Darba tiesisko attiecību izbeigšana 2021. un 2022. gada spriedumos

Vebinārs, 14.10.2022 plkst. 10.00-13.00

Pieteikšanās termiņš:  13.10.2022 

Darba tiesiskās attiecības vislabāk ir izbeigt pusēm vienojoties. Bet ne vienmēr tas ir iespējams un tieši tad arī visbiežāk rodas strīdi tiesās. Šajā seminārā apskatīsim 2021. un 2022. gadā taisīto spriedumu atziņas, kas saistītas ar darba tiesisko attiecību izbeigšanu.

Vebinārā iegūsti atbildes uz tādiem jautājumiem:

 • Būtiskākās atziņas 2021. un 2022. gada spriedumos;
 • Darba likuma 100.panta piektās daļas piemērošanu;
 • Darbinieka pārkāpuma un tā būtiskuma izvērtēšanu;
 • Darba līguma uzteikuma pamatojumu;
 • Darbinieku skaita samazināšanu;
 • Uzteikumu personai, kura nespēj veikt nolīgto darbu veselības stāvokļa dēļ;
 • Uzteikumu darbiniekam pēc bērna kopšanas atvaļinājuma;
 • Darba tiesisko attiecību izbeigšanu, ja darbinieks ir arodbiedrības biedrs;
 • Alkohola lietošanas ietekmi uz dienesta pienākumu izpildi;
 • Darba devēja paziņojuma Valsts ieņēmuma dienestam tiesisko dabu;
 • Atlīdzības par darba piespiedu kavējuma piedziņu;
 • Atvaļinājuma kompensāciju izbeidzot darba tiesiskās attiecības.
Kaspars Rācenājs

Vebināru vada
Kaspars Rācenājs

Konsultants darba tiesību jautājumos

Visa līdzšinējā jurista dzīve kopš 2005. gada ir pavadīta Latvijas Brīvo arodbiedrību savienībā strādājot ar darba tiesību jautājumiem:

• piedaloties Darba likuma grozījumu izstrādē;

• gatavojot prasības pieteikumus tiesai un pārstāvot darbiniekus tiesā;

• pētot tiesu praksi un ar savām zināšanām darba tiesībās daloties semināros (t. sk. Latvijas tiesnešu mācību centrā), konferencēs un publikācijās (www.itiesibas.lv , www.juridiskiepadomi.lv , www.arodbiedribas.lv ), kā arī organizējot darba tiesību konkursus “Profs” profesionālo skolu audzēkņiem;

• līdzautors grāmatām Darba likums ar komentāriem, Arodbiedrību likums ar komentāriem, Atlīdzības likums ar komentāriem un, Arodbiedrību ekskluzīvās tiesības un koplīgumu pārrunu brīvība.Dalība vebinārā

Vebinārs notiks Zoom sistēmā: https://zoom.us/

Cena: € 57.37 + PVN (cenā iekļauta lekcija un izdales materiāli elektroniskā veidā).
Vietu vebinārā nodrošinām dalībniekiem, kas veikuši pilnu apmaksu vai sagatavojuši garantijas vēstuli pēcapmaksai. Veicot apmaksu 1-2 dienas pirms vebināra, lūgums nosūtīt maksājuma uzdevumu uz akademija@iepirkumi.lv
Atsaucot savu dalību vebinārā piecas dienas pirms vebināra (ieskaitot), tiek atgriezta dalības maksa, ieturot kompensāciju 50% apmērā. Ja pieteikums tiek atcelts īsi pirms vebināra norises, maksa netiek atmaksāta. Neparedzētu apstākļu gadījumā, kad vebināru nav iespējams apmeklēt, vietā drīkst piedalīties cita persona, par to iepriekš rakstiski informējot uz akademija@iepirkumi.lv. Maksa netiek atgriezta, ja dalībnieks nav piedalījies apmācībās.

Cita informācija:
Ieteikums sazināties ar sava uzņēmuma/iestādes sistēmas administratoru, lai pārliecinātos, ka esat autorizēts izmantot Zoom programmu. Nepieciešamais tehniskais nodrošinājums: dators vai telefons ar interneta pieslēgumu, “austiņas” vai cita audio iekārta un mikrofons.
Vebinārā būs iespēja saņemt atbildes uz jautājumiem, kas saistīti ar vebināra tēmu. Noklausoties kursu, e-pastā tiek nosūtīta elektroniski sagatavota apliecība par dalību. Paturam tiesības mainīt programmu un atcelt vebināru (iepriekš informējot).

Sīkāka informācija pa tālruni: 27798887

Apmācību kalendārs