Piedāvājuma dokumentu precizēšana un papildināšana publiskajos iepirkumos

Vebinārs, 30.03.2023 plkst. 10.00-13.00

Pieteikšanās termiņš:  29.03.2023 

Publisko iepirkumu norisē nereti no piedāvājumiem iesniegtās informācijas nav iespējams pārliecināties par kādas prasības izpildi, tāpēc Publisko iepirkumu likums paredz tiesības lūgt precizēt, paskaidrot vai iesniegt informāciju, lai pasūtītājs spētu novērtēt pretendentu un tā iesniegto piedāvājumu. Tomēr šādu tiesību izmantošanas gadījumā Pasūtītājam jāspēj nodrošināt vienlīdzības princips un nepieļaut piedāvājuma grozīšanu. Praksē daļa strīdu rodas tieši saistībā ar šo tiesību izmantošanu vai neizmantošanu. Pasūtītājiem šādi strīdi nozīmē iepirkuma procesa termiņa pagarinājumu, pretendentiem – risku zaudēt iemaksāto depozītu. 

Satura apraksts:

  • Kuros gadījumos pasūtītājam ir pienākums pieprasīt informāciju vai veikt labojumus?
  • Kuros gadījumos pasūtītājam ir tiesības veikt informācijas pieprasījumu un kādus pienākumus tas uzliek?
  • Kā dokumentēt un formulēt infomācijas pieprasījumu?
  • Kā vērtēt pretendenta iesniegto informāciju?
  • Ko darīt, ja pēc piedāvājuma iesniegšanas tiek konstatēts, ka kāds no dokumentiem nav iesniegts?
  • Vai pretendentam ir tiesības pieprasīt iesniegt papildus informāciju un paskaidrojumus?
  • Vai pasūtītājam ir tiesības vērtēt bez pieprasījuma iesniegtu informāciju?
  • Kā pasūtītājam mazināt nepieciešamību pieprasīt informāciju un riskēt ar rezultātu apstrīdēšanu?
  • Kā pretendentam, atbildot uz pieprasījumu, nenonākt situācijā, kad to izslēdz, ja sniegtā informācija tiek kvalificēta kā piedāvājuma grozīšana?
Ieva Lācenberga-Rocēna

Vebināru vada
Ieva Lācenberga-Rocēna

Latvijas Valsts Mežzinātnes institūta “Silava” attīstības vadītāja.

Gandrīz 20 gadu pieredze praktisku jautājumu risināšanā darbā ar publiskajiem iepirkumiem gan piegādātāja, gan pasūtītāja, gan arī uzraugu pusē.

Lielākoties darbojas ar administratīvajiem un juridiskajiem jautājumiem, lai nodrošinātu dažādu projektu īstenošanas procesu pilnveidi. Kā eksperte iesaistās arī iepirkumu stratēģiju veidošanā, konsultē iepirkumu komisijas sarežģītākās vai strīdu situācijās. 

No 2018. gada sagatavojusi vai piedalījusies vairāk kā 100 iepirkumu dokumentācijas izstrādēs. 

Dalība vebinārā

Vebinārs notiks Zoom platformā.

Cena: € 57.37 + PVN (cenā iekļauta lekcija un izdales materiāli elektroniskā veidā). 

Vietu vebinārā nodrošinām dalībniekiem, kas veikuši pilnu apmaksu vai sagatavojuši garantijas vēstuli pēcapmaksai. Veicot apmaksu 1-2 dienas pirms vebināra, lūgums nosūtīt maksājuma uzdevumu uz akademija@iepirkumi.lv
Atsaucot savu dalību vebinārā piecas dienas pirms vebināra (ieskaitot), tiek atgriezta dalības maksa, ieturot kompensāciju 50% apmērā. Ja pieteikums tiek atcelts īsi pirms vebināra norises, maksa netiek atmaksāta. Neparedzētu apstākļu gadījumā, kad vebināru nav iespējams apmeklēt, vietā drīkst piedalīties cita persona, par to iepriekš rakstiski informējot uz akademija@iepirkumi.lv. Maksa netiek atgriezta, ja dalībnieks nav piedalījies apmācībās.


Cita informācija:
Ieteikums sazināties ar sava uzņēmuma/iestādes sistēmas administratoru, lai pārliecinātos, ka esat autorizēts izmantot Zoom programmu. Nepieciešamais tehniskais nodrošinājums: dators vai telefons ar interneta pieslēgumu, “austiņas” vai cita audio iekārta un mikrofons.
Vebinārā būs iespēja saņemt atbildes uz jautājumiem, kas saistīti ar vebināra tēmu. Noklausoties kursu, e-pastā tiek nosūtīta elektroniski sagatavota apliecība par dalību. Paturam tiesības mainīt programmu un atcelt vebināru (iepriekš informējot).


Sīkāka informācija pa tālruni: 27798887

Apmācību kalendārs