Kā sagatavot iepirkuma dokumentāciju satura nodevumiem?

Vebinārs , 05.05.2022 plkst. 10.00-13.00

Pieteikšanās termiņš:  25.05.2022 

Publisko iepirkumu likums nosaka, ka pasūtītājs piešķir iepirkuma līguma slēgšanas tiesības visizdevīgākājam piedāvājumam. Gatavojot iepirkuma dokumentāciju iepirkumos, kuros kā gala produkts būs satura nodevums (izvērtējums, ziņojums, mācību programma u.t.t.) rodas problēmas ar to, kādus būtu jādefinē kvalitātes kritērijus, lai pasūtītājs varētu izvērtēt, ka pretendentam ir izpratne par nepieciešamo pakalpojumu, pretendent apzinās iespējamos riskus. Vebināra mērķis ir sniegt praksē noderīgus ieteikumus iepirkuma dokumentācijas sagatavošanai satura nodevumiem.

Vebinārā iegūsti atbildes uz tādiem jautājumiem:

  • Piedāvājuma kvalitātes kritēriji satura nodevumiem;
  • Par ko piešķiram punktus;
  • Kas ir samērīgās kvalifikācijas prasības;
  • Kā mazināt nekvalitatīva pakalpojuma saņemšanas riskus;
  • Tehniskās specifikācijas sagatavošana, kam pievērst uzmanību; 
  • Droša elektroniska paraksta izmantošana iepirkumos.

Mērķauditorija - Vebinārs ieteicams speciālistiem ar priekšzināšanām, kas organizē iepirkumus atbilstoši Publisko iepirkumu likumam.

Nataļja Lipina

Vebināru vada
Nataļja Lipina

Finanšu ministrijas Finanšu un darbības nodrošinājuma departamenta Publisko iepirkumu un projektu vadības nodaļas vecākā eksperte.

Dalība vebinārā

Pieteikšanās: līdz 25.05.2022
Informāciju par vebināru var saņemt, zvanot pa tālruni: 27798887

Cena: € 57.37 + PVN (cenā iekļauta lekcija un izdales materiāli elektroniskā veidā).


Dalības noteikumi:

Vietu vebinārā nodrošinām tikai tiem dalībniekiem, kuri apstiprināja savu vēlmi piedalīties, samaksājot dalības maksu vai nosūtot garantijas vēstuli.

Veicot apmaksu 1-2 dienas pirms vebināra, lūgums OBLIGĀTI atsūtīt maksājuma uzdevumu uz akademija@iepirkumi.lv

Ja vebināra dalībnieks savu dalību vebinārā atsauc piecas dienas pirms vebināra (ieskaitot), dalībniekam tiek atmaksāta dalības maksa, ieturot kompensāciju 50% apmērā. Ja dalība tiek atsaukta pēc piecām dienām, dalības maksa netiek atmaksāta. Ja neparedzētu apstākļu dēļ vebinārā nevarat piedalīties, Jūsu vietā vebinārā drīkst piedalīties cita persona, par to iepriekš rakstiski informējot, nosūtot informāciju uz akademija@iepirkumi.lv

Dalības maksa netiek atgriezta, ja dalībnieks nav piedalījies vebinārā.

Vebinārs notiks Zoom sistēmā: https://zoom.us/

! Ieteikums sazināties ar sava uzņēmuma/iestādes sistēmas administratoru, lai pārliecinātos, ka esat autorizēts izmantot šo programmu.

Nepieciešamais tehniskais nodrošinājums:

  • Dators vai telefons ar interneta pieslēgumu;
  • “Austiņas” vai cita audio iekārta un mikrofons.

Cita informācija:

Vebināra dalībniekiem būs iespēja saņemt atbildes uz jautājumiem, kas saistīti ar vebināra tēmu.

Pēc vebināra dalībnieks e-pastā saņem elektroniski sagatavotu apliecību par dalību vebinārā.

Paturam tiesības mainīt programmu un atcelt vebināru (iepriekš informējot).

Apmācību kalendārs