E-konkursu veidošanas pamati

Vebinārs, 30.09.2022 plkst. 10.00-13.00

Pieteikšanās termiņš:  29.09.2022  (atlikušas 3 dienas)

Vebinārā iegūsti atbildes uz tādiem jautājumiem:

 • Elektroniskais iepirkums EIS (e-konkurss);
    Kas nosaka e-konkursa vides lietošanu?
    Priekšnosacījumi darbam e-konkursos;
 • Iepirkuma prasību atspoguļošanas veidi e-konkursa vidē;
 • Dokumenti pievienošanai e-konkursa vidē;
     Nolikums;
     Tehniskā specifikācija;
     Piedāvājuma formas;
     Vērtēšanas kritēriji;
     Kvalifikācijas prasības;
     Jautājumi/ atbildes;
 • Iepirkuma izsludināšana, grozījumi nolikumā;
 • Kā tiek veidots piedāvājums EIS?
 • Piedāvājumu atvēršana un vērtēšana;
 • Iepirkuma rezultāti EIS.

Mērķauditorija: iepirkuma speciālisti ar darba pieredzi līdz 12 mēnešiem vai bez pieredzes iepirkumos.Astra Bērziņa

Vebināru vada
Astra Bērziņa

Iepirkumu eksperte.

Iepirkuma speciālists pašvaldības uzņēmumā. Darba pienākumi saistīti ar tehnisko specifikāciju pilnveidi, citu prasību izstrādi atbilstoši iepirkumos noteiktajai praksei un tirgus izpētes organizēšanu (izsludināšana, piedāvājumu izvērtēšana un pretendentu pedāvājumu izvērtēšanu un to atbilstības izvērtēšanu iepirkumos noteiktajiem principiem).

Ilgaddēja pieredze Iepirkumu uzraudzības birojā un VRAA Elektronisko iepirkumu departamentā darbā ar EIS. Darba pieredze iepirkumu jomā 20 gadus bija saistīta ar normatīvio aktu piemērošanas skaidrošanu, praktisku tehnisko specifikāciju gatavošanu, piedāvājumu vērtēšanu, līgumu izpildes uzraudzīšanu un apmācību veikšanu pasūtītājiem par iepirkumiem un to organizēšanu, izmantojot Elektronisko iepirkumu sistēmu.


Dalība vebinārā

Vebinārs notiks Zoom sistēmā: https://zoom.us/

Cena: € 57.37 + PVN (cenā iekļauta lekcija un izdales materiāli elektroniskā veidā).
Vietu vebinārā nodrošinām dalībniekiem, kas veikuši pilnu apmaksu vai sagatavojuši garantijas vēstuli pēcapmaksai. Veicot apmaksu 1-2 dienas pirms vebināra, lūgums nosūtīt maksājuma uzdevumu uz akademija@iepirkumi.lv
Atsaucot savu dalību vebinārā piecas dienas pirms vebināra (ieskaitot), tiek atgriezta dalības maksa, ieturot kompensāciju 50% apmērā. Ja pieteikums tiek atcelts īsi pirms vebināra norises, maksa netiek atmaksāta. Neparedzētu apstākļu gadījumā, kad vebināru nav iespējams apmeklēt, vietā drīkst piedalīties cita persona, par to iepriekš rakstiski informējot uz akademija@iepirkumi.lv. Maksa netiek atgriezta, ja dalībnieks nav piedalījies apmācībās.

Cita informācija:
Ieteikums sazināties ar sava uzņēmuma/iestādes sistēmas administratoru, lai pārliecinātos, ka esat autorizēts izmantot Zoom programmu. Nepieciešamais tehniskais nodrošinājums: dators vai telefons ar interneta pieslēgumu, “austiņas” vai cita audio iekārta un mikrofons.
Vebinārā būs iespēja saņemt atbildes uz jautājumiem, kas saistīti ar vebināra tēmu. Noklausoties kursu, e-pastā tiek nosūtīta elektroniski sagatavota apliecība par dalību. Paturam tiesības mainīt programmu un atcelt vebināru (iepriekš informējot).

Sīkāka informācija pa tālruni: 27798887

Apmācību kalendārs