Saimnieciskā izdevīguma kritēriju pielietošana projektēšanas iepirkumos

Vebinārs, 26.01.2023 plkst. 10.00-13.00

Pieteikšanās termiņš:  25.01.2023 

Daudzu gadu garumā projektēšanas iepirkumi ir veikti pēc zemākās cenas principa. Neskaitāmos gadījumos pasūtītāji nav saņēmuši labai praksei un likumdošanai atbilstošus būvprojektus. Lai pareizi pielietotu saimnieciski izdevīgākos vērtēšanas kritērijus projektēšanā, ir jāapskata visa iepirkuma procedūra un tās mērķi kopumā. 

Vebināra mērķis: sniegt skaidrojumu un piemērus, kā strādāt ar jauno regulējumu par saimnieciski izdevīgākajiem kritērijiem projektēšanā: Publisko iepirkumu likuma grozījumiem no 2023. gada 1.janvāra.

Mērķauditorija: valsts un pašvaldību iepirkumu komisiju un procedūras vadītāji, projektu vadītāji, tehniskās specifikācijas sagatavošanas speciālisti. 

Vebinārā iegūsi atbildes uz šādiem jautājumiem:

Iepirkuma un tehniskās specifikācijas sagatavošana:

 • Iepirkuma priekšmeta un mērķa definēšana projektēšanā; 
 • Attiecīgo būvniecības likumdošanas aspektu analīze;
 • Nepieciešamās pretendentu un speciālistu kvalifikācijas noteikšana;
 • Tehniskās specifikācijas pārbaude, iepircēja iepriekšējo projektu analīze.

Pretendentu atlase, uzaicināšana, kvalifikācija:

 • Tirgus izpētes organizēšana; 
 • Cenu un pretendentu aptauja;
 • Iepirkuma procedūras veida izvēle;
 • Ko var un ko nevar prasīt no pretendenta projektēšanas iepirkuma pieteikumā.

Saimnieciski izdevīgākā vērtējuma kritēriji:

 • Publisko iepirkumu likuma grozījumi par iepirkumiem projektēšanā;
 • Kādus saimnieciskā izdevīguma kritērijus izvēlēties;
 • Kritēriju svara un vērtēšanas metodes;
 • Piemēri.
Anda Kursiša

Vebināru vada
Anda Kursiša

Latvijas Arhitektu savienības Valdes locekle, sertificēta arhitekte un eksperte.

Vairāk kā 20 gadu pieredze projektēšanā un dalībā iepirkumos, pēdējos 10 gados dalība būvniecības likumdošanas iniciatīvu izstrādē, no 2022. gada vada IUB vadlīniju izstrādi saimnieciski izdevīgākā iepirkuma kritēriju pielietošanā projektēšanā.

Dalība vebinārā

Vebinārs notiks Zoom platformā.

Cena: € 57.37 + PVN (cenā iekļauta lekcija un izdales materiāli elektroniskā veidā). 

Vietu vebinārā nodrošinām dalībniekiem, kas veikuši pilnu apmaksu vai sagatavojuši garantijas vēstuli pēcapmaksai. Veicot apmaksu 1-2 dienas pirms vebināra, lūgums nosūtīt maksājuma uzdevumu uz akademija@iepirkumi.lv
Atsaucot savu dalību vebinārā piecas dienas pirms vebināra (ieskaitot), tiek atgriezta dalības maksa, ieturot kompensāciju 50% apmērā. Ja pieteikums tiek atcelts īsi pirms vebināra norises, maksa netiek atmaksāta. Neparedzētu apstākļu gadījumā, kad vebināru nav iespējams apmeklēt, vietā drīkst piedalīties cita persona, par to iepriekš rakstiski informējot uz akademija@iepirkumi.lv. Maksa netiek atgriezta, ja dalībnieks nav piedalījies apmācībās.


Cita informācija:
Ieteikums sazināties ar sava uzņēmuma/iestādes sistēmas administratoru, lai pārliecinātos, ka esat autorizēts izmantot Zoom programmu. Nepieciešamais tehniskais nodrošinājums: dators vai telefons ar interneta pieslēgumu, “austiņas” vai cita audio iekārta un mikrofons.
Vebinārā būs iespēja saņemt atbildes uz jautājumiem, kas saistīti ar vebināra tēmu. Noklausoties kursu, e-pastā tiek nosūtīta elektroniski sagatavota apliecība par dalību. Paturam tiesības mainīt programmu un atcelt vebināru (iepriekš informējot).


Sīkāka informācija pa tālruni: 27798887

Apmācību kalendārs