Karteļi iepirkumos – aktualitātes un iegūtās mācības

Vebinārs, 19.05.2022 plkst. 10.00-13.00

Pieteikšanās termiņš:  18.05.2022 

Iepirkumu karteļi ir starp Latvijas konkurences vides būtiskākajām problēmām. To apliecina arī 2021.gadā pieņemtais lēmums “Būvnieku karteļa” lietā, kur tika konstatēts, ka ilgstoši Latvijas lielākie būvuzņēmēji bija sadalījuši lielākos iepirkumus, par minēto pārkāpumu lietas dalībniekiem tika piemērots ievērojams naudas sods vairāk kā 16.milj. EUR apmērā. Konkurences padome ļoti aktīvi veic gan pārkāpuma izpētes, gan piemēro arī alternatīvu procedūru formālai lietas izpētei – brīdina jeb veic prevenciju, arī šo prevenciju procedūru ietvaros ir virkne secinājumi par situāciju iepirkumos. Pasūtītājam ir ļoti būtiska loma iepirkumā, tas būtībā ir pirmais, kurš faktiski var savlaicīgi pamanīt un ziņot Konkurences padomei par iespējamo pārkāpumu, tāpēc ir ļoti būtiski, ka pasūtītājs izprot, kas ir aizliegta vienošanās iepirkumā un kādas ir tās pirmškietamās karteļa pazīmes, lai varētu savlaicīgi uz tām reaģēt. Savukārt uzņēmumiem ir būtiski saprast, kas ir aizliegts no konkurences tiesību viedokļa, kādas darbības ir aizliegtas, kas ir tās preventīvās lietas, ko uzņēmējs savā uzņēmumā var ieviest, lai novērstu karteļu risku. Tādējādi ir ļoti būtiski celt konkurences kultūru gan pasūtītāju, gan uzņēmēju vidē.

Vebinārā iegūsi atbildes uz tādiem jautājumiem:

 • KP aktuālās pārkāpumu izpētes lietas – karteļi iepirkumos, “Būvnieku lieta”, kartelis meliorācijas nozarē;
 • Prevencijas procedūras un no tām gūtās atziņas;
 • Kāds perspektīvas gaidāmas no Konkureneces padomes?
 • Kas ir aizliegta vienošanās konkurences likuma izpratnē?
 • Kas ir aizliegts?
 • Kādas pazīmes iespējams liecina, ka iepirkums ir kartelizēts?
 • Kādas ir sankcijas par karteli (sods, izslēgšana no iepirkuma)?
 • Kādi ir pieejami pašnovērtējuma rīki (pasūtītājiem/uzņēmējiem)?
 • Pasūtītāja loma - kad pasūtītājs arī var tikt vērtēts kā karteļa dalībnieks.
Ieva Šmite

Vebināru vada
Ieva Šmite

Konkurences padomes Aizliegtu vienošanos departamenta direktore.

Pieredze, strādājot Konkurences padomē vairāk kā 12 gadus, pēdējos piecus gadus veltot tieši aizliegtām vienošanām jeb karteļiem, kas ir smagākie konkurences tiesību pārkāpumi.

“Uzskatu, ka nedrīkst zaudēt ikdienas darbā konkurences tiesību piemērošanas praksi, tāpēc piedalos ne tikai departamenta administratīvā pārvaldīšanā, bet piedaloties arī lietu/iesniegumu izpētes procesos, ņemot dalību gan procesuālajās darbībās, gan prevenciju organizēšanā. Uzskatu, ka ļoti liela loma ir ne tikai pārkāpumu konstatēšanā, bet arī konkurences kultūras veicināšanai, tāpēc dažādos formātos, nodrošinu vismaz 70% no visiem iestādes izglītošanas pasākumiem.”

Tāpat, ir starptautiska pieredze (ECN darba grupas, OECD, Twining projekti) gan piedaloties, gan prezentējot iestādes pieredzi. Kā arī pieredze un prakse, pārstāvot iestādi tiesvedības procesos.


Dalība vebinārā

Pieteikšanās: līdz 18.05.2022
Informāciju par vebināru var saņemt, zvanot pa tālruni: 27798887

Cena: € 55.37 + PVN (cenā iekļauta lekcija un izdales materiāli elektroniskā veidā).


Dalības noteikumi:

Vietu vebinārā nodrošinām tikai tiem dalībniekiem, kuri apstiprināja savu vēlmi piedalīties, samaksājot dalības maksu vai nosūtot garantijas vēstuli.

Veicot apmaksu 1-2 dienas pirms vebināra, lūgums OBLIGĀTI atsūtīt maksājuma uzdevumu uz akademija@iepirkumi.lv

Ja vebināra dalībnieks savu dalību vebinārā atsauc piecas dienas pirms vebināra (ieskaitot), dalībniekam tiek atmaksāta dalības maksa, ieturot kompensāciju 50% apmērā. Ja dalība tiek atsaukta pēc piecām dienām, dalības maksa netiek atmaksāta. Ja neparedzētu apstākļu dēļ vebinārā nevarat piedalīties, Jūsu vietā vebinārā drīkst piedalīties cita persona, par to iepriekš rakstiski informējot, nosūtot informāciju uz akademija@iepirkumi.lv

Dalības maksa netiek atgriezta, ja dalībnieks nav piedalījies vebinārā.

Vebinārs notiks Zoom sistēmā: https://zoom.us/

! Ieteikums sazināties ar sava uzņēmuma/iestādes sistēmas administratoru, lai pārliecinātos, ka esat autorizēts izmantot šo programmu.

Nepieciešamais tehniskais nodrošinājums:

 • Dators vai telefons ar interneta pieslēgumu;
 • “Austiņas” vai cita audio iekārta un mikrofons.

Cita informācija:

Vebināra dalībniekiem būs iespēja saņemt atbildes uz jautājumiem, kas saistīti ar vebināra tēmu.

Pēc vebināra dalībnieks e-pastā saņem elektroniski sagatavotu apliecību par dalību vebinārā.

Paturam tiesības mainīt programmu un atcelt vebināru (iepriekš informējot).

Apmācību kalendārs