Publiskā iepirkuma dokumentācijas izstrādāšanas praktiskie aspekti veiksmīgai iepirkuma norisei

Vebinārs, 20.04.2023 plkst. 10.00-13.00

Pieteikšanās termiņš:  19.04.2023 

Praksē nākas secināt, ka nav iespējams sagatavot perfektu paraugnolikumu, kas novērstu jebkādus riskus. Katrs iepirkums ir unikāls un līdz ar to iepirkuma dokumentācijas sagatavotāja galvenais uzdevums iepirkuma dokumentāciju novērtēt ar piegādātāja acīm, jo iepirkuma dokumentācija var traucēt vai palīdzēt piegādātājiem sagatavot konkurētspējīgus piedāvājumus, samazinot arī iespējamas domstarpības un strīdus ar piegādātājiem? 

Semināra mērķis: apskatīt praktiskus ar iepirkumu dokumentācijas sagatavošanu un pielietošanu saistītus aspektus, kādus neatrast likuma anotācijā vai metodiskajos materiālos. 

Satura apraksts:

  • Kādi ir svarīgākiem iepirkuma dokumentācijas sagatavošanas aspekti?
  • Kā sagatavot tiesiski korektu un piegādātājiem saprotamu nolikumu?
  • Kurām prasībām pievērst īpašu uzmanību, vērtējot ieguvumus un riskus?
  • Kā sagatavot nolikuma pielikumus, kas ļauj gan piegādātājiem ērtāk sagatavot piedāvājumus, samazinot kļūdas, un vienlaikus nodrošina iepirkuma komisijas darba ekonomiju?
  • Kādus aspektus vēlams ņemt vērā iepirkuma līguma projekta izstrādē?
  • Cik būtisks iepirkuma dokumentācijas sagatavošanā ir profesionālas komandas darbs?
  • Kādi ir tiesiskie instrumenti, ko izmantot iepirkuma dokumentācijas novērtējumam?
Ieva Lācenberga-Rocēna

Vebināru vada
Ieva Lācenberga-Rocēna

Latvijas Valsts Mežzinātnes institūta “Silava” attīstības vadītāja.

Gandrīz 20 gadu pieredze praktisku jautājumu risināšanā darbā ar publiskajiem iepirkumiem gan piegādātāja, gan pasūtītāja, gan arī uzraugu pusē.

Lielākoties darbojas ar administratīvajiem un juridiskajiem jautājumiem, lai nodrošinātu dažādu projektu īstenošanas procesu pilnveidi. Kā eksperte iesaistās arī iepirkumu stratēģiju veidošanā, konsultē iepirkumu komisijas sarežģītākās vai strīdu situācijās. 

No 2018. gada sagatavojusi vai piedalījusies vairāk kā 100 iepirkumu dokumentācijas izstrādēs. 

Dalība vebinārā

Vebinārs notiks Zoom platformā.

Cena: € 57.37 + PVN (cenā iekļauta lekcija un izdales materiāli elektroniskā veidā). 

Vietu vebinārā nodrošinām dalībniekiem, kas veikuši pilnu apmaksu vai sagatavojuši garantijas vēstuli pēcapmaksai. Veicot apmaksu 1-2 dienas pirms vebināra, lūgums nosūtīt maksājuma uzdevumu uz akademija@iepirkumi.lv
Atsaucot savu dalību vebinārā piecas dienas pirms vebināra (ieskaitot), tiek atgriezta dalības maksa, ieturot kompensāciju 50% apmērā. Ja pieteikums tiek atcelts īsi pirms vebināra norises, maksa netiek atmaksāta. Neparedzētu apstākļu gadījumā, kad vebināru nav iespējams apmeklēt, vietā drīkst piedalīties cita persona, par to iepriekš rakstiski informējot uz akademija@iepirkumi.lv. Maksa netiek atgriezta, ja dalībnieks nav piedalījies apmācībās.


Cita informācija:
Ieteikums sazināties ar sava uzņēmuma/iestādes sistēmas administratoru, lai pārliecinātos, ka esat autorizēts izmantot Zoom programmu. Nepieciešamais tehniskais nodrošinājums: dators vai telefons ar interneta pieslēgumu, “austiņas” vai cita audio iekārta un mikrofons.
Vebinārā būs iespēja saņemt atbildes uz jautājumiem, kas saistīti ar vebināra tēmu. Noklausoties kursu, e-pastā tiek nosūtīta elektroniski sagatavota apliecība par dalību. Paturam tiesības mainīt programmu un atcelt vebināru (iepriekš informējot).


Sīkāka informācija pa tālruni: 27798887

Apmācību kalendārs