Ierobežojumi un aizliegumi darba tiesiskajās attiecībās

Vebinārs, 16.06.2023 plkst. 10.00-13.00

Pieteikšanās termiņš:  15.06.2023 

Satura apraksts: 

Blakus darba ierobežojums

 • Vai darba devējs var vienpusēju ierobežot darbinieka tiesības veikt blakus darbu?
 • Vai ierobežojums attiecas tikai uz darba līguma slēgšanu ar citu darba devēju?
 • Vai par blakus darba ierobežojumu ir jāmaksā papildus atlīdzība?
 • Ko darīt, ja darbinieks veic blakus darbu?

Neizpaušanas pienākums

 • Ne viss, ko darbinieks uzzina darba attiecību laikā, ir jātur slepenībā;
 • Ne katra konfidenciāla informācija ir komercnoslēpums, bet katrs komercnoslēpums ir konfidenciāla rakstura informācija;
 • Kā darbiniekam uzzināt, ko drīkst, ko nedrīkst izpaust?
 • Darbinieka un darba devēja rūpība komercnoslēpuma saglabāšanā;
 • Kāda ir atbildība par komercnoslēpuma izpaušanu?
 • Komercnoslēpuma aizsardzība kolektīvajās attiecībās.

Konkurences ierobežojums pēc darba tiesisko attiecību izbeigšanās

 • Vai un kā ierobežot darbinieka konkurenci?
 • Vai par konkurences ierobežojumu ir jāmaksā?
 • Ko darīt, ja darbinieks pārkāpj vienošanos?
 • Vai var paredzēt līgumsodu par konkurences ierobežojuma pārkāpšanu?
 • Vai darba devējs var vienpusēji atkāpties no vienošanās?
 • Kad darbinieks var vienpusēji atkāpties no vienošanās?
Kaspars Rācenājs

Vebināru vada
Kaspars Rācenājs

Jurists, konsultants darba tiesību jautājumos.

Vairāk kā 15 gadu pieredze Latvijas Brīvo arodbiedrību savienībā darba tiesību jautājumos. Piedalās Darba likuma grozījumu izstrādē, gatavo prasības pieteikumus un pārstāv darbiniekus tiesā, pēta tiesu praksi un ir līdzautors vairākām grāmatām.

Dalība vebinārā

Vebinārs notiks Zoom platformā.

Cena: € 57.37 + PVN (cenā iekļauta lekcija un izdales materiāli elektroniskā veidā). 

Vietu vebinārā nodrošinām dalībniekiem, kas veikuši pilnu apmaksu vai sagatavojuši garantijas vēstuli pēcapmaksai. Veicot apmaksu 1-2 dienas pirms vebināra, lūgums nosūtīt maksājuma uzdevumu uz akademija@iepirkumi.lv
Atsaucot savu dalību vebinārā piecas dienas pirms vebināra (ieskaitot), tiek atgriezta dalības maksa, ieturot kompensāciju 50% apmērā. Ja pieteikums tiek atcelts īsi pirms vebināra norises, maksa netiek atmaksāta. Neparedzētu apstākļu gadījumā, kad vebināru nav iespējams apmeklēt, vietā drīkst piedalīties cita persona, par to iepriekš rakstiski informējot uz akademija@iepirkumi.lv. Maksa netiek atgriezta, ja dalībnieks nav piedalījies apmācībās.


Cita informācija:
Ieteikums sazināties ar sava uzņēmuma/iestādes sistēmas administratoru, lai pārliecinātos, ka esat autorizēts izmantot Zoom programmu. Nepieciešamais tehniskais nodrošinājums: dators vai telefons ar interneta pieslēgumu, “austiņas” vai cita audio iekārta un mikrofons.
Vebinārā būs iespēja saņemt atbildes uz jautājumiem, kas saistīti ar vebināra tēmu. Noklausoties kursu, e-pastā tiek nosūtīta elektroniski sagatavota apliecība par dalību. Paturam tiesības mainīt programmu un atcelt vebināru (iepriekš informējot).


Sīkāka informācija pa tālruni: 27798887

Apmācību kalendārs