Darījumu pārrunu vadība un līguma slēgšana

Vebinārs, 31.03.2023 plkst. 10.00-13.00

Pieteikšanās termiņš:  30.03.2023 

Ikdienā gan darbā, gan ārpus darba mēs saskaramies ar pārrunām. Bieži vien neprofesionalitātes dēļ, tiek zaudēti ievērojami darījumi, apstiprināti neizdevīgi darījumi un slēgti neveiksmīgi līgumi. Lai no tā izvairītos, svarīgi ir būt gatavam sarunām, zināt kā rīkoties dažādās situācijās, kā uzvesties starpkultūru sarunās, lai sasniegtu pēc iespējas pozitīvāku rezultātu un vienotos par darījumu, noslēdzot abām pusēm pieņemamu līgumu. 

Vebināra mērķis: palīdzēt sagatavoties pārrunām, gūt teorētiskas zināšanas un praktisku pieredzi biznesa sarunās, kā arī līgumu slēgšanas posmos.

Satura apraksts:

  • Ievads pārrunās, kas ir darījuma pārrunas?
  • Kā sagatavoties darījuma pārrunām?
  • Enkurošanas taktika;
  • Ierastās pārrunu kļūdas, kā tās pamanīt un izmantot savā labā;
  • Pārrunas starpkultūru vidē;
  • Praktiskie piemēri, simulācija - pārrunas reālā biznesa vidē. Rezultātu analīze;
  • Līgumu slēgšana (punkti, kam svarīgi pievērst uzmanību).

Mērķauditorija: speciālisti un vadītāji, kas ikdienā pieņem lēmumus, kā arī citi interesenti, kas ir saistīti ar pārrunu vadību. 

Laura Martinsone

Vebināru vada
Laura Martinsone

AS Putnu fabrika Ķekava iepirkumu daļas vadītāja.

Maģistra grāds Starptautiskais bizness un tiesības RSU, doktorantūras studente Biznesa vadībā RSU.

Vairāk kā 14 gadu pieredze darbā ar iepirkumiem, no tiem 10 gadi iepirkumu vadītājas amatā.

Dalība vebinārā

Vebinārs notiks Zoom platformā.

Cena: € 57.37 + PVN (cenā iekļauta lekcija un izdales materiāli elektroniskā veidā). 

Vietu vebinārā nodrošinām dalībniekiem, kas veikuši pilnu apmaksu vai sagatavojuši garantijas vēstuli pēcapmaksai. Veicot apmaksu 1-2 dienas pirms vebināra, lūgums nosūtīt maksājuma uzdevumu uz akademija@iepirkumi.lv
Atsaucot savu dalību vebinārā piecas dienas pirms vebināra (ieskaitot), tiek atgriezta dalības maksa, ieturot kompensāciju 50% apmērā. Ja pieteikums tiek atcelts īsi pirms vebināra norises, maksa netiek atmaksāta. Neparedzētu apstākļu gadījumā, kad vebināru nav iespējams apmeklēt, vietā drīkst piedalīties cita persona, par to iepriekš rakstiski informējot uz akademija@iepirkumi.lv. Maksa netiek atgriezta, ja dalībnieks nav piedalījies apmācībās.


Cita informācija:
Ieteikums sazināties ar sava uzņēmuma/iestādes sistēmas administratoru, lai pārliecinātos, ka esat autorizēts izmantot Zoom programmu. Nepieciešamais tehniskais nodrošinājums: dators vai telefons ar interneta pieslēgumu, “austiņas” vai cita audio iekārta un mikrofons.
Vebinārā būs iespēja saņemt atbildes uz jautājumiem, kas saistīti ar vebināra tēmu. Noklausoties kursu, e-pastā tiek nosūtīta elektroniski sagatavota apliecība par dalību. Paturam tiesības mainīt programmu un atcelt vebināru (iepriekš informējot).


Sīkāka informācija pa tālruni: 27798887

Apmācību kalendārs