Iepirkumi, nepiemērojot iepirkumu likumus (līdz EUR 10000/20000 pēc PIL, vai līdz EUR 42000/170 000 pēc SPSIL)

Vebinārs, 27.01.2022 plkst. 10.00-13.30

Pieteikšanās termiņš:  26.01.2022 

Seminārā tiks sniegts ieskats par finansiāli nelielu iepirkumu organizēšanu, sniedzot atbildes uz jautājumiem: kā nonākt pie uzņēmuma, ar ko varētu slēgt iepirkuma līgumu, vai ir kādi priekšnosacījumi veiksmīgai līgumu noslēgšanai, ja nav jāpiemēro likumos noteiktās kārtības un iepirkuma procedūras. Aplūkosim arī tēmu par to, kas nosaka nelielu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu uzņēmumam.

Vebinārā iegūsti atbildes uz šādiem jautājumiem:

  • Kurš no iepirkumu likumu regulējumiem piemērojams?
  • Kādi ir priekšnosacījumi ārpus likumu regulējumu piemērošanai?
  • Kas pamato finanšu līdzekļu izlietojumu?
  • Kādas ir metodes līgumslēdzēju noteikšanai?
  • Kādi ir izpētes organizēšanas veidi un kārtības?
  • Kā un kāpēc pārbaudīt piegādātāju ar ko plāno slēgt līgumu?
  • Vai ir atšķirības piegādātāju pārbaudē valsts un pašvaldību iestādēs, un valsts un pašvaldību uzņēmumos?
  • Kas nosaka kā organizēt iepirkumus iestādē/uzņēmumā?

Vebināra auditorija:

Seminārs ieteicams iepirkumu speciālistiem bez priekšzināšanām, kas darbā organizē iepirkumus, piemērojot Publisko iepirkumu likumu vai Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju likumu.

Astra Bērziņa

Vebināru vada
Astra Bērziņa

Iepirkumu eksperte.

Iepirkuma speciālists pašvaldības uzņēmumā. Darba pienākumi saistīti ar tehnisko specifikāciju pilnveidi, citu prasību izstrādi atbilstoši iepirkumos noteiktajai praksei un tirgus izpētes organizēšanu (izsludināšana, piedāvājumu izvērtēšana un pretendentu pedāvājumu izvērtēšanu un to atbilstības izvērtēšanu iepirkumos noteiktajiem principiem).

Ilgaddēja pieredze Iepirkumu uzraudzības birojā un VRAA Elektronisko iepirkumu departamentā darbā ar EIS. Darba pieredze iepirkumu jomā 20 gadus bija saistīta ar normatīvio aktu piemērošanas skaidrošanu, praktisku tehnisko specifikāciju gatavošanu, piedāvājumu vērtēšanu, līgumu izpildes uzraudzīšanu un apmācību veikšanu pasūtītājiem par iepirkumiem un to organizēšanu, izmantojot Elektronisko iepirkumu sistēmu.


Dalība vebinārā

Pieteikšanās: līdz 26.01.2022
Informāciju par vebināru var saņemt, zvanot pa tālruni: 27798887

Cena: € 57.37 + PVN (cenā iekļauta lekcija un izdales materiāli elektroniskā veidā).


Dalības noteikumi:

Vietu vebinārā nodrošinām tikai tiem dalībniekiem, kuri apstiprināja savu vēlmi piedalīties, samaksājot dalības maksu vai nosūtot garantijas vēstuli.

Veicot apmaksu 1-2 dienas pirms vebināra, lūgums OBLIGĀTI atsūtīt maksājuma uzdevumu uz akademija@iepirkumi.lv

Ja vebināra dalībnieks savu dalību vebinārā atsauc piecas dienas pirms vebināra (ieskaitot), dalībniekam tiek atmaksāta dalības maksa, ieturot kompensāciju 50% apmērā. Ja dalība tiek atsaukta pēc piecām dienām, dalības maksa netiek atmaksāta. Ja neparedzētu apstākļu dēļ vebinārā nevarat piedalīties, Jūsu vietā vebinārā drīkst piedalīties cita persona, par to iepriekš rakstiski informējot, nosūtot informāciju uz akademija@iepirkumi.lv

Dalības maksa netiek atgriezta, ja dalībnieks nav piedalījies vebinārā.

Vebinārs notiks Zoom sistēmā: https://zoom.us/

! Ieteikums sazināties ar sava uzņēmuma/iestādes sistēmas administratoru, lai pārliecinātos, ka esat autorizēts izmantot šo programmu.

Nepieciešamais tehniskais nodrošinājums:

  • Dators vai telefons ar interneta pieslēgumu;
  • “Austiņas” vai cita audio iekārta un mikrofons.

Cita informācija:

Vebināra dalībniekiem būs iespēja saņemt atbildes uz jautājumiem, kas saistīti ar vebināra tēmu.

Pēc vebināra dalībnieks e-pastā saņem elektroniski sagatavotu apliecību par dalību vebinārā.

Paturam tiesības mainīt programmu un atcelt vebināru (iepriekš informējot).

Apmācību kalendārs