Iepirkuma komisijas darbība (tajā skaitā praksē uzdotie jautājumi)

Vebinārs, 01.06.2023 plkst. 10.00-13.00

Pieteikšanās termiņš:  01.06.2023 

Iepirkuma realizēšanai un veiksmīgai iepirkuma norisei tiek izveidota iepirkuma komisija, kurai jāatbilst noteiktiem priekšnosacījumiem. Iepirkuma komisija nedrīkst atrasties interešu konflikta situācijā, nedrīkst būt saistīta un pārstāvēt kandidāta vai pretendenta intereses. Tikpat svarīgs jautājums – vai piegādātājs, kurš sagatavojis iepirkuma tehnisko specifikāciju, drīkst iesniegt piedāvājumus iepirkumā? Līdz ar to gan pasūtītājam, gan arī piegādātājiem ir svarīgi zināt iepirkumus regulējošo normatīvo aktu nosacījumus un nepieļaut interešu konflikta situācijas. 

Satura apraksts:

  • Iepirkuma komisijas darbības principi;
  • IUB praksē uzdotie jautājumi par iepirkuma komisijas izveidi u.c.
  • Piedāvājumu vērtēšanas aspekti un atspoguļošana iepirkuma komisijas protokolos;
  • Protokolu noformēšana;
  • Interešu konflikta jēdziens iepirkumā;
  • Pasūtītāja rīcība interešu konflikta novēršanai, administratīvā atbildība;
  • Piegādātāja iepriekšējā iesaiste iepirkuma dokumentu sagatavošanā;
  • Kandidāta vai pretendenta izslēgšana no iepirkuma;
  • IUB praksē uzdotie jautājumi par interešu konfliktu, situāciju piemēri u.c.
Monta Drebeiniece

Vebināru vada
Monta Drebeiniece

IUB Tiesību aktu piemērošanas departamenta direktore.

Publisko iepirkumu jomā darbojas 18 gadus, no kuriem 13 gadus pieredzi guvusi arī IUB iesniegumu izskatīšanas komisijas darbā. Tāpat pieredzi guvusi, vadot seminārus publisko iepirkumu jautājumos, piedaloties publisko iepirkumu jomas normatīvo aktu izstrādes procesā, kā arī organizējot un veicot normatīvajos aktos paredzētos centralizētos iepirkumus.

Dalība vebinārā

Vebinārs notiks Zoom platformā.

Cena: € 57.37 + PVN (cenā iekļauta lekcija un izdales materiāli elektroniskā veidā). 

Vietu vebinārā nodrošinām dalībniekiem, kas veikuši pilnu apmaksu vai sagatavojuši garantijas vēstuli pēcapmaksai. Veicot apmaksu 1-2 dienas pirms vebināra, lūgums nosūtīt maksājuma uzdevumu uz akademija@iepirkumi.lv
Atsaucot savu dalību vebinārā piecas dienas pirms vebināra (ieskaitot), tiek atgriezta dalības maksa, ieturot kompensāciju 50% apmērā. Ja pieteikums tiek atcelts īsi pirms vebināra norises, maksa netiek atmaksāta. Neparedzētu apstākļu gadījumā, kad vebināru nav iespējams apmeklēt, vietā drīkst piedalīties cita persona, par to iepriekš rakstiski informējot uz akademija@iepirkumi.lv. Maksa netiek atgriezta, ja dalībnieks nav piedalījies apmācībās.


Cita informācija:
Ieteikums sazināties ar sava uzņēmuma/iestādes sistēmas administratoru, lai pārliecinātos, ka esat autorizēts izmantot Zoom programmu. Nepieciešamais tehniskais nodrošinājums: dators vai telefons ar interneta pieslēgumu, “austiņas” vai cita audio iekārta un mikrofons.
Vebinārā būs iespēja saņemt atbildes uz jautājumiem, kas saistīti ar vebināra tēmu. Noklausoties kursu, e-pastā tiek nosūtīta elektroniski sagatavota apliecība par dalību. Paturam tiesības mainīt programmu un atcelt vebināru (iepriekš informējot).


Sīkāka informācija pa tālruni: 27798887

Apmācību kalendārs