Būvniecības nozares izaicinājumi un gaidāmās pārmaiņas

Diskusiju konference, 27.10.2022 plkst. 10.00-14.00

Pieteikšanās termiņš:  26.10.2022 

Lielākās uzraugošās iestādes – Iepirkumu uzraudzības birojs, Centrālā finanšu un līgumu aģentūra, Konkurences padome un Valsts ieņēmumu dienests ir apvienojušās Iepirkumu akadēmijas organizētajā diskusiju konferencē, lai diskutētu par aktuālo un gaidāmajām izmaiņām normatīvajos aktos, kas saistīti ar būvniecības nozari kopumā un publiskajiem iepirkumiem.

Būvniecības sadārdzinājuma tendences

 • Vai un kāds ES fondu finansējums ir paredzēts 2023. un turpmākajos gados?
 • Būvniecības sadārdzinājuma tendences. Kas un kā kompensēs būvnieku rēķinus?
 • Kas notiks ar projektiem, kuros sadārdzinājums (vai tā daļa) kompensēti netiks?
 • Pieredze līguma vadības jautājumos būvniecības sadārdzinājuma laikā.

Diskusijā apspriedīsim reālos stāstus no pasūtītāju (iestāžu un pašvaldību) un būvnieku pieredzes. Kā izvērsās sadārdzinājums? Pozitīvie un negatīvie pieredzes stāsti.

10.00 - 10.15 Lekcija: 
Mārtiņš Brencis - Centrālās finanšu un līgumu aģentūras direktora vietnieks Eiropas Savienības fondu sistēmas attīstības jautājumos

10.15  - 11.00 Diskusija: 
Artis Lapiņš - Iepirkumu uzraudzības biroja vadītājs
Mārtiņš Brencis - CFLA direktora vietnieks Eiropas Savienības fondu sistēmas attīstības jautājumos
Gints Miķelsons - Latvijas Ilgtspējīgās būvniecības padomes vadītājs
Mārtiņš Lazdovskis - VSIA Latvijas Valsts ceļi valdes priekšsēdētājs
Olga Feldmane - Ekonomikas ministrijas Būvniecības politikas departamenta direktore

Karīna Miķelsone - Ādažu domes priekšsēdētāja vietniece attīstības jautājumos
Kārlis Stars - Jēkabpils novada pašvaldības priekšsēdētāja vietnieks attīstības jautājumos

Būtiskākie grozījumi Publisko iepirkumu likumā (PIL)

 • Izmaiņas saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma izvēles kritēriju regulējumā;
 • Jauni kandidātu izslēgšanas noteikumi - piedalīties varēs tikai godīgie? 
 • Tirgus izpēte un apspriede ar tirgus dalībniekiem, lai novērstu nepamatotu prasību izvirzīšanu. Izmaiņas rīcībā viena piegādātāja gadījumā; 
 • Izmaksu pieaugums un ar to saistītā problemātika;
 • Citi grozījumi (līgumu reģistrs, jauna kārtība iepirkumu komisijas izveidošanai u.c.).

Diskusijā apspriedīsim, ko faktiski nozīmē minētie grozījumi pasūtītājiem un piegādātājiem (gan lieliem, gan maziem būvniekiem).

11.00 - 11.15 Lekcija: 
Artis Lapiņš - Iepirkumu uzraudzības biroja vadītājs

11.15 - 12.00 Diskusija: 
Artis Lapiņš - Iepirkumu uzraudzības biroja vadītājs
Mārtiņš Lazdovskis - VSIA Latvijas Valsts ceļi valdes priekšsēdētājs
Mārtiņš Briedis - Rīgas Tehniskā universitātes iepirkumu nodaļas vadītājs
Sabīna Bušmane - Rīgas Stradiņa universitāte iepirkumu nodaļas vadītāja

Gints Miķelsons - Latvijas Ilgtspējīgās būvniecības padomes vadītājs
Ingurds Lazdiņš - arhitekts
Kārlis Stars - Jēkabpils novada pašvaldības priekšsēdētāja vietnieks attīstības jautājumos

Karteļu prevencija - kādi rīki ir pasūtītāju rīcībā

 • Pašnovērtējuma rīki, signālsaraksts, neatkarības deklarācija; 
 • Kā pamanīt karteļa pazīmes? Un kā ziņot? 
 • Kādas sekas aizliegtu vienošanās atklāšanas gadījumā;
 • Pasūtītāja loma pārkāpuma atklāšanā, pasūtītāja pilnvaras izslēgt pretendentus jauno PIL grozījumu kontekstā.

Diskutēsim ar Konkurences padomi, pasūtītājiem un piegādātājiem (būvniekiem) par līdz šim atklātiem aizliegto vienošanās gadījumiem un pasūtītāju/ piegādātāju lomu tajās. Vai pasūtītāju kapacitāte ir pietiekama, lai atklātu šādas aizliegtās vienošanās?

12.00 - 12.15 Lekcija:
Ieva Šmite - Konkurences padomes Aizliegtu vienošanos departamenta direktore

12.15 - 13.00 Diskusija: 
Ieva Šmite - Konkurences padomes Aizliegtu vienošanos departamenta direktore
Karīna Miķelsone - Ādažu domes priekšsēdētāja vietniece attīstības jautājumos

Monta Oga - IUB Tiesību aktu piemērošanas departamenta direktore
Ingurds Lazdiņš - arhitekts
Kārlis Stars - Jēkabpils novada pašvaldības priekšsēdētāja vietnieks attīstības jautājumos
Mārtiņš Brencis - CFLA direktora vietnieks Eiropas Savienības fondu sistēmas attīstības jautājumos

Ēnu ekonomikas apkarošanas pasākumi būvniecības nozarē - papildu “nodokļa rēķins” mazo algu maksātājiem 

 • Ēnu ekonomika būvniecības nozarē – Valsts ieņēmumu dienesta (VID) pieredze un novērojumi;
 • Kādos gadījumos “mazo algu” maksātāji - būvnieki var gaidīt papildu “nodokļu rēķinu”?
 • Cik reāli būvniekam pamatot “mazās algas”? Vai VID ieklausīsies?
 • Sadarbība ar VID.

Diskusijā apspriedīsim VID, lielo un mazo būvnieku un apakšuzņēmēju redzējumu par “nodokļa rēķinu” un ar to saistīto problemātiku.

13.00 - 13.15 Lekcija: 
Ina Reinšmite - VID nodokļu nomaksas veicināšanas pārvaldes direktora vietniece

13.15 - 14.00 Diskusija:
Ina Reinšmite - VID nodokļu nomaksas veicināšanas pārvaldes direktora vietniece
Gints Miķelsons - Latvijas Ilgtspējīgās būvniecības padomes vadītājs
Normunds Grinbergs - Latvijas Būvnieku asociācijas prezidents
Andris Božē - YIT Latvija valdes loceklis
Olga Bogdanova - Finanšu ministrijas Nodokļu administrēšanas un sabiedrības interešu politiku departamenta direktore


Konferences moderatori:
Alisa Leškoviča - zvērināta advokāte
Sabīna Bušmane - iepirkumu eksperte

Satura atbalstītāji:

Apmācību apraksta bilde

Dalība konferencē

Dalības maksa: € 97.00 + PVN (dalības maksā iekļauti izdales materiāli elektroniskā veidā).
Konference norisināsies Zoom platformā.

Vietu konferencē nodrošinām dalībniekiem, kas veikuši pilnu apmaksu vai sagatavojuši garantijas vēstuli pēcapmaksai. Veicot apmaksu 1-2 dienas pirms vebināra, lūgums nosūtīt maksājuma uzdevumu uz akademija@iepirkumi.lv
Neparedzētu apstākļu gadījumā, kad konferenci nav iespējams apmeklēt, dalībnieka vietā drīkst piedalīties cita persona, par to iepriekš rakstiski informējot uz akademija@iepirkumi.lv. Maksa netiek atgriezta, ja dalībnieks nav piedalījies konferencē.

Paturam tiesības mainīt programmu un atcelt konferenci (iepriekš informējot).

Apmācību kalendārs