Interešu konflikts iepirkumos, iepirkuma komisijas darbības principi (praksē uzdotie jautājumi)

Vebinārs , 16.06.2022 plkst. 10.00-13.00

Pieteikšanās termiņš:  15.06.2022 

Iepirkuma realizēšanai un veiksmīgai iepirkuma norisei tiek izveidota iepirkuma komisija, kurai jāatbilst noteiktiem priekšnosacījumiem. Iepirkuma komisija nedrīkst atrasties interešu konflikta situācijā, nedrīkst būt saistīta un pārstāvēt kandidāta vai pretendenta intereses. Tikpat svarīgs jautājums – vai piegādātājs, kurš sagatavojis iepirkuma tehnisko specifikāciju, drīkst iesniegt piedāvājumus iepirkumā. Līdz ar to gan pasūtītājam, gan arī piegādātājiem ir svarīgi zināt iepirkumus regulējošo normatīvo aktu nosacījumus un nepieļaut interešu konflikta situācijas. 

Vebinārā iegūsti atbildes uz tādiem jautājumiem:

  • Iepirkuma komisijas darbības principi;
  • IUB praksē uzdotie jautājumi par iepirkuma komisijas izveidi u.c.;
  • Interešu konflikta jēdziens iepirkumā;
  • No normatīvajiem aktiem izrietošie nosacījumi par interešu konfliktu, interešu konflikta novēršana, pasūtītāja rīcība, administratīvā atbildība;
  • Piegādātāja iepriekšējā iesaiste iepirkuma dokumentu sagatavošanā;
  • Kandidāta vai pretendenta izslēgšana no iepirkuma.

IUB praksē uzdotie jautājumi par interešu konfliktu, situāciju piemēri u.c.

Monta Oga

Vebināru vada
Monta Oga

IUB Tiesību aktu piemērošanas departamenta direktore

Publisko iepirkumu jomā darbojas vairāk nekā 14 gadus, no kuriem 10 gadus pieredzi guvusi IUB iesniegumu izskatīšanas komisijas darbā. Pieredzi guvusi, arī vadot seminārus publisko iepirkumu jautājumos, piedaloties publisko iepirkumu jomas normatīvo aktu izstrādes procesā, kā arī organizējot un veicot normatīvajos aktos paredzētos centralizētos iepirkumus veselības aprūpes jomā.

Dalība vebinārā

Pieteikšanās: līdz 15.06.2022
Informāciju par vebināru var saņemt, zvanot pa tālruni: 27798887

Cena: € 57.37 + PVN (cenā iekļauta lekcija un izdales materiāli elektroniskā veidā).


Dalības noteikumi:

Vietu vebinārā nodrošinām tikai tiem dalībniekiem, kuri apstiprināja savu vēlmi piedalīties, samaksājot dalības maksu vai nosūtot garantijas vēstuli.

Veicot apmaksu 1-2 dienas pirms vebināra, lūgums OBLIGĀTI atsūtīt maksājuma uzdevumu uz akademija@iepirkumi.lv

Ja vebināra dalībnieks savu dalību vebinārā atsauc piecas dienas pirms vebināra (ieskaitot), dalībniekam tiek atmaksāta dalības maksa, ieturot kompensāciju 50% apmērā. Ja dalība tiek atsaukta pēc piecām dienām, dalības maksa netiek atmaksāta. Ja neparedzētu apstākļu dēļ vebinārā nevarat piedalīties, Jūsu vietā vebinārā drīkst piedalīties cita persona, par to iepriekš rakstiski informējot, nosūtot informāciju uz akademija@iepirkumi.lv

Dalības maksa netiek atgriezta, ja dalībnieks nav piedalījies vebinārā.

Vebinārs notiks Zoom sistēmā: https://zoom.us/

! Ieteikums sazināties ar sava uzņēmuma/iestādes sistēmas administratoru, lai pārliecinātos, ka esat autorizēts izmantot šo programmu.

Nepieciešamais tehniskais nodrošinājums:

  • Dators vai telefons ar interneta pieslēgumu;
  • “Austiņas” vai cita audio iekārta un mikrofons.

Cita informācija:

Vebināra dalībniekiem būs iespēja saņemt atbildes uz jautājumiem, kas saistīti ar vebināra tēmu.

Pēc vebināra dalībnieks e-pastā saņem elektroniski sagatavotu apliecību par dalību vebinārā.

Paturam tiesības mainīt programmu un atcelt vebināru (iepriekš informējot).

Apmācību kalendārs