Darba tiesisko attiecību izbeigšana pēc darba devēja iniciatīvas. Teorija un tiesu prakse.

Vebinārs, 14.12.2022 plkst. 14.00-17.00

Pieteikšanās termiņš:  13.12.2022 

Vebinārā iegūsi atbildes uz šādiem jautājumiem:

 • Biežākie darba devēja uzteikuma pamati;
 • Kad jāprasa darbinieka paskaidrojumi?
 • [Ne]vilkt gumiju jeb, cik ilgā laikā ir tiesības uzteikt?
 • Uzteikuma pamatojuma nepieciešamība;
 • Uzteikuma termiņi;
 • Uzteikuma paziņošana un spēkā stāšanās;
 • Kā uzzināt, vai darbinieks ir arodbiedrības biedrs?
 • Darba līguma uzteikums darbiniekam arodbiedrības biedram;
 • Uzteikuma ierobežojumi un aizliegumi;
 • Kad uzteikums neder jeb darba tiesisko attiecību izbeigšana ceļot prasību tiesā;
 • Ar ko jārēķinās, ja darbinieks apstrīd uzteikumu tiesā.
Kaspars Rācenājs

Vebināru vada
Kaspars Rācenājs

Konsultants darba tiesību jautājumos.

Vairāk kā 15 gadu pieredze Latvijas Brīvo arodbiedrību savienībā darba tiesību jautājumos. Piedalās Darba likuma grozījumu izstrādē, gatavo prasības pieteikumus un pārstāv darbiniekus tiesā, pēta tiesu praksi un ir līdzautors vairākām grāmatām.

Dalība vebinārā

Vebinārs notiks Zoom platformā.

Cena: € 57.37 + PVN (cenā iekļauta lekcija un izdales materiāli elektroniskā veidā). 

Vietu vebinārā nodrošinām dalībniekiem, kas veikuši pilnu apmaksu vai sagatavojuši garantijas vēstuli pēcapmaksai. Veicot apmaksu 1-2 dienas pirms vebināra, lūgums nosūtīt maksājuma uzdevumu uz akademija@iepirkumi.lv
Atsaucot savu dalību vebinārā piecas dienas pirms vebināra (ieskaitot), tiek atgriezta dalības maksa, ieturot kompensāciju 50% apmērā. Ja pieteikums tiek atcelts īsi pirms vebināra norises, maksa netiek atmaksāta. Neparedzētu apstākļu gadījumā, kad vebināru nav iespējams apmeklēt, vietā drīkst piedalīties cita persona, par to iepriekš rakstiski informējot uz akademija@iepirkumi.lv. Maksa netiek atgriezta, ja dalībnieks nav piedalījies apmācībās.


Cita informācija:
Ieteikums sazināties ar sava uzņēmuma/iestādes sistēmas administratoru, lai pārliecinātos, ka esat autorizēts izmantot Zoom programmu. Nepieciešamais tehniskais nodrošinājums: dators vai telefons ar interneta pieslēgumu, “austiņas” vai cita audio iekārta un mikrofons.
Vebinārā būs iespēja saņemt atbildes uz jautājumiem, kas saistīti ar vebināra tēmu. Noklausoties kursu, e-pastā tiek nosūtīta elektroniski sagatavota apliecība par dalību. Paturam tiesības mainīt programmu un atcelt vebināru (iepriekš informējot).


Sīkāka informācija pa tālruni: 27798887

Apmācību kalendārs