Piegādātāja kvalifikācija iepirkumos

Vebinārs, 23.11.2023 plkst. 10.00-13.00

Pieteikšanās termiņš:  22.11.2023 

Pretendenta kvalifikācija ir viens no nosacījumiem atbilstoša līguma izpildītāja izvēlei, savukārt prasītās kvalifikācijas pierādīšana (atbilstība) ir nosacījums veiksmīgai dalībai iepirkuma procedūrā. Ņemot vērā prakses izmaiņas, būtiski, kā iepirkuma procedūras gaitā gan pasūtītājam, gan piegādātājam rīkoties dažādās situācijās. Proti, pasūtītājam – nosakot kvalifikācijas prasības iepirkuma procedūras dokumentos, kā arī vērtējot piedāvājumus, savukārt piegādātājam – sagatavojot piedāvājumu un aizstāvot savas intereses IUB.

Vienlaikus pretendents kvalifikācijas prasību izpildē var balstīties uz citu uzņēmēju (tajā skaitā piesaistīto apakšuzņēmēju) iespējām, taču atbilstoši publisko iepirkumu regulējošajiem normatīvajiem aktiem piegādātāja balstīšanās uz citu uzņēmēju iespējām ir saistīta ar prasībām, kuras iepirkumā ir svarīgi izpildīt. Savukārt pasūtītājam atbilstoši jāizvērtē, vai prasības ir izpildītas.

Satura apraksts: 

  • Augstākās tiesas un IUB prakses atziņas, likuma prasības kvalifikācijas prasību noteikšanai;
  • Nolikuma prasību izvirzīšana, IUB prakse, skaidrojumi prasību noteikšanai attiecībā uz piegādātāja kvalifikāciju;
  • Prasības piegādātāju apvienībām;
  • Vispārīgie nosacījumi attiecībā uz piegādātāju;
  • Kā rīkoties, ja piegādātājam pašam nav prasītā apgrozījuma, pieredzes, vai tas nevar izpildīt citu kvalifikācijas prasību?
  • Kas ir apakšuzņēmēji un vai pieļaujams apakšuzņēmēju piesaistes ierobežojums?
  • Ko nozīmē "balstīšanās uz citas personas iespējām"?
  • Problēmjautājumi piegādātāja resursu nodošanai;
  • Kā pierādīt resursu nodošanu?
  • Pasūtītāja kompetence pierādījumu par resursu nodošanu izvērtēšanā, tiesu prakse u.c.
Monta Drebeiniece

Vebināru vada
Monta Drebeiniece

IUB Tiesību aktu piemērošanas departamenta direktore.

Publisko iepirkumu jomā darbojas 18 gadus, no kuriem 13 gadus pieredzi guvusi arī IUB iesniegumu izskatīšanas komisijas darbā. Tāpat pieredzi guvusi, vadot seminārus publisko iepirkumu jautājumos, piedaloties publisko iepirkumu jomas normatīvo aktu izstrādes procesā, kā arī organizējot un veicot normatīvajos aktos paredzētos centralizētos iepirkumus.

Dalība vebinārā

Vebinārs notiks Zoom platformā.

Cena: € 57.37 + PVN (cenā iekļauta lekcija un izdales materiāli elektroniskā veidā). 

Vietu vebinārā nodrošinām dalībniekiem, kas veikuši pilnu apmaksu vai sagatavojuši garantijas vēstuli pēcapmaksai. Veicot apmaksu 1-2 dienas pirms vebināra, lūgums nosūtīt maksājuma uzdevumu uz akademija@iepirkumi.lv
Atsaucot savu dalību vebinārā piecas dienas pirms vebināra (ieskaitot), tiek atgriezta dalības maksa, ieturot kompensāciju 50% apmērā. Ja pieteikums tiek atcelts īsi pirms vebināra norises, maksa netiek atmaksāta. Neparedzētu apstākļu gadījumā, kad vebināru nav iespējams apmeklēt, vietā drīkst piedalīties cita persona, par to iepriekš rakstiski informējot uz akademija@iepirkumi.lv. Maksa netiek atgriezta, ja dalībnieks nav piedalījies apmācībās.


Cita informācija:
Ieteikums sazināties ar sava uzņēmuma/iestādes sistēmas administratoru, lai pārliecinātos, ka esat autorizēts izmantot Zoom programmu. Nepieciešamais tehniskais nodrošinājums: dators vai telefons ar interneta pieslēgumu, “austiņas” vai cita audio iekārta un mikrofons.
Vebinārā būs iespēja saņemt atbildes uz jautājumiem, kas saistīti ar vebināra tēmu. Noklausoties kursu, e-pastā tiek nosūtīta elektroniski sagatavota apliecība par dalību. Paturam tiesības mainīt programmu un atcelt vebināru (iepriekš informējot).


Sīkāka informācija pa tālruni: 27798887

Apmācību kalendārs