Iekšējā kontrole no grāmatvedības skatpunkta

Vebinārs, 26.04.2023 plkst. 09.00-12.00

Pieteikšanās termiņš:  25.04.2023 

Satura apraksts:

  • Iekšējās kontroles būtība, sasniedzamie mērķi;
  • Iekšējās kontroles sistēmas elementi, to pielietojums;
  • Grāmatvedības kontroles pasākumu veidi, to pielietojums.
Laila  Kelmere

Vebināru vada
Laila Kelmere

Privātā sektora eksperte grāmatvedības, lietvedības un nodokļu jautājumos.

Vairāk kā 25 gadu pieredze grāmatvedībā, tai skaitā juridisko personu maksātnespējas procesos. Eksperte grāmatvedības uzskaitē, pārskatu sagatavošanā, normatīvo aktu projektu izstrādē, kā arī valsts konsolidētā gada pārskata sagatavošanā. Lektore un pasniedzēja, autore vairākiem populārzinātniskajiem rakstiem un grāmatām par grāmatvedību. 

Dalība vebinārā

Vebinārs notiks Zoom platformā.

Cena: € 57.37 + PVN (cenā iekļauta lekcija un izdales materiāli elektroniskā veidā). 

Vietu vebinārā nodrošinām dalībniekiem, kas veikuši pilnu apmaksu vai sagatavojuši garantijas vēstuli pēcapmaksai. Veicot apmaksu 1-2 dienas pirms vebināra, lūgums nosūtīt maksājuma uzdevumu uz akademija@iepirkumi.lv
Atsaucot savu dalību vebinārā piecas dienas pirms vebināra (ieskaitot), tiek atgriezta dalības maksa, ieturot kompensāciju 50% apmērā. Ja pieteikums tiek atcelts īsi pirms vebināra norises, maksa netiek atmaksāta. Neparedzētu apstākļu gadījumā, kad vebināru nav iespējams apmeklēt, vietā drīkst piedalīties cita persona, par to iepriekš rakstiski informējot uz akademija@iepirkumi.lv. Maksa netiek atgriezta, ja dalībnieks nav piedalījies apmācībās.


Cita informācija:
Ieteikums sazināties ar sava uzņēmuma/iestādes sistēmas administratoru, lai pārliecinātos, ka esat autorizēts izmantot Zoom programmu. Nepieciešamais tehniskais nodrošinājums: dators vai telefons ar interneta pieslēgumu, “austiņas” vai cita audio iekārta un mikrofons.
Vebinārā būs iespēja saņemt atbildes uz jautājumiem, kas saistīti ar vebināra tēmu. Noklausoties kursu, e-pastā tiek nosūtīta elektroniski sagatavota apliecība par dalību. Paturam tiesības mainīt programmu un atcelt vebināru (iepriekš informējot).


Sīkāka informācija pa tālruni: 27798887

Apmācību kalendārs