Nodokļu revolūcija: izmaiņas nodokļu piemērošanā un administrēšanā

Diskusiju konference, 15.06.2023 plkst. 10.00-15.00

Pieteikšanās termiņš:  13.06.2023 

Programma

Izmaiņas likumā “Par nodokļiem un nodevām”

 • Nodokļu kontrole – jauns VID administrēšanas veids. 
 • Jauni sodi par nereģistrētu saimniecisko darbību un “aplokšņu algām”;
 • Jauna vienošanās kārtība;
 • Nodokļu piespiedu piedziņa;
 • Nodokļu maksātāju "reitings";
 • Jauna kārtība nodokļu samaksas termiņa pagarinājuma piešķiršanā. 

VID aktualitātes nodokļu administrēšanā

 • Nodokļu strīdi uzņēmumu pārejās;
 • Algu piesaiste statistikai. Darbinieka algu noteiks VID?
 • Jaunie rīki ēnu ekonomikas apkarošanai.

Aktualitātes digitālo un kredītiestāžu pakalpojumu jomā

 • Digitālo platformu lietotāju ziņošanas pienākums;
 • EST sprieduma lietā C-175/20 ss.com lietā mijiedarbība ar jauno kārtību;
 • Ierosinājums par ziņošanas pienākumu kriptovalūtu jomā;
 • Kredītiestāžu pienākums ziņot par klientu pārrobežu maksājumiem;
 • Globālā minimālā nodokļa ietekme uz Latvijas uzņēmumiem.

Pēc katra tematiskā bloka diskusiju panelis. Dalībnieku saraksts sekos.


Konferences moderatori:
Alisa Leškoviča - zvērināta advokāte
Jūlija Sauša - starptautisko nodokļu tiesību eksperte

Dalība konferencē

Dalības maksa: € 97.00 + PVN (dalības maksā iekļauti izdales materiāli elektroniskā veidā).
Konference norisināsies Zoom platformā.

Vietu konferencē nodrošinām dalībniekiem, kas veikuši pilnu apmaksu vai sagatavojuši garantijas vēstuli pēcapmaksai. Veicot apmaksu 1-2 dienas pirms vebināra, lūgums nosūtīt maksājuma uzdevumu uz akademija@iepirkumi.lv
Neparedzētu apstākļu gadījumā, kad konferenci nav iespējams apmeklēt, dalībnieka vietā drīkst piedalīties cita persona, par to iepriekš rakstiski informējot uz akademija@iepirkumi.lv. Maksa netiek atgriezta, ja dalībnieks nav piedalījies konferencē.

Paturam tiesības mainīt programmu un atcelt konferenci (iepriekš informējot).

Apmācību kalendārs