Publiskie iepirkumi un Elektronisko iepirkumu sistēma iesācējiem (piegādātājiem) – teorija un prakse

Praktikums piegādātājiem, 05.09-05.09 plkst. 10.00-14.30

Apmācību mērķis: sniegt ievadu publiskajā iepirkumā, izprast iepirkumu veidus, iepirkuma piedāvājuma sagatavošanas principus un pretendenta tiesības, izskatīt biežāk pieļautās kļūdas iepirkumos, apgūt elektronisko iepirkumu sistēmas pamatus un tās izmantošanas iespējas, izprast piedāvājumu iesniegšanas procesu e-konkursu vidē u.c. Apmācības sastāvēs no teorētiskās un praktiskās daļas. Praktiskajā daļā tiks sniegts ieskats praktisko iemaņu veidošanā saistībā ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu e-konkursu vidē, jautājumu uzdošanu iepirkumu komisijai u.c.

Mērķauditorija: preču un pakalpojumu piegādātāji un piegādātāju iepirkumu speciālisti bez priekšzināšanām publiskajā iepirkumā.

Apmācību apraksta bilde
Elita Kļaviņa

Praktikumu vada
Elita Kļaviņa

Valsts reģionālās attīstības aģentūras Elektronisko iepirkumu departamenta Katalogu satura nodaļas vadītāja.

Jau vairāk kā 20 gadus guvusi pieredzi, strādājot ar iepirkumiem.

Laila Škoba

Praktikumu vada
Laila Škoba

Iepirkumu vadība un konsultācijas vadošā konsultante, juriste.

Vairāk kā 10 gadu pieredze iepirkumu piedāvājumu un dokumentācijas sagatavošanā, iepirkumu komisijas lēmumu pārsūdzēšanā un konsultēšanā kā piegādātājiem, tā arī pasūtītājiem.

Dalība praktikumā

Norises vieta: Iepirkumi.lv birojs, Rīga, Kr. Valdemāra 106-183

Cena: € 290.00 + PVN (cenā iekļauti mācību materiāli drukātā veidā, tējas/kafijas pauzes, pusdienas, autostāvvieta)

Vietu apmācībās nodrošinām dalībniekiem, kas veikuši pilnu apmaksu vai sagatavojuši garantijas vēstuli pēcapmaksai. Atsaucot savu dalību seminārā piecas dienas pirms apmācībām (ieskaitot), tiek atgriezta dalības maksa, ieturot kompensāciju 50% apmērā. Ja pieteikums tiek atcelts īsi pirms semināra norises, maksa netiek atmaksāta. Neparedzētu apstākļu gadījumā, kad semināru nav iespējams apmeklēt, vietā drīkst piedalīties cita persona, par to iepriekš rakstiski informējot uz akademija@iepirkumi.lv. Maksa netiek atgriezta, ja dalībnieks nav piedalījies apmācībās.
Paturam tiesības mainīt programmu un atcelt apmācības (iepriekš informējot).

Sīkāka informācija pa tālruni: 27798887

Apmācību kalendārs