Aktuālie jautājumi publiskajos iepirkumos. Kas sagaida 2023. gadā?

Vebinārs, 15.12.2022 plkst. 10.00-13.00

Pieteikšanās termiņš:  14.12.2022 

Publiskos iepirkumus regulējošajos normatīvajos aktos veikti apjomīgi grozījumi, kuri stāsies spēkā 2023.gada 1.janvārī. Veiksmīgai iepirkumu norisei nepieciešams pārzināt aktualitātes, kā arī būt informētiem par praktiskiem jautājumiem. 

Vebinārā iegūsi atbildes uz šādiem jautājumiem:

  • Aktuālajiem grozījumiem Publisko iepirkumu likumā (pēc būtības analoģiski grozījumi veikti arī pārējos publiskos iepirkumus regulējošajos likumos, atšķirību gadījumā tiks vērsta uzmanība);
  • Praksē jau uzdotie jautājumi jauno grozījumu sakarā;
  • Jautājumi, kas ievērojami apspriedes ar piegādātājiem gadījumā;
  • Jautājumi, kas ievērojami izslēgšanas noteikumu sakarā;
  • Jautājumi saistībā ar saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma vērtēšanas kritērijiem.
Monta Oga

Vebināru vada
Monta Oga

IUB Tiesību aktu piemērošanas departamenta direktore.

Vairāk kā 16 gadu pieredze publisko iepirkumu jomā. Darbojusies IUB iesniegumu izskatīšanas komisijā, piedalījusies publisko iepirkumu normatīvo aktu izstrādes procesā, organizējusi centralizētos iepirkumus veselības aprūpes jomā. 

Dalība vebinārā

Vebinārs notiks Zoom platformā.

Cena: € 57.37 + PVN (cenā iekļauta lekcija un izdales materiāli elektroniskā veidā). 

Vietu vebinārā nodrošinām dalībniekiem, kas veikuši pilnu apmaksu vai sagatavojuši garantijas vēstuli pēcapmaksai. Veicot apmaksu 1-2 dienas pirms vebināra, lūgums nosūtīt maksājuma uzdevumu uz akademija@iepirkumi.lv
Atsaucot savu dalību vebinārā piecas dienas pirms vebināra (ieskaitot), tiek atgriezta dalības maksa, ieturot kompensāciju 50% apmērā. Ja pieteikums tiek atcelts īsi pirms vebināra norises, maksa netiek atmaksāta. Neparedzētu apstākļu gadījumā, kad vebināru nav iespējams apmeklēt, vietā drīkst piedalīties cita persona, par to iepriekš rakstiski informējot uz akademija@iepirkumi.lv. Maksa netiek atgriezta, ja dalībnieks nav piedalījies apmācībās.


Cita informācija:
Ieteikums sazināties ar sava uzņēmuma/iestādes sistēmas administratoru, lai pārliecinātos, ka esat autorizēts izmantot Zoom programmu. Nepieciešamais tehniskais nodrošinājums: dators vai telefons ar interneta pieslēgumu, “austiņas” vai cita audio iekārta un mikrofons.
Vebinārā būs iespēja saņemt atbildes uz jautājumiem, kas saistīti ar vebināra tēmu. Noklausoties kursu, e-pastā tiek nosūtīta elektroniski sagatavota apliecība par dalību. Paturam tiesības mainīt programmu un atcelt vebināru (iepriekš informējot).


Sīkāka informācija pa tālruni: 27798887

Apmācību kalendārs