Izmaksu vērtēšana un nepamatoti lēts piedāvājums iepirkumos

Vebinārs, 27.04.2023 plkst. 10.00-13.00

Pieteikšanās termiņš:  26.04.2023 

Iepirkumā finanšu piedāvājuma sagatavošanai un izvērtēšanai ir būtiska nozīme. Publisko iepirkumu procedūru regulējošie normatīvie akti paredz noteiktu rīcību iepirkuma organizētājam (pasūtītājam) gadījumos, kad tas piedāvājumu uzskata par nepamatoti lētu. Ir izveidojusies plaša Iepirkumu uzraudzības biroja (IUB) iesniegumu izskatīšanas komisijas un arī tiesu prakse šajā jautājumā. Nepamatoti lēta piedāvājuma kontekstā svarīgs ir arī jautājumi par izmaksu segšanu no peļņas un citi aspekti izmaksu vērtēšanas sakarā.

Satura apraksts:

  • IUB un tiesu prakses aktualitātes finanšu piedāvājumu vērtēšanā;
  • Jaunākā iesniegumu izskatīšanas komisijas un tiesu prakse nepamatoti lēta piedāvājuma sakarā dažādos aspektos;
  • Nepamatoti lēta piedāvājuma jēdziens un vērtēšana;
  • Kādas ir nepamatoti lēta piedāvājuma pazīmes;
  • Skaidrojuma no piegādātāja pieprasīšana un vērtēšana;
  • IUB un tiesas kompetence nepamatoti lēta piedāvājuma vērtēšanas sakarā;
  • Finanšu piedāvājuma vērtēšana, aritmētisko kļūdu labošana, izmaksu nenorādīšana, izmaksu segšana no peļņas u.c. aktuāli jautājumi.
Monta Oga

Vebināru vada
Monta Oga

IUB Tiesību aktu piemērošanas departamenta direktore.

Publisko iepirkumu jomā darbojas 17 gadus, no kuriem 12 gadus pieredzi guvusi IUB iesniegumu izskatīšanas komisijas darbā. Vada seminārus publisko iepirkumu jautājumos, piedalās publisko iepirkumu jomas normatīvo aktu izstrādes procesā, organizē un veic normatīvajos aktos paredzētos centralizētos iepirkumus.

Dalība vebinārā

Vebinārs notiks Zoom platformā.

Cena: € 57.37 + PVN (cenā iekļauta lekcija un izdales materiāli elektroniskā veidā). 

Vietu vebinārā nodrošinām dalībniekiem, kas veikuši pilnu apmaksu vai sagatavojuši garantijas vēstuli pēcapmaksai. Veicot apmaksu 1-2 dienas pirms vebināra, lūgums nosūtīt maksājuma uzdevumu uz akademija@iepirkumi.lv
Atsaucot savu dalību vebinārā piecas dienas pirms vebināra (ieskaitot), tiek atgriezta dalības maksa, ieturot kompensāciju 50% apmērā. Ja pieteikums tiek atcelts īsi pirms vebināra norises, maksa netiek atmaksāta. Neparedzētu apstākļu gadījumā, kad vebināru nav iespējams apmeklēt, vietā drīkst piedalīties cita persona, par to iepriekš rakstiski informējot uz akademija@iepirkumi.lv. Maksa netiek atgriezta, ja dalībnieks nav piedalījies apmācībās.


Cita informācija:
Ieteikums sazināties ar sava uzņēmuma/iestādes sistēmas administratoru, lai pārliecinātos, ka esat autorizēts izmantot Zoom programmu. Nepieciešamais tehniskais nodrošinājums: dators vai telefons ar interneta pieslēgumu, “austiņas” vai cita audio iekārta un mikrofons.
Vebinārā būs iespēja saņemt atbildes uz jautājumiem, kas saistīti ar vebināra tēmu. Noklausoties kursu, e-pastā tiek nosūtīta elektroniski sagatavota apliecība par dalību. Paturam tiesības mainīt programmu un atcelt vebināru (iepriekš informējot).


Sīkāka informācija pa tālruni: 27798887

Apmācību kalendārs