Piedāvājumu vērtēšana iepirkumos, prakses un dažādas aktualitātes

Vebinārs, 25.05.2023 plkst. 10.00-13.00

Pieteikšanās termiņš:  24.05.2023 

Iepirkuma veiksmīgai norisei, būtiski veikt iepirkumos iesniegto piedāvājumu atbilstošu izvērtēšanu, kā arī svarīgi būt informētiem, kā iepirkuma procedūras gaitā gan pasūtītājam, gan piegādātājam rīkoties dažādās situācijās. Vienlaikus tiek veikti grozījumi publiskos iepirkumus regulējošajos normatīvajos aktos, kas nozīmē arī prakses izmaiņas.

Satura apraksts:

  • Pretendentu kvalifikācijas/tehnisko un finanšu piedāvājumu vērtēšana;
  • Piedāvājumā sniegtās informācijas precizēšana; 
  • Aktualitātes un praksē saņemtie jautājumi par izslēgšanas noteikumiem;
  • Prakses aktualitātes dažādos jautājumos iepirkumos u.c.
Monta Oga

Vebināru vada
Monta Oga

IUB Tiesību aktu piemērošanas departamenta direktore.

Publisko iepirkumu jomā darbojas 17 gadus, no kuriem 12 gadus pieredzi guvusi IUB iesniegumu izskatīšanas komisijas darbā. Vada seminārus publisko iepirkumu jautājumos, piedalās publisko iepirkumu jomas normatīvo aktu izstrādes procesā, organizē un veic normatīvajos aktos paredzētos centralizētos iepirkumus.

Dalība vebinārā

Vebinārs notiks Zoom platformā.

Cena: € 57.37 + PVN (cenā iekļauta lekcija un izdales materiāli elektroniskā veidā). 

Vietu vebinārā nodrošinām dalībniekiem, kas veikuši pilnu apmaksu vai sagatavojuši garantijas vēstuli pēcapmaksai. Veicot apmaksu 1-2 dienas pirms vebināra, lūgums nosūtīt maksājuma uzdevumu uz akademija@iepirkumi.lv
Atsaucot savu dalību vebinārā piecas dienas pirms vebināra (ieskaitot), tiek atgriezta dalības maksa, ieturot kompensāciju 50% apmērā. Ja pieteikums tiek atcelts īsi pirms vebināra norises, maksa netiek atmaksāta. Neparedzētu apstākļu gadījumā, kad vebināru nav iespējams apmeklēt, vietā drīkst piedalīties cita persona, par to iepriekš rakstiski informējot uz akademija@iepirkumi.lv. Maksa netiek atgriezta, ja dalībnieks nav piedalījies apmācībās.


Cita informācija:
Ieteikums sazināties ar sava uzņēmuma/iestādes sistēmas administratoru, lai pārliecinātos, ka esat autorizēts izmantot Zoom programmu. Nepieciešamais tehniskais nodrošinājums: dators vai telefons ar interneta pieslēgumu, “austiņas” vai cita audio iekārta un mikrofons.
Vebinārā būs iespēja saņemt atbildes uz jautājumiem, kas saistīti ar vebināra tēmu. Noklausoties kursu, e-pastā tiek nosūtīta elektroniski sagatavota apliecība par dalību. Paturam tiesības mainīt programmu un atcelt vebināru (iepriekš informējot).


Sīkāka informācija pa tālruni: 27798887

Apmācību kalendārs