Publiskā iepirkuma dokumentācijas izstrādāšanas praktiskie aspekti veiksmīgai iepirkuma norisei

Vebinārs, 25.01.2022 plkst. 10.00-13.00

Pieteikšanās termiņš:  24.01.2022 

Publiskā iepirkuma procesā būtiska nozīme ir publiskā iepirkuma dokumentācijai, kuras izstrādē būtiski ir pārzināt likumdošanu un praksē nostiprinātas atziņas, kas nav ielasāmas tiesību normās. Ir virkne metodisko materiālu, kas iepirkuma organizētājiem var palīdzēt, sagatavojot iepirkuma dokumentāciju, ja vien ir laiks tos izlasīt un iedziļināties, taču vēl būtiskāk ir spēt iztēloties katras izvirzītās prasības ieguvumus un riskus iepirkuma procesā un tam noslēdzoties – iepirkuma līguma izpildē. Iepirkuma procesa mērķis ir iepirkuma līguma noslēgšana un kvalitatīva izpilde, ne tikai piedāvājuma izvēle. Kamēr lielākā uzmanība tiek pievērsta nolikumam, ļoti svarīgs iepirkuma dokuments ir iepirkuma līguma projekts.

Reizēm novērst kļūdas vai neskaidrības iepirkuma nolikumā un citos iepirkumu dokumentos iepirkuma procesā palīdz gan piegādātāju uzdotie jautājumi, gan iepirkumu dokumentācijas pirmspārbaudes, gan Iepirkumu uzraudzības birojā izskatīto strīdu rezultāts, tomēr ir riski, kas parādās tikai pēc iepirkuma rezultātu paziņošanas vai pat līguma izpildes gaitā. Šādas situācijas piemeklē ne vien jaunos iepirkumu speciālistus, bet arī pieredzējušos, piespiežot meklēt risinājumus. Praksē nākas secināt, ka nav iespējams sagatavot perfektu paraugnolikumu, kas novērstu jebkādus riskus. Katrs iepirkums ir unikāls un līdz ar to iepirkuma dokumentācijas sagatavotāja galvenais uzdevums iepirkuma dokumentāciju novērtēt ar piegādātāja acīm, jo iepirkuma dokumentācija var traucēt vai palīdzēt piegādātājiem sagatavot konkurētspējīgus piedāvājumus, samazinot arī iespējamas domstarpības un srīdus ar piegādātājiem? 

Šī vebināra mērķis ir apskatīt praktiskus ar iepirkumu dokumentācijas sagatavošanu un pielietošanu saistītus aspektus, kādus neatrast likuma anotācijā vai metodiskajos materiālos. 

Vebinārā iegūsti atbildes uz šādiem jautājumiem:

  • Kādi ir svarīgākiem iepirkuma dokumentācijas sagatavošanas aspekti?
  • Kā sagatavot tiesiski korektu un piegādātājiem saprotamu nolikumu?
  • Kurām prasībām pievērst īpašu uzmanību, vērtējot ieguvumus un riskus?
  • Kā sagatavot nolikuma pielikumus, kas ļauj gan piegādātājiem ērtāk sagatavot piedāvājumus, samazinot kļūdas, un vienlaikus nodrošina iepirkuma komisijas darba ekonomiju?
  • Kādus aspektus vēlams ņemt vērā iepirkuma līguma projekta izstrādē?
  • Cik būtisks iepirkuma dokumentācijas sagatavošanā ir profesionālas komandas darbs?
  • Kādi ir tiesiskie instrumenti, ko izmantot iepirkuma dokumentācijas novērtējumam?
Ieva Lācenberga-Rocēna

Vebināru vada
Ieva Lācenberga-Rocēna

Publisko iepirkumu eksperte –juriste Mg. iur.

Publiskais iepirkums ir Ievas profesionālās dzīves mīlestība. Jau gandrīz 20 gadu pieredzē darbā ar publisko iepirkumu jautājumiem, strādājot gan piegādātāja, gan pasūtītāja, gan arī uzraugu pusē, Ieva guvusi pieredzi dažādu praktisku jautājumu risināšanā.

Šobrīd Ieva ir juridiskās un iepirkumu daļas vadītāja Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūtā, kur ikdienā lielākoties strādā ar publiskajiem iepirkumiem, kas nepieciešami institūta intrastruktūras attīstībai. No 2018.gada Ieva ir sagatavojusi vai piedalījusies vairāk kā 100 iepirkumu dokumentācijas izstrādēs dažādās iepirkuma procedūrās, kas organizētas saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu un Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumu. Iepirkuma dokumentācija ir bijusi gan pirmspārbaudēs un pēcpārbaudēs, revīzijās, tādejādi veidojot praktisku vērtējumu par iepirkuma dokumentācijas sagatavošanas problēmas aspektiem.

Pandēmijas apstākļos Ieva ir meklējusi praktiskus risinājumu saistībā ar iepirkumu līgumu izpildes problēmām, kas veido pamatu praktiskiem ieteikumiem par vērību, veidojot līguma noteikumus. 

Ieva uzskata, ka izglītotu cilvēku raksturo spēja sarežģītas lietas vienkāršot, savukārt vienkāršās atstāt vienkāršas. Montēns ir teicis: „Vienkāršība padara dzīvi ne tikai patīkamāku, bet arī tīrāku un skaistāku...“ 


Dalība vebinārā

Pieteikšanās: līdz 24.01.2022
Informāciju par vebināru var saņemt, zvanot pa tālruni: 27798887

Cena: € 57.37 + PVN (cenā iekļauta lekcija un izdales materiāli elektroniskā veidā).


Dalības noteikumi:

Vietu vebinārā nodrošinām tikai tiem dalībniekiem, kuri apstiprināja savu vēlmi piedalīties, samaksājot dalības maksu vai nosūtot garantijas vēstuli.

Veicot apmaksu 1-2 dienas pirms vebināra, lūgums OBLIGĀTI atsūtīt maksājuma uzdevumu uz akademija@iepirkumi.lv

Ja vebināra dalībnieks savu dalību vebinārā atsauc piecas dienas pirms vebināra (ieskaitot), dalībniekam tiek atmaksāta dalības maksa, ieturot kompensāciju 50% apmērā. Ja dalība tiek atsaukta pēc piecām dienām, dalības maksa netiek atmaksāta. Ja neparedzētu apstākļu dēļ vebinārā nevarat piedalīties, Jūsu vietā vebinārā drīkst piedalīties cita persona, par to iepriekš rakstiski informējot, nosūtot informāciju uz akademija@iepirkumi.lv

Dalības maksa netiek atgriezta, ja dalībnieks nav piedalījies vebinārā.

Vebinārs notiks Zoom sistēmā: https://zoom.us/

! Ieteikums sazināties ar sava uzņēmuma/iestādes sistēmas administratoru, lai pārliecinātos, ka esat autorizēts izmantot šo programmu.

Nepieciešamais tehniskais nodrošinājums:

  • Dators vai telefons ar interneta pieslēgumu;
  • “Austiņas” vai cita audio iekārta un mikrofons.

Cita informācija:

Vebināra dalībniekiem būs iespēja saņemt atbildes uz jautājumiem, kas saistīti ar vebināra tēmu.

Pēc vebināra dalībnieks e-pastā saņem elektroniski sagatavotu apliecību par dalību vebinārā.

Paturam tiesības mainīt programmu un atcelt vebināru (iepriekš informējot).

Apmācību kalendārs