiona pārtāvis FIDIC iepirkumu darba grupā. Darbojies kā Latvijas Inženierkonsultantu asociācijas (oficiālais FIDIC pārstāvis Latvijā) valdes loceklis (2018 - 2022). RTU Inženierekonomikas un vadības fakultātes doktorants. Disertācijas tēma: “Būvniecības procesa problēmas un risinājumi Latvijā”. Dalība praktikumā

Norises vieta: Iepirkumi.lv birojs, Rīga, Kr. Valdemāra 106-183

Cena: € 319.00 + PVN (cenā iekļauti mācību materiāli drukātā veidā, tējas/kafijas pauzes, pusdienas, autostāvvieta)

Vietu apmācībās nodrošinām dalībniekiem, kas veikuši pilnu apmaksu vai sagatavojuši garantijas vēstuli pēcapmaksai. Atsaucot savu dalību seminārā piecas dienas pirms apmācībām (ieskaitot), tiek atgriezta dalības maksa, ieturot kompensāciju 50% apmērā. Ja pieteikums tiek atcelts īsi pirms semināra norises, maksa netiek atmaksāta. Neparedzētu apstākļu gadījumā, kad semināru nav iespējams apmeklēt, vietā drīkst piedalīties cita persona, par to iepriekš rakstiski informējot uz akademija@iepirkumi.lv. Maksa netiek atgriezta, ja dalībnieks nav piedalījies apmācībās. Paturam tiesības mainīt programmu un atcelt apmācības (iepriekš informējot).


Sīkāka informācija pa tālruni: 27798887

Apmācību kalendārs