Aktualitātes normatīvajos aktos

Vebinārs, 24.09.2022 plkst. 14.00-17.00

Pieteikšanās termiņš:  25.09.2022 

  • Grāmatvedības kārtošanas noteikumi salīdzinājumā pret Noteikumiem par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju, ar akcentu uz inventarizāciju;
  • Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā;
  • Jaunie Ministru kabineta noteikumi “Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs, amatu klasifikācijas un amatu apraksta izstrādāšanas kārtība” stājas spēkā 2022. gada 1. jūlijā;
  • Budžeta iestādes gada pārskata sagatavošanas noteikumi – spēkā ar 2023. gada 1 janvāri, jāpiemēro sagatavojot 2023. gada pārskatu;
  • Plānotie grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 13. februāra noteikumos Nr. 87 “Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādēs”, kas noteiks nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumu uzskaiti pašvaldībās, kuras administrē nekustamā īpašuma nodokli. Plānots piemērot sākot ar 2024. gada 1. janvāri.
Laila  Kelmere

Vebināru vada
Laila Kelmere

Privātā sektora eksperte grāmatvedības, lietvedības un nodokļu jautājumos ar plašu praktisko pieredzi.

Praktizējoša grāmatvede kopš 1998. gada, tai skaitā juridisko personu maksātnespējas procesos. Šobrīd strādā kā galvenā grāmatvede uzņēmumā, kas veic iepirkumus lielam mazumtirdzniecības tīklam.

Publiskā sektora eksperte grāmatvedības uzskaitē un pārskatu sagatavošanā. Piedalījusies normatīvo aktu projektu izstrādē un vairākus gadus valsts konsolidētā gada pārskata sagatavošanā.

Dažādu semināru lektore un pasniedzēja: Grāmatvedības un finanšu koledžas docente, Latvijas Lauksaimniecības universitātes un Ekonomikas un kultūras augstskolas vieslektore, Bilances akadēmijas pasniedzēja u.c.

Daudzu populārzinātnisko rakstu autore par grāmatvedību. Grāmatu “Kapitālsabiedrības likvidācijas process un finanšu pārskatu sagatavošana” un “Ievads grāmatvedībā jeb grāmatvedības pamati: teorija un uzdevumi” autore. Pēta jautājumus, kas saistīti ar grāmatvedības uzskaiti, nodokļiem un to piemērošanu praksē.

 

Dalība vebinārā

Vebinārs notiks Zoom sistēmā: https://zoom.us/

Cena: € 57.37 + PVN (cenā iekļauta lekcija un izdales materiāli elektroniskā veidā).
Vietu vebinārā nodrošinām dalībniekiem, kas veikuši pilnu apmaksu vai sagatavojuši garantijas vēstuli pēcapmaksai. Veicot apmaksu 1-2 dienas pirms vebināra, lūgums nosūtīt maksājuma uzdevumu uz akademija@iepirkumi.lv
Atsaucot savu dalību vebinārā piecas dienas pirms vebināra (ieskaitot), tiek atgriezta dalības maksa, ieturot kompensāciju 50% apmērā. Ja pieteikums tiek atcelts īsi pirms vebināra norises, maksa netiek atmaksāta. Neparedzētu apstākļu gadījumā, kad vebināru nav iespējams apmeklēt, vietā drīkst piedalīties cita persona, par to iepriekš rakstiski informējot uz akademija@iepirkumi.lv. Maksa netiek atgriezta, ja dalībnieks nav piedalījies apmācībās.

Cita informācija:
Ieteikums sazināties ar sava uzņēmuma/iestādes sistēmas administratoru, lai pārliecinātos, ka esat autorizēts izmantot Zoom programmu. Nepieciešamais tehniskais nodrošinājums: dators vai telefons ar interneta pieslēgumu, “austiņas” vai cita audio iekārta un mikrofons.
Vebinārā būs iespēja saņemt atbildes uz jautājumiem, kas saistīti ar vebināra tēmu. Noklausoties kursu, e-pastā tiek nosūtīta elektroniski sagatavota apliecība par dalību. Paturam tiesības mainīt programmu un atcelt vebināru (iepriekš informējot).

Sīkāka informācija pa tālruni: 27798887

Apmācību kalendārs