Iepirkumu uzraudzības biroja un tiesu prakses aktualitātes publisko iepirkumu lietās

Vebinārs, 23.03.2023 plkst. 10.00-13.00

Pieteikšanās termiņš:  22.03.2023 

Iepirkuma procedūras gaitā gan pasūtītājam, gan piegādātājam ir savarīgi zināt, kā rīkoties dažādās situācijās. Proti, pasūtītājam – nosakot prasības iepirkuma procedūras dokumentos, kā arī vērtējot piedāvājumus, savukārt piegādātājam – sagatavojot piedāvājumu un aizstāvot savas intereses IUB.

Semināra mērķis: sniegt ieskatu aktuālajās prakses izmaiņās, kas ietekmē Iepirkumu uzraudzības biroja (IUB) iesniegumu izskatīšanas komisijas un tiesu praksi, tostarp Eiropas Savienības Tiesas praksi.

Satura apraksts:

  • Aktualitātes iepirkuma prasību noteikšanā, tiesu un IUB prakse dažādos jautājumos;
  • Kādas ir prakses aktualitātes attiecībā uz pretendentu kvalifikācijas/ tehnisko un finanšu piedāvājumu vērtēšanu;
  • Aktualitātes attiecībā uz citas personas resursu izmantošanu;
  • Aktualitātes piedāvājumā sniegtās informācijas precizēšanai;
  • Prakses aktualitātes izslēgšanas noteikumu (nodokļu parādu), nepamatoti lēta piedāvājuma u.c. jautājumos.

Mērķauditorija: iepirkumu speciālisti un visi interesenti, kas vēlas uzzināt vairāk par aktuālo IUB iesniegumu izskatīšanas komisijas un tiesu praksi.

Monta Drebeiniece

Vebināru vada
Monta Drebeiniece

IUB Tiesību aktu piemērošanas departamenta direktore.

Publisko iepirkumu jomā darbojas 18 gadus, no kuriem 13 gadus pieredzi guvusi arī IUB iesniegumu izskatīšanas komisijas darbā. Tāpat pieredzi guvusi, vadot seminārus publisko iepirkumu jautājumos, piedaloties publisko iepirkumu jomas normatīvo aktu izstrādes procesā, kā arī organizējot un veicot normatīvajos aktos paredzētos centralizētos iepirkumus.

Dalība vebinārā

Vebinārs notiks Zoom platformā.

Cena: € 57.37 + PVN (cenā iekļauta lekcija un izdales materiāli elektroniskā veidā). 

Vietu vebinārā nodrošinām dalībniekiem, kas veikuši pilnu apmaksu vai sagatavojuši garantijas vēstuli pēcapmaksai. Veicot apmaksu 1-2 dienas pirms vebināra, lūgums nosūtīt maksājuma uzdevumu uz akademija@iepirkumi.lv
Atsaucot savu dalību vebinārā piecas dienas pirms vebināra (ieskaitot), tiek atgriezta dalības maksa, ieturot kompensāciju 50% apmērā. Ja pieteikums tiek atcelts īsi pirms vebināra norises, maksa netiek atmaksāta. Neparedzētu apstākļu gadījumā, kad vebināru nav iespējams apmeklēt, vietā drīkst piedalīties cita persona, par to iepriekš rakstiski informējot uz akademija@iepirkumi.lv. Maksa netiek atgriezta, ja dalībnieks nav piedalījies apmācībās.


Cita informācija:
Ieteikums sazināties ar sava uzņēmuma/iestādes sistēmas administratoru, lai pārliecinātos, ka esat autorizēts izmantot Zoom programmu. Nepieciešamais tehniskais nodrošinājums: dators vai telefons ar interneta pieslēgumu, “austiņas” vai cita audio iekārta un mikrofons.
Vebinārā būs iespēja saņemt atbildes uz jautājumiem, kas saistīti ar vebināra tēmu. Noklausoties kursu, e-pastā tiek nosūtīta elektroniski sagatavota apliecība par dalību. Paturam tiesības mainīt programmu un atcelt vebināru (iepriekš informējot).


Sīkāka informācija pa tālruni: 27798887

Apmācību kalendārs