Jaunākie Darba likuma grozījumi un Senāta atziņas darba tiesību jomā

Vebinārs , 05.07.2022 plkst. 10.00-13.00

Pieteikšanās termiņš:  06.07.2022 

2022. gada 1. augustā stāsies spēkā apjomīgas izmaiņas Darba likumā. Ar likuma grozījumiem tiek pārņemtas divu direktīvu prasības, kas būtiski ietekmēs darbinieku darba un privātās dzīves saskaņošanu, kā arī uzliks darba devējiem papildus pienākumus. Latvijas Republikas Augstākā tiesa nav snaudusi, bet pieņēmusi virkni būtisku spriedumu, kas sniedz lielāku skaidrību Darba likuma piemērošanā.

Vebinārā iegūsti atbildes uz tādiem jautājumiem:

Ko paredz 2022. gada grozījumi Darba likumā:

 • Kādas jaunas papildus prasības paredzētas darba līgumiem;
 • Kādos gadījumos varēs pagarināt pārbaudes laiku un kad tas būs jānosaka īsāks nekā trīs mēneši?
 • Kā nodarbināt darbinieku, ja viņa darba grafiks nav pilnībā vai lielākoties paredzams?
 • Kas ir aprūpētāja atvaļinājums un darba laika pielāgojums?
 • Kādas izmaiņas paredzētas bērna kopšanas atvaļinājuma izmantošanai?

Kādas būtiskas atziņas darba tiesībās ir izteiktas Augstākas tiesas Senāta 2021. gada un 2022. gada spriedumos par:

 • Darba likuma 100.panta piektās daļas piemērošanu;
 • Darba līguma izbeigšanu, ja darbinieks ir arodbiedrības biedrs;
 • Pārbaudes laika atkārtotu [ne]noteikšanu;
 • Darba likuma 101.panta pirmās daļas 7.punkta piemērošanu;
 • Virsstundu apmaksu, ja ir nepilns darba laiks;
 • Darbinieka pārkāpuma izvērtēšanu;
 • Darba attiecību atzīšanu, darba samaksas piedziņu;
 • Darba līguma uzteikuma pamatojumu;
 • Atlīdzības par darba piespiedu kavējuma piedziņu;
 • Atvaļinājuma kompensācijas izmaksu;
 • Summētā darba laika regulējumu;
 • Darba vietas pielāgošanu personām ar invaliditāti u.c.

Mērķauditorija: Ikviens darba devējs vai darbinieks, kurš ikdienā nodarbojas ar darba tiesību jautājumiem un piemēro Darba likumu (juristi, personāldaļu speciālisti).

Kaspars Rācenājs

Vebināru vada
Kaspars Rācenājs

Konsultants darba tiesību jautājumos

Visa līdzšinējā jurista dzīve kopš 2005. gada ir pavadīta Latvijas Brīvo arodbiedrību savienībā strādājot ar darba tiesību jautājumiem:

• piedaloties Darba likuma grozījumu izstrādē;

• gatavojot prasības pieteikumus tiesai un pārstāvot darbiniekus tiesā;

• pētot tiesu praksi un ar savām zināšanām darba tiesībās daloties semināros (t. sk. Latvijas tiesnešu mācību centrā), konferencēs un publikācijās (www.itiesibas.lv , www.juridiskiepadomi.lv , www.arodbiedribas.lv ), kā arī organizējot darba tiesību konkursus “Profs” profesionālo skolu audzēkņiem;

• līdzautors grāmatām Darba likums ar komentāriem, Arodbiedrību likums ar komentāriem, Atlīdzības likums ar komentāriem un, Arodbiedrību ekskluzīvās tiesības un koplīgumu pārrunu brīvība.Dalība vebinārā

Pieteikšanās: līdz 06.07.2022
Informāciju par vebināru var saņemt, zvanot pa tālruni: 27798887

Cena: € 57.37 + PVN (cenā iekļauta lekcija un izdales materiāli elektroniskā veidā).


Dalības noteikumi:

Vietu vebinārā nodrošinām tikai tiem dalībniekiem, kuri apstiprināja savu vēlmi piedalīties, samaksājot dalības maksu vai nosūtot garantijas vēstuli.

Veicot apmaksu 1-2 dienas pirms vebināra, lūgums OBLIGĀTI atsūtīt maksājuma uzdevumu uz akademija@iepirkumi.lv

Ja vebināra dalībnieks savu dalību vebinārā atsauc piecas dienas pirms vebināra (ieskaitot), dalībniekam tiek atmaksāta dalības maksa, ieturot kompensāciju 50% apmērā. Ja dalība tiek atsaukta pēc piecām dienām, dalības maksa netiek atmaksāta. Ja neparedzētu apstākļu dēļ vebinārā nevarat piedalīties, Jūsu vietā vebinārā drīkst piedalīties cita persona, par to iepriekš rakstiski informējot, nosūtot informāciju uz akademija@iepirkumi.lv

Dalības maksa netiek atgriezta, ja dalībnieks nav piedalījies vebinārā.

Vebinārs notiks Zoom sistēmā: https://zoom.us/

! Ieteikums sazināties ar sava uzņēmuma/iestādes sistēmas administratoru, lai pārliecinātos, ka esat autorizēts izmantot šo programmu.

Nepieciešamais tehniskais nodrošinājums:

 • Dators vai telefons ar interneta pieslēgumu;
 • “Austiņas” vai cita audio iekārta un mikrofons.

Cita informācija:

Vebināra dalībniekiem būs iespēja saņemt atbildes uz jautājumiem, kas saistīti ar vebināra tēmu.

Pēc vebināra dalībnieks e-pastā saņem elektroniski sagatavotu apliecību par dalību vebinārā.

Paturam tiesības mainīt programmu un atcelt vebināru (iepriekš informējot).

Apmācību kalendārs