Veiksmīgs piegādātāju audita process

Vebinārs, 31.03.2023 plkst. 10.00-13.00

Pieteikšanās termiņš:  31.03.2023 

Ar vien biežāk aktualizējas risks, kad piegādātāji vai pakalpojuma sniedzēji nespēj izpildīt savas saistības pret pircēju. Visbiežāk tās ir kavētas piegādes, kvalitātes novirzes vai neatbilstošas preces. Pircēji parasti aptiprina piegādātājus, pārbaudot tikai finasiālo situāciju, bet neveicot fizisku piegādātāju auditu, līdz ar to nonākot riska situācijā par noslēgto darījumu, nezinot neko par piegādātāja reālo segumu un to spējām īstenot kvalitatīvi iesniegto piedāvājumu. Rezultātā piegādātājs nespēj izpildīt saistības, savukārt pircējs nesaņem gaidīto rezultātu.

Vebināra mērķis: palīdzēt sagatavoties piegādātāju un pakalpojumu sniedzēju auditam un veikt produktīvu auditu, novērtējot ražošanas procesus, kvalitātes sistēmu vadību, sociālo atbildību un vides ietekmes politiku. Ar skaidru un vienkāršu piemēru palīdzību parādīt galvenos soļus piegādātāju un pakalpojumu sniedzēju novērtēšanā un audita procesā.

Satura apraksts:

  • Kas ir audits, kādi ir audita veidi?
  • Kāpēc ir nepieciešams veikt piegādātāju auditu, kā veikt piegādātāju izvēli?
  • Kā sagatavoties auditam?
  • Audita formas izveidošana, būtiskāko Piegādātāju novērtēšanas kritēriju noteikšana;
  • Audita plāna sagatavošana un audita veikšana;
  • Piegādātāju novērtēšana, iegūto rezultātu analīze;
  • Sagatavošanās audita noslēgumam - pārskatu veids un audita rezultātu paziņošana.

Mērķauditorija: speciālisti, vadītāji, kas ikdienā ir saistīti ar iepirkumiem un piegādātāju vadību.

Laura Martinsone

Vebināru vada
Laura Martinsone

AS Putnu fabrika Ķekava iepirkumu daļas vadītāja.

Maģistra grāds Starptautiskais bizness un tiesības RSU, doktorantūras studente Biznesa vadībā RSU.

Vairāk kā 14 gadu pieredze darbā ar iepirkumiem, no tiem 10 gadi iepirkumu vadītājas amatā.

Dalība vebinārā

Vebinārs notiks Zoom platformā.

Cena: € 57.37 + PVN (cenā iekļauta lekcija un izdales materiāli elektroniskā veidā). 

Vietu vebinārā nodrošinām dalībniekiem, kas veikuši pilnu apmaksu vai sagatavojuši garantijas vēstuli pēcapmaksai. Veicot apmaksu 1-2 dienas pirms vebināra, lūgums nosūtīt maksājuma uzdevumu uz akademija@iepirkumi.lv
Atsaucot savu dalību vebinārā piecas dienas pirms vebināra (ieskaitot), tiek atgriezta dalības maksa, ieturot kompensāciju 50% apmērā. Ja pieteikums tiek atcelts īsi pirms vebināra norises, maksa netiek atmaksāta. Neparedzētu apstākļu gadījumā, kad vebināru nav iespējams apmeklēt, vietā drīkst piedalīties cita persona, par to iepriekš rakstiski informējot uz akademija@iepirkumi.lv. Maksa netiek atgriezta, ja dalībnieks nav piedalījies apmācībās.


Cita informācija:
Ieteikums sazināties ar sava uzņēmuma/iestādes sistēmas administratoru, lai pārliecinātos, ka esat autorizēts izmantot Zoom programmu. Nepieciešamais tehniskais nodrošinājums: dators vai telefons ar interneta pieslēgumu, “austiņas” vai cita audio iekārta un mikrofons.
Vebinārā būs iespēja saņemt atbildes uz jautājumiem, kas saistīti ar vebināra tēmu. Noklausoties kursu, e-pastā tiek nosūtīta elektroniski sagatavota apliecība par dalību. Paturam tiesības mainīt programmu un atcelt vebināru (iepriekš informējot).


Sīkāka informācija pa tālruni: 27798887

Apmācību kalendārs