Personas datu aizsardzība darba vietā

Vebinārs, 08.06.2023 plkst. 10.00-13.00

Pieteikšanās termiņš:  07.06.2023 

Praksē nereti atklājas, ka fizisku personas datu aizsardzības prasības, kas izriet no Vispārīgās datu aizsardzības regulas ir ieviestas tikai formāli, pēc būtības neievērojot datu apstrādes principus, šādu datu apstrādi veicot datu subjektam nepārredzamā veidā. Kā nodrošināt uzņēmuma atbilstošu rīcību ar darbinieka personas datiem un nodrošināt to aizsardzību darba vietā? Kādai jābūt darba devēja rīcībai, lai aizsargātu uzņēmuma komercnoslēpumus, paturētu darbinieka radīto intelektuālo īpašumu un novērstu iespējamo zaudējumu risku. 

Vebināra mērķis: sniegt atbildes uz jautājumiem par personas datu aizsardzību darba vietā, kas būs noderīga gan iepirkumu speciālistiem, gan personāla daļai, juristiem un vadītājiem.

Satura apraksts:

  • Vispārējās datu aizsardzības regulas termini, pārzinis vai apstrādātājs, datu apstrādes tiesiskie pamati;
  • Pārskatatbildība; 
  • Darba devēja pienākumi un rīcība, kas izriet no Darba likuma un Vispārējās datu aizsardzības regulas;
  • Uzņēmuma iekšējie normatīvie akti - darba kārības noteikumi, personas datu apstrādes politika;
  • Līgums ar darbinieku par tā radīto intelektuālo īpašumu; 
  • Darba devēja tiesības uz darbinieka radītajiem darbiem;
  • Autora darbu veidi, autora personiskās un mantiskās tiesības, pušu vienošanās par to izmantošanu;
  • Darba devēja informācijas konfidencialitāte un komercnoslēpuma aizsardzība;
  • Darba devēja pienākums rakstveidā norādīt, kura informācija uzskatāma par komercnoslēpumu;
  • Darbinieka iepazīstināšana ar iekšējiem dokumentiem un rīkojumiem, iespējamās formas (paraksts iekšējās sistēmās, informatīvs paziņojums e-pastā u.c.).
Zane Bormane

Vebināru vada
Zane Bormane

Zvērināta advokāte, Partnere Zvērinātu advokātu birojā TRINITI.

Pieredze dažādās tiesību jomās, galvenokārt IT industrijā un ar to saistītos jautājumos. Pārstāvējusi klientus jaunu tehnoloģiju ieviešanā, datu apstrādes noteikumu ieviešanā, konsultēšanā, klienta interešu pārstāvēšanā publiskos iepirkumos un šādu projektu juridiskajā atbalstā. 

Dalība vebinārā

Vebinārs notiks Zoom platformā.

Cena: € 57.37 + PVN (cenā iekļauta lekcija un izdales materiāli elektroniskā veidā). 

Vietu vebinārā nodrošinām dalībniekiem, kas veikuši pilnu apmaksu vai sagatavojuši garantijas vēstuli pēcapmaksai. Veicot apmaksu 1-2 dienas pirms vebināra, lūgums nosūtīt maksājuma uzdevumu uz akademija@iepirkumi.lv
Atsaucot savu dalību vebinārā piecas dienas pirms vebināra (ieskaitot), tiek atgriezta dalības maksa, ieturot kompensāciju 50% apmērā. Ja pieteikums tiek atcelts īsi pirms vebināra norises, maksa netiek atmaksāta. Neparedzētu apstākļu gadījumā, kad vebināru nav iespējams apmeklēt, vietā drīkst piedalīties cita persona, par to iepriekš rakstiski informējot uz akademija@iepirkumi.lv. Maksa netiek atgriezta, ja dalībnieks nav piedalījies apmācībās.


Cita informācija:
Ieteikums sazināties ar sava uzņēmuma/iestādes sistēmas administratoru, lai pārliecinātos, ka esat autorizēts izmantot Zoom programmu. Nepieciešamais tehniskais nodrošinājums: dators vai telefons ar interneta pieslēgumu, “austiņas” vai cita audio iekārta un mikrofons.
Vebinārā būs iespēja saņemt atbildes uz jautājumiem, kas saistīti ar vebināra tēmu. Noklausoties kursu, e-pastā tiek nosūtīta elektroniski sagatavota apliecība par dalību. Paturam tiesības mainīt programmu un atcelt vebināru (iepriekš informējot).


Sīkāka informācija pa tālruni: 27798887

Apmācību kalendārs